Kamerdebat over herbenoemingsprocedure Servië, toezeggingen Minister Rosenthal

Op donderdag 15 december jl. debatteerde de Tweede Kamer over de ratificatie van de stabilisatie en associatie-overeenkomst tussen de EU en Servië. Daarbij heeft Minister Rosenthal toegezegd dat hij de berichtgeving van de Europese Commissie over de lopende herbenoemingsprocedure met betrekking tot ontslagen rechters nauwlettend in de gaten zal houden en dat hij over de situatie contact op zal nemen met Rechters voor Rechters.

De associatie-overeenkomst regelt tal van samenwerkingsvormen onder meer gericht op de verbetering van de rechtsstaat en betreft dus iets anders dan de toelating van Servië tot de kandidaatlidstatus van de EU. Nederland heeft de ratificatie tegengehouden zolang Servië Mladic niet overleverde aan het ex-Joegoslavië tribunaal. Nu dat is gebeurd lijkt de weg vrij voor ratificatie. De Tweede Kamer zal daarmee vrijwel zeker deze week instemmen. De discussie in de Tweede kamer betrof voornamelijk dit punt én de ongeregeldheden aan de – betwiste – grens tussen Kosovo en Servië.

Maar tijdens het debat bracht PvdA-woordvoerster Nebahat Albayrak ook de situatie van de Servische rechterlijke macht ter sprake. Zij zei dat haar berichten bereikt hadden dat het in het geheel niet goed ging met de High Council for Justice die – na verschillende wetswijzigingen – belast is met het appel van een groot aantal rechters dat in december 2009 zonder motivering is ontslagen. Rechters voor Rechters berichtte eerder over deze kwestie. Zie onder meer hier, hier en hier. De appelprocedures staan nu weer stil nadat één der leden van de High Council zelf op verdenking van corruptie is gearresteerd en een tweede ontslag heeft genomen uit onvrede met de gang van zaken. Nu ontbreekt feitelijk een quorum om voort te gaan.

Minister Rosenthal ging in zijn antwoord vrij uitgebreid op dit punt in. Hij zei dat de Europese Commissie de situatie van de ontslagen rechters nauwlettend in de gaten hield evenals een aantal ngo’s “waaronder de Nederlandse groep Rechters voor Rechters”. Albayrak bracht  daar tegenin  dat zij – juist ook op basis van informatie van Rechters voor Rechters – de situatie onrustbarend vond omdat de Europese Commissie de nieuwe patsituatie niet heeft gemeld.  

De Minister beloofde daarop : “Ik ga mij verstaan met onze organisatie Rechters voor Rechters en ik zal scherp zien op datgene wat er vanuit de Europese Commissie op dit punt gebeurt.” Het verslag van het kamerdebat is hier te lezen.