Category Archives: Tunesië

Special reporter Gabriela Knaul and Tunesia

218px-Flag_of_Tunisia.svgThe special reporter on the independence of judges and lawyers to the UN, Gabriela Knaul, has urged the Tunisian authorities in December 2014 to implement provisions concerning the judiciary in the new constitution. This concerns in particular the provisions guaranteeing the independence of judges, prosecutors and lawyers, such as the establishment of a Supreme Judicial Council and Constitutional Court. The achievements of the new constitution must become a reality. This must be done in accordance with the timetable set out in the constitu-tion, said Knaul. She makes this statement after a fact-finding mission of nine days in Tunesia. Based on these findings, Knaul will issue a report to the Human Rights Council in June. She has requested renewed attention to the dismissal of 80 judges in 2012. 32 of these judges have appealed this decision. Knaul says that these procedures are not considered to be fair and honest and she asks the parliament to ensure due process. Judges for Judges investigating the possibility look after the interests of these judges.

Read Knaul’s speech to the Tunisian authorities at the end of her visit: [www.ohochr.org].

Source: [www.constitutionnet.org/fr].

Relatora especial Gabriela Knaul y Túnez

La relatora especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU, G218px-Flag_of_Tunisia.svgabriela Knaul, ha insistido con las autoridades tunecinas en que definiciones con respecto al poder judicial sean implementadas en la nueva Constitución. Se trata sobre todo de definiciones que garantizan la independencia de jueces, fiscales y abogados, como la constitución de un Consejo supremo de (poder) judicial y de un Consejo Constitucional. Las conquistas de la nueva Constitución deben hacerse realidad. Eso tiene que ocurrir de acuerdo con el calendario formulado en la Constitución, según declara la sra. Knaul después de una misión de investigación de hechos en Túnez que duró 9 días. En base a sus resultados informará al Consejo de Derechos Humanos en junio próximo. Ha pedido otra vez atención especial por la destitución de 80 jueces en 2012. 32 jueces han interpuesto recurso. Indicaba que el procedimiento según ella no está honesto y justo y pide al parlamento de ocuparse de un procedimiento judicial bueno. Habla sobre ese tema como “chilling”. Jueces para Jueces investiga las posibilidades de atender el procedimiento de esos jueces. Continue reading Relatora especial Gabriela Knaul y Túnez

Speciale rapporteur Gabriela Knaul en Tunesië

218px-Flag_of_Tunisia.svgDe speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten bij de VN, Gabriela Knaul, heeft er in december 2014 bij de Tunesische autoriteiten op aangedrongen dat bepalingen ten aanzien van de  rechterlijke macht in de nieuwe grondwet worden geïmplementeerd. Het gaat dan met  name om de bepalingen die de onafhankelijkheid van de rechters, officieren en  advocaten waarborgen, zoals de oprichting van een Supreme Judicial Council en een  Constitutional Court. De verworvenheden van de nieuwe grondwet moeten  werkelijkheid worden Dit moet gebeuren in overeenstemming met het in de grondwet  geformuleerde tijdpad,  aldus mevrouw Knaul. Zij doet deze uitspraak na een factfinding missie van 9 dagen in Tunesië. Op basis van haar bevindingen zal zij een rapport uitbrengen aan de Human Rights Council in juni aanstaande. Zij heeft daarbij opnieuw aandacht gevraagd voor het ontslag van 80 rechters in 2012. 32 rechters zijn daartegen in beroep gegaan. Zij wees op de procedure die volgens haar niet fair en eerlijk is en vraagt het parlement om zorg te dragen voor een goede rechtsgang. Ze spreekt over deze kwestie als “chilling”. Rechters voor Rechters onderzoekt de mogelijkheden om de procedure van deze rechters waar te nemen. Continue reading Speciale rapporteur Gabriela Knaul en Tunesië

Tunisia: Reforms should be adopted to strengthen the independence and accountability of the judiciary | CIJL-ICJ

The ICJ today called on the Tunisian authorities to build on the advances made in the January 2014 Constitution by introducing legal and policy reforms to ensure the Tunisian judiciary is fully independent and accountable and is able to uphold human rights and the rule of law.

These reforms should be a priority of the new Parliament and should be carried out in consultation with the judiciary and civil society. The Constitution provides that a new Parliament is to be elected before the end of 2014.

The statement comes as the ICJ concluded a high-level mission to Tunisia to launch its report: “The independence and accountability of the Tunisian judicial system: learning from the past to build a better future.”

