Category Archives: Hongarije

Imprisoned judges and judicial independence

The mere number of imprisoned Turkish judges is so intimidating, that a very special gesture is necessary if judicial independence in Turkey is to be protected. Would it not be preferable to deal with the cases in Strasbourg even before all the domestic remedies have been exhausted? Judges for Judges board member Ybo Buruma has the impression that the European Court of Human Rights does not wish to follow this line of reasoning.

Continue reading Imprisoned judges and judicial independence

Anniversaries: The Good, the Bad and the Ugly

The UN’s Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers Diego García-Sayán has been particularly affected by the visible lack of action on the part of the exemplary European Court of Human Rights regarding the serious violations of human rights in Turkey. With hundreds of judges still imprisoned, organisations of lawyers destroyed and their members also in prison, it is alarming that the Court is acting as if judicial institutions and legal defence are still functioning normally.

Continue reading Anniversaries: The Good, the Bad and the Ugly

Case of Baka v. Hungary has been referred to Grand Chamber of the ECHR

At its last meeting (Monday 15 December 2014), the Grand Chamber panel of five judges decided to refer one case and to reject 13 other referral requests.

The following case has been referred to the Grand Chamber of the European Court of Human Rights.

Baka v. Hungary: which concerns the premature termination of the applicant’s mandate as President of the Supreme Court of Justice of Hungary and his lack of access to court to challenge the termination.

Een kritische rechter en de fragiele rechterlijke onafhankelijkheid in Hongarije

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

In het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM 39-5 2014 ) staat een annotatie van de zaak Baka t. Hongarije (EHRM 27 mei2014) met een noot van S. Dijkstra: ‘Een kritische rechter en de fragiele rechterlijke onafhankelijkheid in Hongarije‘.

Samenvatting | Het EHRM oordeelt dat Hongarije in strijd heeft gehandeld met artikel 10 EVRM door de ambtstermijn van de President van het Hooggerechtshof voortijdig te beëindigen wegens de kritiek die hij op verschillende wetsvoorstellen heeft geleverd. Eén van de wetsvoorstellen betrof de verplichte  vervroeging van de pensioenleeftijd voor rechters, een voorstel waarvan het HvJEU heeft geoordeeld  dat het in strijd is met de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Het EHRM zet de zaak  in de sleutel van de rechterlijke onafhankelijkheid.

 

 

Continue reading Een kritische rechter en de fragiele rechterlijke onafhankelijkheid in Hongarije

Hungarian Constitutional Court restrictions of great concern | IBAHRI

The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) is deeply concerned by the Hungarian Parliament’s adoption of a Fourth Amendment to the Hungarian Fundamental Law (the ‘Constitution’) that further limits the authority of the Constitutional Court.

The Fourth Amendment, adopted 11 March 2013, prohibits the Constitutional Court from examining the substantive constitutionality of future proposed amendments to the Constitution and strips the Court of the right to refer in its rulings to legal decisions made prior to January 2012, when the new constitution came into effect.

[…]

Continue reading: http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=BD579F00-0B69-4314-B9BF-F1A0A728A04F

Onafhankelijkheid rechterlijke macht Hongarije onder druk, veel internationale aandacht

De afgelopen maanden hebben de zorgelijke ontwikkelingen in de Hongarije op het gebied van onder meer de rechtspraak de aandacht van RR. Wij volgen welke acties er vanuit Den Haag, Brussel en Straatsburg richting Hongarije worden genomen.

Sinds de Fidesz-partij van premier Orbán een tweederde meerderheid in het  Hongaarse parlement heeft, is een flink aantal omstreden wetten goedgekeurd. Dat kan ongehinderd omdat de tweederde meerderheid van Fidesz zonder steun van anderen al genoeg is om zelfs de grondwet te wijzigen. Critici beschuldigen Orbán nu van machtsmisbruik.

De wetswijzigingen zouden de onafhankelijkheid van de Hongaarse nationale bank, de rechterlijke macht en de media aantasten. Onder meer is Continue reading Onafhankelijkheid rechterlijke macht Hongarije onder druk, veel internationale aandacht