Whistle blowing in Ukraine: judge Larysa Holnyk from Poltava

Gepubliceerd op: 3 december 2018 in: Algemeen, Oekraïne | Comments Off on Whistle blowing in Ukraine: judge Larysa Holnyk from Poltava

On October 20th 2018, Judges for Judges spoke to Larysa Holnyk in Kiev. Larysa is a judge in Poltava, a Ukrainian provincial town. Currently all judges in Ukraine have to undergo a qualification-assessment. This is one of the steps in the fight against corruption which the country has committed itself to by signing the European Association Agreement. This assessment checks whether a judge meets the criteria of expertise and integrity. Larysa’s assessment coincides with the transition from her temporary appointment (5 years) into a life-long appointment. Normally this a mere formality. Assessing all judges will last many years. At least 7.000 judges are required to undergo an assessment consisting of 4 parts. Whilst Larysa is still paid a salary she is not allowed to be an active trial judge as long as she has not completed all parts of the assessment. Nevertheless she has to turn up at her office every day. Whilst there are other judges in a similar situation Larysa Holnyk’s case stands out for other reasons.

She told us the following story:
In 2014 the president of her court allocated Larysa a case concerning a potential conflict of interest. In a vote on land distribution, the Mayor of Poltava had not mentioned his family ties with the interested party. The law requires that a  suspect of such a crime must appear in court in person. It did not take long before the Mayor’s representative tried to contact Larysa in an effort to settle the matter ‘amicably’. Alas, this is very common practice in Ukraine. She managed to avoid him and instead set the dates for the hearing. The defendant kept finding excuses to have the hearings postponed e.g. work related travel or sudden illness, in apparent attempts to extend the procedure beyond the statute of limitations. Once again but more emphatically, Larysa received an offer on behalf of the Mayor to settle the case out of court. This time Larysa secretly recorded the conversation on her cell phone. Not only did Larysa refuse the offer in a light-hearted tone, she also reported the Mayor and his representative for attempted bribery.

Lees verder…;

Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk

Gepubliceerd op: 31 oktober 2018 in: Algemeen, Oekraïne | Comments Off on Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk

Op 20 oktober 2018 sprak Rechters voor Rechters in Kiev met Larysa Holnyk. Zij is rechter in Poltava, een Oekraïense provinciestad.
In Oekraïne moeten alle rechters in het kader van de corruptiebestrijding, waartoe het land zich heeft gecommitteerd in het Europees Associatieverdrag, een zogenoemde kwalificatie-evaluatie ondergaan. Hierin wordt beoordeeld of zij voldoen aan criteria van vakmanschap en integriteit. Voor Larysa valt deze toetsing samen met de omzetting van haar tijdelijke aanstelling (vijf jaren) tot een voor het leven, normaal niet veel meer dan een formaliteit. De kwalificatie evaluatie van de gehele zittende magistratuur neemt jaren in beslag. Maar liefst 7.000 rechters moeten de test, die uit vier stappen bestaat, ondergaan. Zolang Larysa niet alle stappen heeft doorlopen, ontvangt zij salaris maar mag zij geen zittingen doen. Wel wordt zij geacht iedere dag op haar werk te verschijnen. Er zijn meer rechters die in dezelfde positie verkeren. Dat zij de laatste jaren veel in de publiciteit is gekomen, heeft dan ook een andere achtergrond.

Zij vertelde ons het volgende verhaal:
In 2014 krijgt Larysa van haar president een zaak toebedeeld waarin de burgemeester van Poltava wordt verdacht van belangenverstrengeling: hij verzuimt bij een besluit over uitgifte van land zijn familierelatie tot de betrokkene te vermelden. Het is een vergrijp waarvoor de wet voorschrijft dat de verdachte in persoon verschijnt. Algauw zoekt de zaakwaarnemer van de burgemeester contact met Larysa om de zaak ‘in der minne’ te schikken, een helaas maar al te veel voorkomende praktijk in Oekraïne. Zij weet hem te ontlopen en laat de zaak op zitting komen. Steeds vindt de verdachte een reden om de behandeling aan te laten houden: een dienstreis, plotseling opkomende ziekte, en rekt de zaak zo tot over de wettelijke verjaringstermijn heen. Het artikel dat de verjaring regelt, bevat echter ook de bepaling dat gedragingen van de verdachte de verjaring kunnen stuiten. Opnieuw krijgt Larysa namens de burgemeester het aanbod, nu wat dwingender, om de zaak buiten de rechtszaal af te doen. Larysa kan ditmaal het gesprek niet ontlopen, maar maakt heimelijk opnamen met haar mobiele telefoon. Larysa wijst in het gesprek het aanbod wat lacherig af. En niet alleen dat, maar zij doet aangifte tegen de burgemeester en zijn zaakwaarnemer wegens poging tot omkoping. Vanaf dat moment verandert Larysa‘s leven ingrijpend. De president van haar gerecht is verbolgen over haar halsstarrigheid om een vonnis te willen schrijven; de zaak is immers verjaard. Er wordt een reeks aangiften gedaan tegen haar en haar man waarvan de meeste door het openbaar ministerie wegens gebrek aan bewijs worden opgelegd. Sommige wachten nog op een vervolgingsbeslissing. In november 2017 worden zij en haar man midden op straat in elkaar geslagen door twee jongen mannen met stokken. Zij vermoedt connecties met de burgemeester, maar kan die niet hardmaken. De verdachten worden nooit gevonden. Lees verder…;

