Category Archives: Colombia

New Report Colombia Caravana: confronting impunity, protect lawyers and judicial independence

The theme of the VII International Caravana of Jurists was the need for judicial independence to combat impunity and guarantee access to justice and dignity for victims and survivors and for human rights lawyers and defenders to be able to carry out their work in safety and with dignity. The VII Caravana travelled to Colombia from 20 to 28 August 2022, four years since the previous one,  rather than the usual two years owing to pandemic-related travel restrictions in 2020. The delegation visited the departments of Bolívar (Cartagena), Norte de Santander (Cúcuta), Santander (Bucaramanga) and Valle del Cauca (Cali). Continue reading New Report Colombia Caravana: confronting impunity, protect lawyers and judicial independence

Oproep deelname Colombia Caravana 2016

In augustus 2014 hebben Peter Ingelse en Anne-Marie Smit namens Rechters voor Rechters deelgenomen aan de Colombia Caravana. Een buitengewoon caravanainteressante reis georganiseerd door de Caravana UK Lawyers’ Group in samenwerking met de Human Rights Lawyers (ACADEHUM) uit Bogota. De opzet van deze vierde Caravana was een bezoek aan Colombia om de situatie van mensenrechtenadvocaten en verdedigers van de mensenrechten te monitoren en tevens de toegang tot de rechter voor slachtoffers in het geval van mensenrechtenschendingen in Colombia te bezien. Aan de Caravana namen ook zeven rechters deel uit vijf verschillende landen.

Het algemene rapport dat op grond van de ervaringen gedurende deze Caravana is geschreven is op 28 mei 2015 aan de Colombiaanse ambassadeur in Den Haag aangeboden. Het rapport dat specifiek ziet op de positie van Colombiaanse rechters is aangeboden aan de ambassadeur van Colombia op 14 februari jongstleden.

Van 20 tot 28 augustus 2016 is de volgende Colombia Caravana gepland. Voor deze reis zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • to prevent/reduce threats against lawyers and other defenders and the communities they work with by shining a spotlight on their work and making the Colombian authorities aware of the international concern;
  • to identify and through first-hand accounts and open discussion, gather information on the current challenges facing Colombian human rights lawyers in several regions of the country, with special attention to challenges posed by the transitional justice process.
  • to hold workshops on relevant subjects aiming to share expertise and information.
  • to influence the government by engaging in dialogue with officials from relevant departments and raising ACADEHUM’s concerns, to encourage these departments to take action on them.
  • to use the information gathered to compile a report detailing the findings of the mission and including a series of recommendations for future action on the part of both the Colombian authorities and the international community.
  • to draw up a framework with Colombian lawyers for future collaboration, support and exchange.

De Caravana richt zich op verschillende gebieden in Colombia en betrekt het transitieproces in relatie tot de vredesbesprekingen in het programma.

Als (voorzitter van) Caravana Nederland wil ik bewerkstelligen dat de (moeilijke) positie van rechters in Colombia nadrukkelijk in het programma wordt opgenomen en daarbij in het bijzonder te focussen op de problemen voor rechters rond het land restitutieprogramma. Met Edwin Rubio is besproken dat de contacten met rechters in Bogota waaronder die met de Sala Penal (het hoogste rechtscollege) via ACADEHUM wordt georganiseerd. De overige contacten met rechterlijke colleges waaronder de Consejo Superior de la Judicatura (vgl. de Raad voor de Rechtspraak) en de contacten met rechters in de te bezoeken steden worden door ons zelf gelegd (uiteraard in overleg met ACADEHUM en de Colombia Caravana UK). De eerste contacten, waaronder met Medellín, zijn inmiddels gelegd.

Iedereen die interesse heeft in de Colombia Caravana Nederland en/of deelname aan de Colombia Caravana 2016 nodig ik van harte uit om contact op te nemen (a.m.smit@rechtspraak.nl). Het spreken en lezen van de Spaanse taal is een pre, maar geen must.

Voor nadere informatie over de Colombia Caravana 2014 zie hier en voor nadere informatie over Colombia Caravana Nederland zie hier.

