All posts by Redactie

Europarlementariër Cornelissen: “Europese Commissie houdt cruciale informatie achter over justitie Servië”

Een vertrouwelijk intern evaluatierapport van een EU-delegatie, waar GroenLinks-europarlementariër Marije Cornelissen de hand op heeft gelegd, is zeer kritisch over de herbenoemingsprocedure van rechters in Servië. Dat blijkt uit een persbericht van GroenLinks van vandaag. Cornelissen is zeer kritisch over het contrast tussen het evaluatierapport en een rapport van de Europese Commissie van afgelopen oktober. Dat rapport suggereert dat de herbenoemingsprocedure naar wens verloopt. “Wij moeten ervan op aan kunnen dat de informatie Continue reading Europarlementariër Cornelissen: “Europese Commissie houdt cruciale informatie achter over justitie Servië”

‘Rechter Afiuni protesteert tegen president Chavez door niet mee te werken aan eigen rechtszaak’

‘Rechter Afiuni protesteert tegen Chavez door niet mee te werken aan eigen rechtszaak’, dat is de belangrijkste boodschap van een uitgebreide reportage van internetkrant The Huffington Post over rechter Maria Afiuni, over wie wij eerder berichtten. De reportage illustreert op indringende wijze de situatie waarin Afiuni verkeert. De Huffington Post benadrukt dat deze kwestie laat zien hoe president Chavez invloed en druk uitoefent op de rechterlijke macht in Venezuela en daarmee de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aantast. Het artikel is hier te lezen.

Huisarrest Venezolaanse rechter Afiuni zonder hoorzitting twee jaar verlengd

Op 10 december jl. was het precies twee jaar geleden dat rechter Maria Afiuni werd gearresteerd nadat zij de voorlopige hechtenis van zakenman Eligio Cedeño had geschorst. Deze zakenman werd verdacht van witwaspraktijken en zat op dat moment al meer dan 2 jaar in voorarrest. De maximaal toegestane periode volgens de Venezolaanse wet bedroeg 2 jaar. Cedeño ontvluchtte meteen die dag het land. Onmiddellijk sprak President Chavez publiekelijk zijn ongenoegen uit over de beslissing en beschuldigde Afiuni van corruptie: zij zou Continue reading Huisarrest Venezolaanse rechter Afiuni zonder hoorzitting twee jaar verlengd

Zittingen herzieningsprocedures Servische rechters, kritische RR en MEDEL sturen Barroso brief

In Servië zijn begin oktober zittingen gehouden in de herzieningsprocedures van een aantal van de zaken omtrent de 837 ontslagen rechters waarover wij eerder schreven. Tamara Trotman, vice-voorzitter van RR, is daarbij als waarnemer aanwezig geweest, samen met Antonio Cluny, vice-voorzitter van MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés). RR en MEDEL zijn zeer kritisch over de gang van zaken. Eerder was al duidelijk geworden dat de High Judicial Council (HJC) bij het vaststellen van de ‘guidelines’ Continue reading Zittingen herzieningsprocedures Servische rechters, kritische RR en MEDEL sturen Barroso brief

Rechter Masuku uit Swaziland bij Rechters voor Rechters

Op maandag 26 september 2011 ontving de stichting Rechters voor Rechters Judge Thomas Masuku uit Swaziland. Tegen Judge Masuku loopt momenteel een afzettingsprocedure. Bij deze afzettingsprocedure kunnen, zowel qua aanleiding als qua gang van zaken, grote vraagtekens worden geplaatst. Masuku wordt er onder meer van beticht dat hij in een vonnis de koning van Swaziland te hebben beledigd. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden.

Judge Masuku bij Rechters voor Rechters in Den Haag

Uit zijn relaas bleek dat in Swaziland een Rule-of-Crises gaande is. Klachten ingediend tegen de Chief Justice worden ongemotiveerd Continue reading Rechter Masuku uit Swaziland bij Rechters voor Rechters

RR richt contactgroep Suriname op

Een aantal rechters en secretarissen van rechtbanken Utrecht en Den Haag heeft binnen de kaders van RR een contactgroep Suriname opgericht. Een aantal van deze rechters komt met enige regelmaat in Suriname om inhoudelijke ondersteuning en begeleiding te bieden aan met name Surinaamse rechters in opleiding. Eerste doelstelling van de contactgroep was om alle rechters in Suriname te informeren over doelstelling en activiteiten van de stichting Rechters voor Rechters. Die doelstelling is inmiddels behaald! De contactgroep onderzoekt thans op welke wijze het invulling kan geven aan gevoelens van solidariteit met collega’s in Suriname, die met weinig middelen heel veel moeten presteren…

Landenupdate: Servië

– RR heeft zich de afgelopen periode intensief bezig gehouden met de situatie van de 837 ontslagen rechters in Servië waarover wij eerder berichtten. Eind dit jaar zal worden beslist over het kandidaat-lidmaatschap van Servië bij de EU. In het recent verschenen rapport van het Helsinki Committee for Human Rights in Serbia wordt de situatie van de rechterlijke macht ’the biggest obstacle on the road to the EU’ genoemd. Op 23 mei jl. zijn de criteria voor een herzieningsprocedure voor de ontslagprocedures vastgesteld door de High Judicial Council (HJC). De aanbevelingen van onder meer de Servische rechtersvereniging (JAS) zijn daarbij niet overgenomen. De JAS heeft afstand genomen van de regeling die de HJC heeft opgesteld. RR heeft een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer en een brief gestuurd aan voorzitter van de Europese Commissie Barroso met betrekking tot de situatie van de rechterlijke macht in Servië. –

Continue reading Landenupdate: Servië

Procedure tegen Honduras voor het IACHR over ontslagen rechters

RR heeft sinds het bezoek van de twee ontslagen Hondurese rechters Tirza del Carmen Flores Lanza en Adan Guillermo Lopez Lone aan Nederland op 2 november 2010  geregeld contact met hen onderhouden. Op 6 juli 2010 is door de organisaties Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) en Center for Justice and International Law (CEJIL) een petitie ingediend waarin Honduras aansprakelijk wordt gehouden voor schendingen van de American Convention on Human Rights wegens het arbitraire, onrechtmatig en politieke ontslag van hen en twee andere rechters.

Op 25 maart 2011 is tijdens een hoorzitting van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) hun petitie aan de orde geweest. Deze is op 31 maart 2011 ontvankelijk verklaard. Tirza Flores, tevens voorzitter van AJD, acht de kans Continue reading Procedure tegen Honduras voor het IACHR over ontslagen rechters