All posts by Redactie

Rechter Masuku uit Swaziland bij Rechters voor Rechters

Op maandag 26 september 2011 ontving de stichting Rechters voor Rechters Judge Thomas Masuku uit Swaziland. Tegen Judge Masuku loopt momenteel een afzettingsprocedure. Bij deze afzettingsprocedure kunnen, zowel qua aanleiding als qua gang van zaken, grote vraagtekens worden geplaatst. Masuku wordt er onder meer van beticht dat hij in een vonnis de koning van Swaziland te hebben beledigd. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden.

Judge Masuku bij Rechters voor Rechters in Den Haag

Uit zijn relaas bleek dat in Swaziland een Rule-of-Crises gaande is. Klachten ingediend tegen de Chief Justice worden ongemotiveerd Continue reading Rechter Masuku uit Swaziland bij Rechters voor Rechters

RR richt contactgroep Suriname op

Een aantal rechters en secretarissen van rechtbanken Utrecht en Den Haag heeft binnen de kaders van RR een contactgroep Suriname opgericht. Een aantal van deze rechters komt met enige regelmaat in Suriname om inhoudelijke ondersteuning en begeleiding te bieden aan met name Surinaamse rechters in opleiding. Eerste doelstelling van de contactgroep was om alle rechters in Suriname te informeren over doelstelling en activiteiten van de stichting Rechters voor Rechters. Die doelstelling is inmiddels behaald! De contactgroep onderzoekt thans op welke wijze het invulling kan geven aan gevoelens van solidariteit met collega’s in Suriname, die met weinig middelen heel veel moeten presteren…

Landenupdate: Servië

– RR heeft zich de afgelopen periode intensief bezig gehouden met de situatie van de 837 ontslagen rechters in Servië waarover wij eerder berichtten. Eind dit jaar zal worden beslist over het kandidaat-lidmaatschap van Servië bij de EU. In het recent verschenen rapport van het Helsinki Committee for Human Rights in Serbia wordt de situatie van de rechterlijke macht ’the biggest obstacle on the road to the EU’ genoemd. Op 23 mei jl. zijn de criteria voor een herzieningsprocedure voor de ontslagprocedures vastgesteld door de High Judicial Council (HJC). De aanbevelingen van onder meer de Servische rechtersvereniging (JAS) zijn daarbij niet overgenomen. De JAS heeft afstand genomen van de regeling die de HJC heeft opgesteld. RR heeft een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer en een brief gestuurd aan voorzitter van de Europese Commissie Barroso met betrekking tot de situatie van de rechterlijke macht in Servië. –

Continue reading Landenupdate: Servië

Procedure tegen Honduras voor het IACHR over ontslagen rechters

RR heeft sinds het bezoek van de twee ontslagen Hondurese rechters Tirza del Carmen Flores Lanza en Adan Guillermo Lopez Lone aan Nederland op 2 november 2010  geregeld contact met hen onderhouden. Op 6 juli 2010 is door de organisaties Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) en Center for Justice and International Law (CEJIL) een petitie ingediend waarin Honduras aansprakelijk wordt gehouden voor schendingen van de American Convention on Human Rights wegens het arbitraire, onrechtmatig en politieke ontslag van hen en twee andere rechters.

Op 25 maart 2011 is tijdens een hoorzitting van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) hun petitie aan de orde geweest. Deze is op 31 maart 2011 ontvankelijk verklaard. Tirza Flores, tevens voorzitter van AJD, acht de kans Continue reading Procedure tegen Honduras voor het IACHR over ontslagen rechters

Landenoverzicht: Honduras

In Honduras vond op 28 juni 2009 een staatsgreep plaats. Daarbij werd de op 28 november 2005 gekozen president Manuel Zelaya afgezet en het land uit ontvoerd door militaire troepen. Deze staatsgreep zou het gevolg zijn geweest van een voornemen van Zelaya om tegelijk met de verkiezingen in november 2009 een referendum te houden over een wetswijziging die het mogelijk zou maken dat Zelaya voor nog een termijn herkozen kon worden. De Hoge Raad sprak zich hier tegen uit. Na de staatsgreep werd Roberto Micheletti interim leider. De nieuwe regering kondigde de noodtoestand af.

De staatsgreep is internationaal veroordeeld en heeft consequenties gehad, zoals het stopzetten van hulpprogramma’s en Continue reading Landenoverzicht: Honduras

Ontwikkelingen in kwestie Venezolaanse rechter Afiuni

In het vorige bericht op onze website informeerden wij U al over de (toen nog gedetineerde) Venezolaanse rechter Maria Afiuni. De afgelopen maanden heeft RR zich opnieuw voor haar ingezet en bij verschillende instanties aandacht gevraagd voor haar.

Via verschillende contactpersonen in Venezuela worden wij op de hoogte gehouden van haar onverminderd zorgelijke situatie. Met hen wordt ook overlegd op welke wijze het meest effectief actie voor haar zou kunnen worden gevoerd.

Op 2 februari 2011 is zij in verband met haar slechte medische conditie Continue reading Ontwikkelingen in kwestie Venezolaanse rechter Afiuni

RR stuurt Barosso brief over rechterlijke macht Servië

Op 10 augustus jl. heeft RR een brief aan Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, (met afschrift aan diverse ‘stakeholders’) gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Het plan bestaat om namens RR een waarnemer de hoorzitting bij de HJC te laten bijwonen van de (eveneens ontslagen) voorzitster van rechtersvereniging JAS. Aanvankelijk stond de hoorzitting op 1 september jl. gepland. Op het laatste moment moest de reis naar Belgrado worden geannuleerd, nu anderhalve dag van tevoren de hoorzitting voor onbepaalde termijn was verdaagd.

RR zal de ontwikkelingen de komende maanden nauwgezet blijven volgen.

Landenoverzicht: Colombia

In de afgelopen periode heeft RR zich voor het eerst bezig gehouden met Colombia.

Amnesty International schrijft over dit land:

Colombia wordt al decennialang geteisterd door een gewapend conflict tussen linkse guerrillabewegingen als FARC en ELN en het regeringsleger en illegale, rechtse paramilitairen. De hele bevolking is er het slachtoffer van. Het is een van de gevaarlijkste plekken ter wereld voor vakbondsactivisten, journalisten, advocaten en rechters en mensenrechtenverdedigers.

Het is dan ook niet voor niets dat de Deutsche Richterbund al jarenlang in samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Misereor (financiële) steun biedt aan de Colombiaanse organisatie FASOL die zich specifiek inzet voor (humanitaire) hulp aan (familie/nabestaanden van) rechters en officieren van justitie die zijn gedood, ontvoerd, of worden bedreigd of geïntimideerd als gevolg van hun werkzaamheden. Continue reading Landenoverzicht: Colombia