Colombia Caravana 2014 | Rechtersrapport

In augustus 2014 hebben Peter Ingelse en ik, namens Rechters voor Rechters, deelgenomen aan de Colombia Caravana. Een buitengewoon interessante reis georganiseerd door de Caravana UK Lawyers’ Group in samenwerking met de Human Rights Lawyers (ACADEHUM) uit Bogota. De opzet van deze vierde Caravana was een bezoek aan Colombia om de situatie van mensenrechtenadvocaten en verdedigers van de mensenrechten te monitoren en tevens de toegang tot de rechter voor slachtoffers in het geval van mensenrechtenschendingen in Colombia te bezien. Aan de Caravana namen ook zeven rechters deel uit vijf verschillende landen. Zoals gezegd vanuit Nederland Peter Ingelse en ikzelf. Ook van de organisatie Advocaten voor Advocaten werd deelgenomen aan de Caravana door Wout Albers (advocaat te Amsterdam) en Harald Wiersma (advocaat te Rotterdam) Het algemene rapport dat op grond van de ervaringen gedurende deze Caravana is geschreven is op 28 mei 2015 aan de Colombiaanse ambassadeur in Den Haag aangeboden. Daarbij was tevens aanwezig Jorge Milano, die voor besprekingen in Nederland verbleef. Hij is verdediger van de mensenrechten in enkele belangrijke processen in Colombia waaronder die rechtszaak betrekking hebbende op een slachting van vele burgers (gesproken wordt over 200), die in de vredesgemeenschap van San José de Apartadó in 2005 had plaatsgevonden. Het algemene rapport is hier te vinden.

woutalbers
Wout Albers en Jorge Milano in Den Haag in verband met het aanbieden van het algemene rapport van 2014.

Gedurende de Colombia Caravana 2014 verbleven de deelnemers niet in één plaats in het land, maar werden verspreid over verschillende steden. Zelf verbleef ik in Cali.Ik was onder de indruk van de ontmoetingen met slachtoffers, mensenrechtenactivisten, advocaten en rechters. Van de ontmoetingen en bevindingen in de verschillende steden zijn ook rapporten opgemaakt, het rapport uit Cali is hier te vinden.

Cali, de stad bekend om zijn drugskartels worstelt nog om van zijn slechte imago af te raken. Het is een stad waar advocaten het niet makkelijk hebben. Het hoogste aantal omgebrachte advocaten in Colombia is in de stad Cali.

Dit is een van de vele getuigenissen uit het rapport:

Persecution of Human Rights Advocate and Political Activist Jorge Calderon

The Caravana met with Jorge Calderon, trade union activist, human rights defender, and member of the organization, Reiniciar, as well as Union Patriotica. Jorge witnessed the massacre of 40 UP members in 1983 in the village of Segovia, Antioquia. On 28 September 1985, his brother, Dionisio Hernan Calderon, was murdered by a paramilitary commando, known as ‘Los Comandos Verdes’. Dionisio was a trade unionist and was running as a mayoral candidate in Buga. At the time, Jorge worked for the University of Valle and was a trade union activist. Since his brother was killed, Mr. Calderon has been the subject of numerous threats against his life, and he has spent several periods in exile. Between 1985 and 1988, he received death threats and was forced to flee the country. The decision to go into exile was due to the last death threat received in 1988, when his whole family was threatened. When he returned to Colombia, he received further threats, because of his insistence that his brother’s murder should be investigated, a matter that remains in impunity. Jorge was subsequently forced into exile again in 2002. He returned to Colombia in 2006, but threats have persisted and more recently, intensified. On 9 July 2014, he received an invitation to his own funeral and was told that his “days were numbered”. Due to security reasons, he had to flee his hometown of Yumbo and move to Cali, where he was currently residing when he met with the Caravana. Due to security concerns, and was therefore no longer residing in the place where he filed his criminal complaint.