Interview with our boardmember Esther de Rooij

Gepubliceerd op: 24 april 2018 in: Activiteiten, Algemeen, Oekraïne | Comments Off on Interview with our boardmember Esther de Rooij

Interview with our boardmember Esther de Rooij in Law & Business (Закон і Бізнес), Ukraine’s weekly legal newspaper:

‘The most occurring situations the Foundation deals with are dismissal and detainment of judges’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ms Esther de ROOIJ, an Amsterdam judge and a member of the Management Board at Foundation Judges for Judges, was among the attendees at the Abuse of Rights in Tax Legal Relationships International Conference in Kyiv. Law & Business has taken this opportunity to ask Ms de ROOIJ to tell about the activities of the Foundation, which information may be of help to the Ukrainian servants of Themis who have been, or will be, experiencing lustration waves.

‘The judges who ask for our support come from different countries, from Ukraine to Venezuela’

Read more (in Ukrainian)

Read more (in English)

Volkov reinstated in Ukraine´s Supreme Court

Gepubliceerd op: 19 augustus 2015 in: Activiteiten, Oekraïne | Comments Off on Volkov reinstated in Ukraine´s Supreme Court

On February 2, 2015, five years after his dismissal as judge of the Supreme Court and two years after the judgement of the European Court of Human Rights in Strasbourg, Oleksandr Volkov was reinstated as judge of Ukraine´s Supreme Court. It was a wonderful ´Christmas present´ that the Ukrainian Parliament on December 25, 2014reversed the decision of January 17, 2010 to dismiss Volkov, thereby giving effect to the following part of the Strasbourg judgement:bb

208. Having said that, the Court cannot accept that the applicant should be left in a state of uncertainty as regards the way in which his rights should be restored. The Court considers that by its very nature the situation found to exist in the instant case does not leave any real choice as to the individual measures required to remedy the violations of the applicant’s Convention rights. Having regard to the very exceptional circumstances of the case and the urgent need to put an end to the violations of Articles 6 and 8 of the Convention, the Court holds that the respondent State shall secure the applicant’s reinstatement to the post of judge of the Supreme Court at the earliest possible date.

What follows is the message published by the European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), the organisation that supported Volkov in the Strasbourg procedure) on the occasion of Volkov´s reinstatement:

Lees verder…;

Volkov reintegrado en su puesto en el Tribunal Supremo de Ucrania

Gepubliceerd op: 2 juni 2015 in: Activiteiten, Oekraïne | Comments Off on Volkov reintegrado en su puesto en el Tribunal Supremo de Ucrania

bbCinco años después de su [despido] como juez del Tribunal Supremo y tras dos años de la sentencia de la Corte Europea de Estrasburgo, Oleksandr Volkov ha sido reintegrado en su puesto como juez en el Tribunal Supremo de Ucrania.

Fue un magnífico ‘regalo de Navidad’ que el parlamento ucraniano, el día 25 de diciembre de 2014, revocara la decisión de despido del día 17 de enero de 2010, para así aplicar la siguiente parte de [la sentencia] de Estrasburgo:

‘208. Having said that, the Court cannot accept that the applicant should be left in a state of uncertainty as regards the way in which his rights should be restored. The Court considers that by its very nature the situation found to exist in the instant case does not leave any real choice as to the individual measures required to remedy the violations of the applicant’s Convention rights. Having regard to the very exceptional circumstances of the case and the urgent need to put an end to the violations of Articles 6 and 8 of the Convention, the Court holds that the respondent State shall secure the applicant’s reinstatement to the post of judge of the Supreme Court at the earliest possible date.’

Abajo véase la noticia publicada por el Centro Europeo de la Abogacía de Derechos Humanos (EHRAC, con sus siglas inglesas), la organización que ha ayudado a Volkov en el procedimiento llevado a cabo en Estras­burgo, con ocasión de la reintegración de Volkov en su cargo: Lees verder…;

Volkov opnieuw geïnstalleerd in de Hoge Raad van Oekraïne

Gepubliceerd op: 2 april 2015 in: Activiteiten, Oekraïne | Comments Off on Volkov opnieuw geïnstalleerd in de Hoge Raad van Oekraïne

bbVijf jaar na zijn ontslag als rechter in de Hoge Raad en twee jaar na de uitspraak van het Europese Hof in Straatsburg is Oleksandr Volkov op 2 februari jl. opnieuw als rechter geïnstalleerd in de Hoge Raad van Oekraïne.

