RR richt contactgroep Suriname op

Een aantal rechters en secretarissen van rechtbanken Utrecht en Den Haag heeft binnen de kaders van RR een contactgroep Suriname opgericht. Een aantal van deze rechters komt met enige regelmaat in Suriname om inhoudelijke ondersteuning en begeleiding te bieden aan met name Surinaamse rechters in opleiding. Eerste doelstelling van de contactgroep was om alle rechters in Suriname te informeren over doelstelling en activiteiten van de stichting Rechters voor Rechters. Die doelstelling is inmiddels behaald! De contactgroep onderzoekt thans op welke wijze het invulling kan geven aan gevoelens van solidariteit met collega’s in Suriname, die met weinig middelen heel veel moeten presteren…