Zittingen herzieningsprocedures Servische rechters, kritische RR en MEDEL sturen Barroso brief

In Servië zijn begin oktober zittingen gehouden in de herzieningsprocedures van een aantal van de zaken omtrent de 837 ontslagen rechters waarover wij eerder schreven. Tamara Trotman, vice-voorzitter van RR, is daarbij als waarnemer aanwezig geweest, samen met Antonio Cluny, vice-voorzitter van MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés). RR en MEDEL zijn zeer kritisch over de gang van zaken. Eerder was al duidelijk geworden dat de High Judicial Council (HJC) bij het vaststellen van de ‘guidelines’ voor de herzieningsprocedurede suggesties die verschillende internationale organisaties hebben geleverd in belangrijke mate zijn genegeerd. Bij de gang van zaken tijdens de zittingen zelf moeten ook de nodige vraagtekens worden gezet.
RR en MEDEL hebben op 9 oktober jl. een brief gestuurd aan Barroso, waarin zij hun zorgen uitspreken over de gang van zaken. De beslissing omtrent het kandidaat-lidmaatschap van Servië bij de EU zal op korte termijn worden genomen. RR en MEDEL hebben in de brief Barroso (nogmaals) gevraagd om de situatie van de rechterlijke macht in ogenschouw te nemen bij het opstellen van de Commission Opinion met betrekking tot het kandidaat-lidmaatschap.