Doneer

Uw financiële ondersteuning is voor Rechters voor Rechters/Judges for Judges (J4J) onmisbaar. Die maakt het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die (dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften.

Donaties
Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening NL12INGB0008071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den Haag. Rechters voor Rechters is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u gewone of periodieke giften (zie hieronder) fiscaal kunt aftrekken, onder bepaalde voorwaarden.

Inzamelingsactie
Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de stichting. Als u een dergelijke actie wilt organiseren, dan kunt u daarover contact opnemen met info@rechtersvoorrechters.nl.

Duurzame ondersteuning
U kunt er ook voor kiezen om het werk duurzaam te ondersteunen. Hierdoor wordt de continuïteit in de ondersteuning van in ernstige moeilijkheden verkerende rechters gewaarborgd.
Dit kunt u doen op de volgende manieren:

Machtiging J4J
U kunt uw eigen bank machtigen om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, een vast bedrag over te maken aan J4J. Bij de meeste banken kunt u dit elektronisch regelen.

Periodieke gift in geld
Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt uw gift aan J4J volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar.

Snel en eenvoudig te regelen
Het laten vastleggen van uw periodieke schenking is heel eenvoudig. Download hier het formulier en stuur dit ingevuld naar:

Stichting Rechters voor Rechters
Postbus 95959
2509 CZ Den Haag

Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het originele formulier naar u terug voor uw administratie.

Gewone gift
Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

Onze bankgegevens
Rekeningnummer (ING): NL12INGB0008071562
t.n.v. Stichting Rechters voor Rechters, Den Haag
BIC/Swift code: INGBNL2A