All posts by Redactie

Lezing Georgische rechter Tamara Laliashvili

Op 22 april 2010 heeft er bij het Gerechtshof te Arnhem een lezing plaatsgevonden door de voormalige Georgische rechter Tamara Laliashvili. Zij vertelde over haar ervaringen als lid van de Hoge Raad in Georgië en haar disciplinaire vervolging eindigend in haar ontslag in augustus 2006. Zij heeft met drie andere ontslagen leden van de Hoge Raad een klacht ingediend bij het EHRM in Straatsburg. Deze zaak is nog altijd niet behandeld. Onderstaand treft u haar speech aan.

Judiciary in Georgia

Dear ladies and gentlemen,

First of all, please let me express my gratitude for your interest in the judiciary in Georgia. I do believe that the Association Judges for judges  can play an important role for the democracy and rule of law in our country. It is a crucial moment for any further democratic development in Georgia, and in the Continue reading Lezing Georgische rechter Tamara Laliashvili

Rusland

De Russische rechter Olga Kudeshkina is in 2004 ontslagen, omdat ze hooggeplaatste leden van de rechterlijke macht had bekritiseerd. Kudeshkina had in een interview in kranten en op de radio verteld dat ze onder druk was gezet in verband met een grote strafzaak die ze behandelde. Kudeshkina bekritiseerde de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en vertelde dat haar voorval niet op zichzelf stond: “(…), as far as I am aware, this is not the only case where the courts of law are used as an instrument of commercial, political or personal manipulation. This is a dangerous state of affairs because no one can rest assured that his case – whether civil or criminal or administrative – will be resolved in accordance with the law, and not just to please someone … I do realise what kind of statement I have just made. But if all judges keep quiet this country may soon end up in a [state of] judicial lawlessness

Kudeshkina heeft haar ontslag aangekaart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Hof oordeelde in een arrest van 26 februari 2009 dat haar ontslag een schending van haar vrijheid van meningsuiting was. Haar werd schadevergoeding toegekend. Omdat zij daarmee haar baan niet terug heeft, vraagt RR aandacht voor Olga’s zaak bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Olga’s zaak staat daar op de agenda. Op verzoek van Olga is een interview georganiseerd met NRC Handelsblad. Dat interview is gepubliceerd op 13 februari 2010. Sindsdien vindt geregeld contact met haar plaats.

Filipijnen

In 2006 organiseerde de stichting Advocaten voor Advocaten op verzoek van een Filippijnse zustervereniging een factfinding missie in verband met het groot aantal onopgeloste moorden op advocaten en rechters. Van die missie werd een uitgebreid verslag opgesteld en onder andere onder de aandacht van de Special Rapporteur van de Verenigde Naties gebracht, destijds de Argentijnse advocaat Despouy. Op verzoek van een Filipijnse advocatenorganisatie vond in 2008 een vervolgmissie plaats. Ook daarvan werd een uitgebreid verslag opgesteld en aan tal van organisaties ter beschikking gesteld. Beide malen bestond de missie uit 8 personen, 7 uit Nederland en Continue reading Filipijnen