Mr. Calderon described the recent intensification of the activities of extreme right sectors that have

ccaravanaonnections with state actors, and he emphasized the extent to which the fundamental right to political

affiliation has been and continues to be violated in Colombia. He expressed the view that the situation

may become more insecure in the post-conflict period, a sentiment expressed by many HRDs.

“Judges at risk” het rechtersrapport

Voor en door de rechters werden bijeenkomsten bijgewoond en georganiseerd met rechters uit de diverse steden, met leden van de Sala Penal (hoogste rechtscollege) en met voormalig rechter Juan de Dios Solano. (Over deze rechter uit Bucharamanga werd ook al in het rapport van 2012 gesproken.) Door de rechters is een afzonderlijk rapport opgesteld, dat in het Engels is gepubliceerd (het concept opgesteld door Peter Ingelse).

In het rechtersrapport wordt onder andere benadrukt dat rechters van voldoende middelen moeten worden voorzien om hun werk te kunnen en nieuwe rechters moeten worden benoemd met waarborgen voor hun onafhankelijkheid en met een goede opleiding. Naar voren wordt gebracht dat – hoewel de situatie ten opzichte van 2012 verbeterd lijkt te zijn – ons nog steeds geluiden hebben bereikt dat overheidsambtenaren zich soms negatief uitlaten over rechterlijke beslissingen en beslissingen soms niet worden uitgevoerd.

rapport
Ambassade van Colombia te Den Haag met o.a. Gerard Boot en Peter Ingelse

Beslissingen van rechters in Colombia kunnen soms disciplinaire gevolgen hebben en zelfs tot een strafrechtelijke vervolging leiden. Bovengenoemde zaak van Solano is daar een voorbeeld van. Ook hebben wij Edgar Zuniga ontmoet, een rechter uit Cali, die vanwege een beslissing als rechter disciplinair en strafrechtelijk werd vervolgd. Zijn proces wordt door ons nog gevolgd. Disciplinaire maatregelen geschieden vanuit de Consejo Superior de la Judicatura (Raad voor de rechtspraak). Bij de vraag of disciplinaire maatregelen moeten worden genomen vanwege een uitspraak, lijkt de vraag of deze beslissing al dan niet gunstig is geweest voor de guerrilla een rol te spelen. Een strafrechtelijke veroordeling van deze rechters is gebaseerd op art. 413 van het Colombiaanse Wetboek van strafrecht. Daarin is in het Engels het volgende bepaald:

Perversion of Justice by an act. Any public official who promulgates any resolution,

order or concept that is manifestly against the law is liable to imprisonment for a

period of between three (3) to eight (8) years (…), a fine of fifty (50) to two hundred

(200) of the minimum salary by law in force at the time (…), and disqualification from

exercising any public office or functions from five (5) to eight (8) years (…).

In de situatie dat er een beslissing wordt genomen die tegen de wet is, kan dit leiden tot een gevangenisstraf van 3 tot 8 jaar, een geldboete en een verwijdering uit de functie voor een periode van 5 tot 8 jaar.

Maar wet is tegen de wet? Wanneer een persoon wordt vrijgelaten tegen wie bezwaren staan dat hij deelneemt aan een terroristische organisatie is dat dan tegen de wet? Of valt het binnen de marge van de beoordelingsvrijheid. Uiteraard dient corruptie te worden tegengegaan en moet misbruik van recht tot gevolgen voor de rechter leiden. Wij volgen echter de processen tegen de rechters die op grond van genomen beslissingen het ambt hebben moeten verlaten om te bezien of hierbij hun onafhankelijkheid niet in het geding is.

Ook de situatie van de veiligheid van de rechters is tijdens de gesprekken aan de orde gekomen. Hoewel ten opzichte van de vorige jaren de situatie beter is geworden, komen er toch nog steeds bedreigingen van rechters voor en speelt de vraag van de beveiliging van de rechters een rol.

Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. Het rapport is aangeboden aan de ambassadeur van Colombia op 14 februari jongstleden.

Tijdens de bijeenkomst besprak Peter Ingelse het rapport en bracht de aanbevelingen onder de aandacht van de ambassadeur. Ook Gerard Boot, bestuurslid van Rechters voor Rechters, was bij deze bijeenkomst aanwezig.