In this report, the ICJ examines the past and present Constitution, laws, institutions and practices governing the independence of the judiciary in Tunisia and analyses them in light of international and regional standards.

Despite the foundation laid down by the 2014 Constitution for significant reforms, much more needs to be done.

The ICJ considered that the new High Judicial Council provided for by the 2014 Constitution should be Continue reading Tunisia: Reforms should be adopted to strengthen the independence and accountability of the judiciary | CIJL-ICJ

RR brief over situatie Tunesische rechter Kalthoum Kennou

Eerder deze maand berichtte RR u al over de Tunesische rechter Kalthoum Kennou.

Mevrouw Kennou, juge â la Cour de Cassation, en Présidente de l’Association des Magistrats Tunisiens, had serieuze doodsbedreigingen ontvangen met de eis dat zij haar ambt zou neerleggen.

RR heeft deze situatie via een brief aangekaart bij de Tunesische Minister van Binnenlandse Zaken.

RR verzocht de Tunesische autoriteiten om de benodigde maatregelen te nemen om de veiligheid van Mw Kennou en haar familie te waarborgen, en te garanderen dat zij haar functie in veiligheid kan uitoefenen.

ICJ condemns death threats against Tunisian judge | CIJL-ICJ

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

Today, the ICJ sent a letter to the Tunisian Minister of Interior and the Minister of Justice requesting them to take immediate action in order to ensure the security and physical integrity of Justice Kalthoum Kennou.

Justice Kalthoum Kennou is a Tunisian judge on the Court of Cassation, President of the Tunisian Association of Magistrates, and ICJ Commissioner.

This call comes as Justice Kennou received a letter containing serious death threats, demanding her withdrawal from the judiciary. Justice Kennou is active in the establishment of an independent judiciary and the protection of human rights.

The ICJ strongly condemns these threats and all acts of intimidation against the judiciary and human rights defenders in Tunisia, and calls on the Tunisian authorities to initiate the necessary investigations and inquiries in order to find, prosecute, and punish the individuals behind these brutal threats. Continue reading ICJ condemns death threats against Tunisian judge | CIJL-ICJ

Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

Donderdag 14 maart aanstaande is de Tunesische advocate Radhia Nasraoui, laureaat van de Geuzenpenning 2013, te gast in het Verzetsmuseum Amsterdam. Radhia Nasraoui is mensenrechtenadvocate en komt, ongeacht hun achtergrond, sinds decennia op voor politiek gedetineerden. Zij richtte in 2003 een organisatie tegen martelingen in Tunesië op. Nasroui is eregast bij een debatprogramma dat het Verzetsmuseum Amsterdam en Amnesty International Nederland naar aanleiding van de Geuzenpenning 2013 organiseren rond Transitional Justice in Tunesië en het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid. Transitional justice is het herstel van recht na een periode van dictatuur of oorlog. Transitional justice behelst maatregelen aangaande waarheidsvinding; initiatieven voor gerechtigheid, berechting, herstel en compensatie; en het creëren van een betrouwbare en wettige basis waarop het land verder kan. De bijeenkomst op 14 maart in het Verzetsmuseum start om 14.00 uur en is Engelstalig. Op 13 maart krijgt Nasraoui in Vlaardingen de Geuzenpenning 2013 uitgereikt.

 

Overige sprekers bij de bijeenkomst zijn: Continue reading Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

Tunisia: the draft Constitution should be amended to meet international standards | CIJL-ICJ

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

In a new report, the ICJ calls on the authorities, especially the National Constituent Assembly, to elaborate and adopt a constitution that takes account of the full range of views of the Tunisian people and adheres to international law and standards.

Released today, the report, Enhancing the Rule of Law and guaranteeing human rights in the Constitution, comes as the ICJ concludes a high-level mission to Tunisia. It analyzes the constitutional reform process in Tunisia and sets out recommendations for legal and institutional reforms aimed to ensure a Constitution that reflects international law and standards.

Through its report, the ICJ calls for the Constitution to be amended to: fully guarantee the separation of powers; ensure the accountability of the security services and armed forces and their subordination to a civilian authority; bring the judicial system in line with international standards of independence, impartiality and accountability; end the use of military courts to try civilians and cases involving human rights violations; incorporate a comprehensive Bill of Rights; recognize the right to life as an absolute right, and abolish the death penalty; and provide effective mechanisms for the protection of human rights and ensuring the right to a remedy.

“The constitution-making process has been Continue reading Tunisia: the draft Constitution should be amended to meet international standards | CIJL-ICJ