Het was een prachtig ‘kerstcadeau’ dat het Oekraïense parlement op 25 december 2014 het ontslagbesluit van 17 januari 2010 heeft teruggedraaid om zo uitvoering te kunnen geven aan het volgende gedeelte van de Straatsburgse uitspraak:

‘208. Having said that, the Court cannot accept that the applicant should be left in a state of uncertainty as regards the way in which his rights should be restored. The Court considers that by its very nature the situation found to exist in the instant case does not leave any real choice as to the individual measures required to remedy the violations of the applicant’s Convention rights. Having regard to the very exceptional circumstances of the case and the urgent need to put an end to the violations of Articles 6 and 8 of the Convention, the Court holds that the respondent State shall secure the applicant’s reinstatement to the post of judge of the Supreme Court at the earliest possible date.’

Zie hieronder het bericht dat de European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), de organisatie die Volkov heeft bijgestaan in de Straatsburgse procedure) publiceerde ter gelegenheid van Volkov’s herinstallatie: Lees verder…;

Oleksandr Volkov to be reinstated as Supreme Court Judge on 2 February

Gepubliceerd op: 2 februari 2015 in: Oekraïne | Nog geen reacties

Mr. Volkov was dismissed from his position as Supreme Court Judge in Ukraine on 17 January 2010, under then President Viktor Yanukovych. On 9 January 2013, the European Court of Human Rights ruled that his dismissal was unlawful and was a flagrant denial of the natural course of justice. On 25th December the Verkhovna Rada voted with a majority of 257 to implement the judgment of the European Court and to abrogate its  resolution of 17 January 2010 concerning the dismissal of Mr. Volkov. Lees verder…;

Onafhankelijkheid rechter in Europa gewaarborgd?

Gepubliceerd op: 16 oktober 2014 in: Activiteiten, Algemeen, Oekraïne | Nog geen reacties
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

In het redactioneel van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM 39-4 2014 ) wordt ook aandacht besteed aan de activiteiten van Rechters voor Rechters.

‘Bent u wel eens bang geweest?’ vraagt een Nederlandse rechter aan zijn Oekraïense (ontslagen) collega Oleksandr Volkov. ‘Als je dat toelaat, ben je verloren’, antwoordt Volkov met een sceptisch en tegelijk onverschrokken glimlachje.

Het EHRM laat er gelukkig geen misverstand over bestaan dat ‘issues concerning the functioning of the justice system constitute questions of public interest, the debate of which enjoys the protection of Article 10. Even if an issue under debate has political implications, this is not in itself sufficient to prevent a judge from making a statement of the matter.’ In het kader van de proportionaliteitstoets wijst het EHRM er vervolgens op dat ‘the fear of sanction has a “chilling effect” on the exercise of freedom of expression and in particular risks discouraging judges from making critical remarks about public institutions or policies, for fear of losing their judicial office.’ Het EHRM wijst er vervolgens op dat this chilling effect niet slechts de rechter raakt, maar society as a whole.

 

 

Lees verder…;

Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters

Gepubliceerd op: 11 juli 2014 in: Activiteiten, Oekraïne, Servië, Venezuela | Nog geen reacties

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: holle frase of dagelijks richtsnoer? In deze bijdrage schrijft de voorzitter van Rechters voor Rechters waarom de Stichting zich inzet voor dappere rechters als de Venezolaanse  María Lourdes Afiuni, de Servische Dragana Boljević en de Oekraïense Oleksandr Volkov.

Een onafhankelijke rechterlijke macht in een land kan alleen bestaan bij de gratie van individuele rechters die de durf en persoonlijke moed hebben om ook in zware tijden een rechte rug te houden en de ruimte te bevechten om in onpartijdigheid recht te doen zonder aanzien des persoons. En dat is voor deze rechters dan geen holle frase maar een dagelijks richtsnoer. Dit zijn mensen die op de momenten dat het erop aankomt, daadwerkelijk bereid zijn om de consequenties te aanvaarden die horen bij een integere invulling van het rechtersambt.

Artikel in Ars Aequi door Tamara Trotman. (PDF) / ArsAequi.nl

Ontslagen rechters uit Oekraine vertellen indrukwekkend verhaal

Gepubliceerd op: 1 april 2014 in: Activiteiten, Oekraïne | Nog geen reacties

Buruma, Bachun en Volkov

Als rechter is je baan in veel landen niet zeker. Als politici last van je hebben, kunnen ze je zomaar aan de kant zetten. Dat gebeurde ook met de twee rechters uit Oekraïne die woensdag 26 maart te gast waren in Amsterdam. Op een drukbezochte bijeenkomst van ‘Rechters voor rechters’ vertelden zij hun indrukwekkende verhaal.

Bang

‘Bent u wel eens bang geweest?’, vraagt iemand uit het publiek aan Oleksandr Volkov. “Als je dat toelaat, ben je verloren”, antwoordt de ontslagen Oekraïense rechter met een sceptisch en tegelijk onverschrokken glimlachje. “Als je een weg inslaat die je collega’s en je volk kan helpen, moet je die weg ook tot het einde volbrengen.” Het volgepakte zaaltje in het Amsterdamse gerechtshof luistert met ingehouden adem naar de verhalen van Volkov en collegarechter Oleg Bachun, wiens kritiek op de Oekraïense politiek hun baan heeft gekost. Lees verder…;