A woman with a mission

Katrien Witteman bekijkt met Ramón Cadena van de International Commission of Jurists het concept manifest waarmee het congres werd afgesloten.

A woman with a mission

Dit keer niet ‘De hobby van ….’, maar ‘Het goede werk van Katrien Witteman: ‘A woman with a mission’. Katrien Witteman, (nu nog) rechter-commissaris bij de afdeling handel & insolventies, heeft als afgevaardigde van ‘Rechters voor Rechters’, een congres in Honduras bijgewoond. Een hele interessante reis voor een stichting die zeer goed werk verricht.

Rechters voor Rechters

De Stichting Rechters voor Rechters is in 1999 opgericht en zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen (of dreigen te komen) vanwege hun beroepsuitoefening. De ondersteuning is vooral immaterieel van aard. Continue reading A woman with a mission

Nieuwsflits 2104-01

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

Vrienden van Rechters voor Rechters,

‘Je (wil) toch ook zélf iemand zijn, of worden, aan wie iets gevraagd kan worden’. In een mooie column van Désanne van Brederode [www] naar aanleiding van de herdenking ‘Doorbreek de Stilte rond Syrië’ schrijft zij over het je niet moeten verschuilen achter genuanceerde (zelf)kennis en scrupules (“Heeft dit eigenlijk wel zin? Of doe ik het alleen maar om me goed te voelen?”), over het maken van verschil en het bieden van handelingsperspectief.

Een korte nieuwsflits daarom om u te attenderen op de mogelijkheid om namens Rechters voor Rechters deel te nemen aan de Caravana de Juristas in Colombia, een land waar het vervullen van het rechterlijk ambt vaak veel persoonlijke moed vereist. [www]

Ook een bericht van bestuurslid Esther de Rooij die in Braga (Portugal) deelnam aan een internationale bijeenkomst van Medel en daar de banden met andere rechtersverenigingen heeft versterkt. [www]

Tot slot – mocht u deze eerder hebben gemist – de uitnodiging voor onze bijeenkomst in Amsterdam op 26 maart a.s. waar wij stil zullen staan bij de situatie van rechters in de Oekraïne. Het belooft een interessante middag te worden. Ook is het een mooie gelegenheid om andere sympathisanten van onze stichting te ontmoeten en wie weet om daar nieuwe initiatieven mee te ontplooien. [www] Continue reading Nieuwsflits 2104-01

Nieuwsflits 2014-01: RR oproep voor deelname aan Caravana de Juristas in Colombia

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

RR oproep voor deelname aan Caravana de Juristas in Colombia

Dit jaar zal van 23 – 31 augustus 2014 de vierde internationale Colombia Caravana missie worden georganiseerd.

Tijdens de vorige missie (augustus 2012) reisden er voor het eerst ook (twee) rechters mee. Namens Rechters voor Rechters maakte Peter Ingelse deel uit van de missie. Hij schreef mee aan het rapport ‘Judges at risk‘ [rechtersvoorrechters.nl/colombia-caravana-presentatie-rapport-judges-at-risk] waarin de zeer moeilijke en vaak (levens)gevaarlijke werksituatie van rechters in Colombia werd beschreven.

Het thema van deze missie is ‘Lawyers and the struggle for land rights’. Continue reading Nieuwsflits 2014-01: RR oproep voor deelname aan Caravana de Juristas in Colombia

Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

Namens de Stichting Rechters voor Rechters bezocht Katrien Witteman een congres over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Midden-Amerika dat op 31 oktober en 1 november 2013 werd gehouden in Tegucigalpa (Honduras). Het congres was georganiseerd door de Neue Deutsche Richtervereinigung en de Hondurese Asociacion de Jueces por la Democracia. Hieronder treft u de slotverklaring aan.

 

Jueces europeos y centroamericanos expresaron en Tegucigalpa su preocupación por la falta de independencia del sistema judicial en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Continue reading Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika