Category Archives: Ecuador

A woman with a mission

Katrien Witteman bekijkt met Ramón Cadena van de International Commission of Jurists het concept manifest waarmee het congres werd afgesloten.

A woman with a mission

Dit keer niet ‘De hobby van ….’, maar ‘Het goede werk van Katrien Witteman: ‘A woman with a mission’. Katrien Witteman, (nu nog) rechter-commissaris bij de afdeling handel & insolventies, heeft als afgevaardigde van ‘Rechters voor Rechters’, een congres in Honduras bijgewoond. Een hele interessante reis voor een stichting die zeer goed werk verricht.

Rechters voor Rechters

De Stichting Rechters voor Rechters is in 1999 opgericht en zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen (of dreigen te komen) vanwege hun beroepsuitoefening. De ondersteuning is vooral immaterieel van aard. Continue reading A woman with a mission

Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

Namens de Stichting Rechters voor Rechters bezocht Katrien Witteman een congres over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Midden-Amerika dat op 31 oktober en 1 november 2013 werd gehouden in Tegucigalpa (Honduras). Het congres was georganiseerd door de Neue Deutsche Richtervereinigung en de Hondurese Asociacion de Jueces por la Democracia. Hieronder treft u de slotverklaring aan.

 

Jueces europeos y centroamericanos expresaron en Tegucigalpa su preocupación por la falta de independencia del sistema judicial en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Continue reading Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

Hervormingen rechterlijke macht Ecuador zorgwekkend

Rechters voor Rechters volgt inmiddels geruime tijd de situatie in Ecuador. Daar niet iedereen bekend is met de politieke en juridische situatie van dit relatief kleine land in Zuid-Amerika, volgt hier eerst een kort overzicht, waarna een aantal specifieke aandachtspunten worden besproken.

Ecuador wordt sinds 2006 geleid door president Correa, onder wiens leiding sedertdien de staat ingrijpend wordt hervormd. Na de aanname van een vooruitstrevende grondwet in 2008, is in maart 2009 een nieuwe wet op de rechterlijke macht aangenomen. Hierin wordt onder meer voorzien in een grootscheepse ‘audit’ van alle gerechten, het uitbreiden van de rechtspraak, en een nieuwe Raad voor de Rechtspraak.

Echter, de nieuwe wet liet op invoering wachten. Na een fiat voor de nieuwe wet  middels een volksreferendum is de noodtoestand afgekondigd Continue reading Hervormingen rechterlijke macht Ecuador zorgwekkend

Landenoverzicht: Ecuador

Het Zuid-Amerikaanse land Ecuador kent een roerige politieke geschiedenis.

De politieke instabiliteit heeft de afgelopen decennia ook direct de rechtspraak beïnvloed. Het vertrouwen van de bevolking in de rechtspraak is nihil, mede door wijdverspreide corruptie en een zeer lage kwaliteit van de rechtspraak.

Sinds 2006 is Rafael Correa president van het land en streeft een grondige hervorming na van de staat inclusief  de rechtspraak. Een nieuwe Wet op de RO (COFJ) uit 2009 bleef echter zonder implementatie, en daarom heeft Correa in mei 2011 Continue reading Landenoverzicht: Ecuador