All posts by Redactie

Onafhankelijkheid rechterlijke macht Hongarije onder druk, veel internationale aandacht

De afgelopen maanden hebben de zorgelijke ontwikkelingen in de Hongarije op het gebied van onder meer de rechtspraak de aandacht van RR. Wij volgen welke acties er vanuit Den Haag, Brussel en Straatsburg richting Hongarije worden genomen.

Sinds de Fidesz-partij van premier Orbán een tweederde meerderheid in het  Hongaarse parlement heeft, is een flink aantal omstreden wetten goedgekeurd. Dat kan ongehinderd omdat de tweederde meerderheid van Fidesz zonder steun van anderen al genoeg is om zelfs de grondwet te wijzigen. Critici beschuldigen Orbán nu van machtsmisbruik.

De wetswijzigingen zouden de onafhankelijkheid van de Hongaarse nationale bank, de rechterlijke macht en de media aantasten. Onder meer is Continue reading Onafhankelijkheid rechterlijke macht Hongarije onder druk, veel internationale aandacht

Voortgang zaak Georgische rechters bij EVRM zeer traag

Eerder berichtten wij al over de zaak van vier leden van de strafkamer van de Georgische Hoge Raad die in 2006 werden ontslagen. De “gross violation of law” waaraan de rechters zich zouden hebben schuldig gemaakt bestond eruit dat zij bij de behandeling van een moordzaak de ongetrouwde partner van het slachtoffer van de moord als benadeelde partij hadden erkend (op voet van het EVRM), terwijl de Georgische wet alleen gehuwde echtgenoten als benadeelde partij toelaat.  Na een disciplinaire procedure, waar volgens de ontslagen rechters van alles mee mis was, volgde het ontslag van vier van de vijf rechters. De vijfde werd slechts berispt.

In het najaar van 2007 dienden de betrokkenen een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.  Het hof in Straatsburg heeft Continue reading Voortgang zaak Georgische rechters bij EVRM zeer traag

Klachten tegen Garzon in Franco-kwestie ongegrond, wel ontzegging ambtsuitoefening in Gurtel-zaak

Eerder heeft RR in nieuwsbrieven al aandacht besteed aan de vervolging van de Spaanse onderzoeksrechter Garzon. De aanklacht hield in dat hij zonder geldige jurisdictie een onderzoek zou hebben ingesteld naar de tienduizenden oorlogsexecuties en verdwijningen van burgers door de troepen van generaal Francisco Franco tijdens en vlak na de Spaanse Burgeroorlog.

Aan Garzon is door het Spaanse Hooggerechtshof op 9 februari 2012 in het kader van een andere zaak, de zogenaamde Gurtel-zaak, de ontzegging uitgesproken om gedurende 11 jaar zijn vak uit te oefenen. Deze veroordeling was gebaseerd op Continue reading Klachten tegen Garzon in Franco-kwestie ongegrond, wel ontzegging ambtsuitoefening in Gurtel-zaak

Ilan de Vré wordt lid van bestuur RR

Het bestuur is recentelijk uitgebreid met Ilan de Vré, gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Ilan was in de praktijk al bezig als webmaster van onze website en gaat deze activiteit nu verbreden naar interne en externe communicatie.

Mooie donaties voor RR

Rechters voor Rechters heeft onlangs twee mooie donaties mogen ontvangen. Ter gelegenheid van het afscheid van Willy Thomassen bij de Hoge Raad der Nederlanden is bijna € 900 voor de stichting ingezameld. Bij de opheffing van het International Moot Court (IMC) is besloten het batig saldo van bijna € 4.000 aan Rechters voor Rechters te doneren.

Willy Thomassen is een juriste met een indrukwekkende carrière en een grote staat van dienst op het gebied van grondrechten. Ze was onder meer rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg tussen 1998 en 2004, is gasthoogleraar aan de Erasmus universiteit sinds 2006 en was voorzitter van de staatscommissie Grondwet in 2009-2010. Sinds 2004 zat ze als raadsheer in de Strafkamer van de Hoge Raad. Op 14 februari 2012 nam ze afscheid bij de Hoge Raad. Voorafgaand aan en tijdens de afscheidsreceptie riep zij genodigden op om aan Rechters voor Rechters te doneren. Er is royaal aan de oproep gehoor gegeven. In totaal is € 890 opgehaald.

Het IMC was jarenlang een platform voor de uitwisseling van kennis over en begrip van verschillende rechtssystemen. Het IMC werd georganiseerd door de Stichting International Moot Court. Die stichting was gelieerd aan de Raad voor de Rechtspraak. Grofweg eens in de twee jaar werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij teams van juristen uit verschillende landen tijdens een in scène gezette zitting een fictieve zaak behandelden vanuit het perspectief van hun eigen rechtssysteem. De teams bestonden met name uit rechters en advocaten. De zittingen waren  niet alleen toegankelijk voor alle deelnemende teams, maar ook voor het publiek. De laatste editie van het IMC is gehouden in 2009. De stichting International Moot Court houdt op te bestaan. Bij de vereffening resteert een saldo van € 3.913,99. Dat bedrag wordt nu, in overleg met de Raad voor de Rechtspraak, volledig gedoneerd aan Rechters voor Rechters. Bert van Delden, oprichter van zowel het IMC als Rechters voor Rechters: “Een betere bestemming is niet denkbaar.

Rechters voor Rechters is zeer blij met deze mooie donaties. Deze maken het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die (dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor haar inkomsten namelijk volledig afhankelijk van giften. U kunt ons ook steunen door geld over te maken op rekeningnummer 8071562 t.n.v. Stichting Rechters voor Rechters. Als u ook een inzamelingsactie wilt houden, dan kunt u contact opnemen met info@rechtersvoorrechters.nl. Vast veel dank!

Experts VN verontrust over verlenging voorarrest Afiuni

Drie onafhankelijke experts van de Verenigde Naties (VN) zijn verontrust over de verlenging van het voorarrest van Venezolaanse rechter Maria Afiuni, zo meldt de VN in een persbericht. Zoals wij eerder berichtten, is op 13 december 2011 haar voorarrest met twee jaar verlengd. In de aanloop naar de kerstperiode eind 2011 hebben onder meer Rechters voor Rechters, de International Commission of Jurists en de bekende wetenschapper Noam Chomsky president Chavez opgeroepen om Afiuni amnestie te verlenen en haar vrij te laten (zie hier en hier), maar Chavez heeft aan die oproepen geen gehoor gegeven.

De experts hebben zware kritiek op het procesverloop en het gebrek aan onpartijdigheid van Continue reading Experts VN verontrust over verlenging voorarrest Afiuni

ICJ en RR vragen in persbericht om invrijheidstelling Afiuni

De International Comission of Jurists en Rechters voor Rechters hebben gisteren, 22 december 2011, gezamenlijk een Spaanstalig persbericht uitgebracht waarin zorgen worden geuit over de verlenging van de voorlopige hechtenis van Venezolaanse rechter Maria Afiuni zonder daar aan voorafgaande hoorzitting en over de condities van het huisarrest waar zij sinds februari onder staat.
Gevraagd wordt om een eerlijk proces en onvoorwaardelijke invrijheidstelling.

Steun rechter Masuku uit Swaziland

Rechters voor Rechters zet zich in voor ontslagen en in hun positie bedreigde rechters in Swaziland en vraagt daarvoor uw financiële steun.

Rechter Masuku uit Swaziland is ontslagen omdat hij zich in een vonnis kritisch uitliet over de koning van dat land. Op 26 september 2011 was Masuku in Nederland. Rechters voor Rechters sprak toen met hem. Lees hier ons bericht daarover.

Namens Rechters voor Rechters bezocht Ilan de Vré een bijeenkomst van de International Commission of Jurists in Genève. Hij sprak daar met Masuku en met enkele van zijn collega’s uit Swaziland. Meerdere rechters daar worden in hun positie bedreigd. De ICJ ondersteunt Masuku en begeleidt hem bij de te nemen juridische vervolgstappen. Rechters voor Rechters heeft, op verzoek van de ICJ, in dit specifieke geval besloten, een financiële bijdrage te leveren. Rechters voor Rechters heeft al een bedrag gestort maar omdat deze slechts beperkt van omvang kon zijn, roepen we u op genereus te zijn en een aanvullende bijdrage te storten op bankrekeningnummer 8071562 t.n.v. Rechters voor Rechters o.v.v. Masuku.

Kamerdebat over herbenoemingsprocedure Servië, toezeggingen Minister Rosenthal

Op donderdag 15 december jl. debatteerde de Tweede Kamer over de ratificatie van de stabilisatie en associatie-overeenkomst tussen de EU en Servië. Daarbij heeft Minister Rosenthal toegezegd dat hij de berichtgeving van de Europese Commissie over de lopende herbenoemingsprocedure met betrekking tot ontslagen rechters nauwlettend in de gaten zal houden en dat hij over de situatie contact op zal nemen met Rechters voor Rechters.

De associatie-overeenkomst regelt tal van samenwerkingsvormen onder meer gericht op de verbetering van de rechtsstaat en betreft dus iets anders dan de toelating van Servië tot de kandidaatlidstatus van de EU. Nederland heeft de ratificatie tegengehouden zolang Servië Mladic niet overleverde aan het ex-Joegoslavië tribunaal. Nu dat is gebeurd lijkt de weg vrij voor ratificatie. De Tweede Kamer zal daarmee vrijwel zeker Continue reading Kamerdebat over herbenoemingsprocedure Servië, toezeggingen Minister Rosenthal

Chomsky roept president Chavez op Afiuni vrij te laten

Noam Chomsky, een vooraanstaande linguïst en filosoof, heeft in een recente open brief president Chavez van Venezuela opgeroepen rechter Afiuni vrij te laten. Dat bericht de Britse krant The Guardian. Wij berichtten al eerder over de situatie van rechter Afiuni, die al ruim 2 jaar vast zit in afwachting van haar proces nadat ze conform de Venezolaanse wetgeving het ruim twee jaar durende voorarrest van een zakenman, die werd verdacht van witwaspraktijken, had beëindigd. De wet schrijft voor dat voorarrest Continue reading Chomsky roept president Chavez op Afiuni vrij te laten