Category Archives: Georgië

Artikel professor Weber: “Richterliche Unabhängigkeit in menschenrechtlicher Perspektive”

In een eerder bericht kondigden we al een artikel van professor Dr. Albrecht Weber over de rechterlijke onafhankelijkheid in mensenrechtelijk perspectief aan. Weber is, naast professor, ook de advocaat van de Georgische rechter Tamara Laliashvili in een procedure voor het EHRM. In het artikel bespreekt hij in hoeverre een in zijn onafhankelijkheid “geraakte” rechter zelf een beroep kan doen op het EVRM. Na de uitspraak in de zaak Kudeshkina/Rusland (zie daarvoor onze Rusland-pagina) gloort er hoop op dat punt.

Het artikel is eerder dit jaar in twee delen verschenen in het tijdschrift van de Deutsche Richter Verein: “A. Weber, ‘Richterliche Unabhängigkeit in menschenrechtlicher Perspektive’, in: Deutsche RichterZeitung, 2012/1, p. 16-18 en 2012/2, p. 59-61. Het artikel is vanaf nu hier te vinden op onze website.

Voortgang zaak Georgische rechters bij EVRM zeer traag

Eerder berichtten wij al over de zaak van vier leden van de strafkamer van de Georgische Hoge Raad die in 2006 werden ontslagen. De “gross violation of law” waaraan de rechters zich zouden hebben schuldig gemaakt bestond eruit dat zij bij de behandeling van een moordzaak de ongetrouwde partner van het slachtoffer van de moord als benadeelde partij hadden erkend (op voet van het EVRM), terwijl de Georgische wet alleen gehuwde echtgenoten als benadeelde partij toelaat.  Na een disciplinaire procedure, waar volgens de ontslagen rechters van alles mee mis was, volgde het ontslag van vier van de vijf rechters. De vijfde werd slechts berispt.

In het najaar van 2007 dienden de betrokkenen een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.  Het hof in Straatsburg heeft Continue reading Voortgang zaak Georgische rechters bij EVRM zeer traag

Lezing Georgische rechter Tamara Laliashvili

Op 22 april 2010 heeft er bij het Gerechtshof te Arnhem een lezing plaatsgevonden door de voormalige Georgische rechter Tamara Laliashvili. Zij vertelde over haar ervaringen als lid van de Hoge Raad in Georgië en haar disciplinaire vervolging eindigend in haar ontslag in augustus 2006. Zij heeft met drie andere ontslagen leden van de Hoge Raad een klacht ingediend bij het EHRM in Straatsburg. Deze zaak is nog altijd niet behandeld. Onderstaand treft u haar speech aan.

Judiciary in Georgia

Dear ladies and gentlemen,

First of all, please let me express my gratitude for your interest in the judiciary in Georgia. I do believe that the Association Judges for judges  can play an important role for the democracy and rule of law in our country. It is a crucial moment for any further democratic development in Georgia, and in the Continue reading Lezing Georgische rechter Tamara Laliashvili