Europarlementariër Cornelissen: “Europese Commissie houdt cruciale informatie achter over justitie Servië”

Een vertrouwelijk intern evaluatierapport van een EU-delegatie, waar GroenLinks-europarlementariër Marije Cornelissen de hand op heeft gelegd, is zeer kritisch over de herbenoemingsprocedure van rechters in Servië. Dat blijkt uit een persbericht van GroenLinks van vandaag. Cornelissen is zeer kritisch over het contrast tussen het evaluatierapport en een rapport van de Europese Commissie van afgelopen oktober. Dat rapport suggereert dat de herbenoemingsprocedure naar wens verloopt. “Wij moeten ervan op aan kunnen dat de informatie van de Europese Commissie klopt. Op deze informatie moeten het Europees Parlement en de Ministerraad hun besluiten baseren,” aldus Cornelissen.

Het persbericht vermeldt ook dat Rechters voor Rechters de kwestie in Servië volgt en luidt als volgt:

Europese Commissie houdt cruciale informatie achter over justitie Servië

Brussel, 21 december 2011 – De Europese Commissie lijkt in haar voortgangsrapport over de justitiële hervormingen in Servië belangrijke informatie niet aan het Europarlement te hebben medegedeeld. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen kreeg een vertrouwelijk intern evaluatierapport in handen dat geen spaan heel laat van de herbenoemingsprocedure van rechters. De Europese Commissie stelde echter in haar rapportage aan het parlement in oktober dat de procedure naar wens verloopt. Cornelissen maakt zich ernstige zorgen omdat transparantie over de voortgang cruciaal is bij de verdere uitbreiding van de EU. Ze vraagt de Europese Commissie middels schriftelijke vragen om uitleg.

Cornelissen: “Wij moeten ervan op aan kunnen dat de informatie van de Europese Commissie klopt. Op deze informatie moeten het Europees Parlement en de Ministerraad hun besluiten baseren. Niemand heeft er iets aan als eventuele misstanden met de mantel der liefde worden toegedekt. De EU niet, en Servië ook niet. Problemen moeten besproken worden zodat er verbeteringen komen.”

Het interne monitoringsrapport van de EU-delegatie veroordeelt de gang van zaken rond de herbenoeming van Servische rechters in ongezouten bewoordingen: ´the entire decision review process was conducted only to satisfy form and is a schoolbook example of travesty of justice´.Geheel in tegenspraak hiermee staat in het openbare voortgangsrapport van de Commissie: ´the review of judges has been so far conducted in a satisfactory manner. Despite some procedural shortcomings, the majority of decisions were generally taken in line with the guidelines´.

GroenLinks steunt het toetredingsproces van Servië tot de EU van harte en ziet ook verbeteringen in Servië. Cornelissen is er de afgelopen jaren een aantal keer op werkbezoek geweest. “Ik heb kunnen constateren dat het uitzicht op toetreding belangrijke hervormingen in Servië in gang heeft gezet. Wij verwachten van de Europese Commissie een eerlijke evaluatie van de vorderingen. Met het stuk dat ik nu in handen heb vraag ik mij af of de Commissie die eerlijkheid wel geeft.”

Naar aanleiding van het gelekte document heeft Cornelissen de Europese Commissie vragen gesteld over de discrepantie tussen de vertrouwelijke evaluatie en de openbare rapportage. Ook wil zij weten hoe de Commissie de problemen rond justitiële hervormingen in Servië gaat aanpakken.

“Ik pleit voor meer transparantie in het werk van de Europese Commissie. Zonder goede informatie kunnen wij ons werk niet goed doen,” aldus Cornelissen.

De Nederlandse organisatie Rechters voor Rechters woonde een aantal zittingen van het herbenoemingsproces bij en constateerde daar misstanden, maar mocht het nu gelekte monitoringsrapport niet inzien.