Rechter Masuku uit Swaziland bij Rechters voor Rechters

Op maandag 26 september 2011 ontving de stichting Rechters voor Rechters Judge Thomas Masuku uit Swaziland. Tegen Judge Masuku loopt momenteel een afzettingsprocedure. Bij deze afzettingsprocedure kunnen, zowel qua aanleiding als qua gang van zaken, grote vraagtekens worden geplaatst. Masuku wordt er onder meer van beticht dat hij in een vonnis de koning van Swaziland te hebben beledigd. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden.

Judge Masuku bij Rechters voor Rechters in Den Haag

Uit zijn relaas bleek dat in Swaziland een Rule-of-Crises gaande is. Klachten ingediend tegen de Chief Justice worden ongemotiveerd ongegrond verklaard, zaken tegen de Koning (bijvoorbeeld in verband met niet betaalde compensatie voor onteigening van land) mogen niet worden ingediend bij de rechtbank, het parlement wordt buiten spel gezet en de advocatuur in Swaziland is al weken in staking om een onafhankelijke rechterlijke macht af te dwingen. De zaak van Masuku is een exponent van deze situatie, maar dat maakt het voor hem persoonlijk niet minder zwaar. Hem wordt ook de toegang tot zijn werkkamer geweigerd.

Bij de bespreking waren naast Masuku en Nederlandse rechters aanwezig: Arnold Tsunga, Director ICJ Africa, Graham Leung, Director Centre for the Independence of Judges and Lawyers, ICJ Geneva, Thoba Poyo-Diwati, President SADC Lawyers Association, Germaine Balitalike, Project Director OSISA ABA, Bukavu, DR Congo, Liliana de Marco Coenen, IBA, en Iris Smalbrugge en Michiel Hendrix, beiden van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rechters voor Rechters verklaart zich solidair met collega Masuku en is in overleg met betrokkene om te bezien op welke wijze het beste ondersteuning kan worden geboden.