All posts by Redactie

Landenoverzicht: Honduras

In Honduras vond op 28 juni 2009 een staatsgreep plaats. Daarbij werd de op 28 november 2005 gekozen president Manuel Zelaya afgezet en het land uit ontvoerd door militaire troepen. Deze staatsgreep zou het gevolg zijn geweest van een voornemen van Zelaya om tegelijk met de verkiezingen in november 2009 een referendum te houden over een wetswijziging die het mogelijk zou maken dat Zelaya voor nog een termijn herkozen kon worden. De Hoge Raad sprak zich hier tegen uit. Na de staatsgreep werd Roberto Micheletti interim leider. De nieuwe regering kondigde de noodtoestand af.

De staatsgreep is internationaal veroordeeld en heeft consequenties gehad, zoals het stopzetten van hulpprogramma’s en Continue reading Landenoverzicht: Honduras

Ontwikkelingen in kwestie Venezolaanse rechter Afiuni

In het vorige bericht op onze website informeerden wij U al over de (toen nog gedetineerde) Venezolaanse rechter Maria Afiuni. De afgelopen maanden heeft RR zich opnieuw voor haar ingezet en bij verschillende instanties aandacht gevraagd voor haar.

Via verschillende contactpersonen in Venezuela worden wij op de hoogte gehouden van haar onverminderd zorgelijke situatie. Met hen wordt ook overlegd op welke wijze het meest effectief actie voor haar zou kunnen worden gevoerd.

Op 2 februari 2011 is zij in verband met haar slechte medische conditie Continue reading Ontwikkelingen in kwestie Venezolaanse rechter Afiuni

RR stuurt Barosso brief over rechterlijke macht Servië

Op 10 augustus jl. heeft RR een brief aan Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, (met afschrift aan diverse ‘stakeholders’) gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Het plan bestaat om namens RR een waarnemer de hoorzitting bij de HJC te laten bijwonen van de (eveneens ontslagen) voorzitster van rechtersvereniging JAS. Aanvankelijk stond de hoorzitting op 1 september jl. gepland. Op het laatste moment moest de reis naar Belgrado worden geannuleerd, nu anderhalve dag van tevoren de hoorzitting voor onbepaalde termijn was verdaagd.

RR zal de ontwikkelingen de komende maanden nauwgezet blijven volgen.

Landenoverzicht: Colombia

In de afgelopen periode heeft RR zich voor het eerst bezig gehouden met Colombia.

Amnesty International schrijft over dit land:

Colombia wordt al decennialang geteisterd door een gewapend conflict tussen linkse guerrillabewegingen als FARC en ELN en het regeringsleger en illegale, rechtse paramilitairen. De hele bevolking is er het slachtoffer van. Het is een van de gevaarlijkste plekken ter wereld voor vakbondsactivisten, journalisten, advocaten en rechters en mensenrechtenverdedigers.

Het is dan ook niet voor niets dat de Deutsche Richterbund al jarenlang in samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Misereor (financiële) steun biedt aan de Colombiaanse organisatie FASOL die zich specifiek inzet voor (humanitaire) hulp aan (familie/nabestaanden van) rechters en officieren van justitie die zijn gedood, ontvoerd, of worden bedreigd of geïntimideerd als gevolg van hun werkzaamheden. Continue reading Landenoverzicht: Colombia

RR onderzoekt bedreigingen van en moord op Filippijnse rechter(s)

In juli 2011 heeft in Manilla een gesprek plaatsgevonden tussen een bestuurslid van RR en de bedreigde Filippijnse rechter, over wie wij recentelijk summier berichtten. Hierbij bleek, gelukkig, dat recente bedreigingen aan zijn adres zijn uitgebleven. Bij dit bezoek aan Manilla is tevens gesproken met de weduwe van een op 31 december 2005 vermoorde rechter Henrick Gingoyon. Naar de moord op deze rechter is door ons bestuurslid eerder in 2006 en 2008 onderzoek gedaan. Toen bleek

Continue reading RR onderzoekt bedreigingen van en moord op Filippijnse rechter(s)

Landenoverzicht: Ecuador

Het Zuid-Amerikaanse land Ecuador kent een roerige politieke geschiedenis.

De politieke instabiliteit heeft de afgelopen decennia ook direct de rechtspraak beïnvloed. Het vertrouwen van de bevolking in de rechtspraak is nihil, mede door wijdverspreide corruptie en een zeer lage kwaliteit van de rechtspraak.

Sinds 2006 is Rafael Correa president van het land en streeft een grondige hervorming na van de staat inclusief  de rechtspraak. Een nieuwe Wet op de RO (COFJ) uit 2009 bleef echter zonder implementatie, en daarom heeft Correa in mei 2011 Continue reading Landenoverzicht: Ecuador

Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer

Rechters voor Rechters heeft op 21 juni jl. een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer met betrekking tot de schrijnende situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Eind december 2009 zijn in Servië door de High Judicial Council (HJC) in het kader van hervormingen van de rechterlijke macht meer dan 800 voor het leven benoemde rechters Continue reading Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer

Stichting Rechters voor Rechters feliciteert Çağatay Çetin

De van oorsprong Turks-Koerdische rechter Çağatay Çetin is ongeveer anderhalf jaar geleden naar Nederland gekomen als politieke vluchteling en heeft hier asiel aangevraagd. Çetin werd, vanwege zijn opvattingen over de Armeense genocide (1915) en de behandeling van Koerden in Turkije, vervolgd wegens onder andere smaad en belediging van de Turkse nationaliteit en staat. In februari 2011 is hij bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim zeventien jaar, onder meer voor het vervalsen van documenten en belediging van een officier van justitie. Volgens Çağatay Çetin is er sprake van een politiek schijnproces waarbij hij niet de mogelijkheid heeft zijn wettelijke rechten te effectueren.

Stichting Rechters voor Rechters heeft de schrijnende situatie van Çağatay Çetin middels de media en middels persoonlijke gesprekken met Çetin zelf, in bijzijn van zijn advocaat mr. Wijngaarden, nauwlettend in de gaten gehouden en bezien in hoeverre wij – op het facilitaire vlak – een helpende hand konden aanreiken.

Op donderdag 19 mei 2011 hebben wij vernomen dat de IND, na een periode van ruim anderhalf jaar, heeft besloten Çağatay Çetin een asielvergunning te verlenen. Stichting Rechters voor Rechters feliciteert Çağatay Çetin met dit heugelijke feit en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst!

Servië

Eind december 2009 zijn in Servië door de High Judicial Council (HJC) in het kader van hervormingen van de rechterlijke macht meer dan 800 voor het leven benoemde rechters (en overigens ook ruim 150 officieren van justitie; 20-25% van het totaal aantal Servische rechters en officieren van justitie) niet opnieuw benoemd oftewel ontslagen. Geen van de 837 rechters heeft een geïndividualiseerde beschikking ontvangen, er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor, noch is er een adequate beroepsprocedure opengesteld.

Gealarmeerd door dit bericht heeft Rechters voor Rechters samen met MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) van 4 tot 6 februari 2010 op uitnodiging van de Servische rechtersvereniging JAS een werkbezoek gebracht aan Belgrado. Tijdens de druk bezochte afsluitende persconferentie in Belgrado hebben RR en Medel Continue reading Servië

Venezuela

María Lourdes Afiuni, strafrechter in Venezuela, besliste op 10 december 2009 tot schorsing van de voorlopige hechtenis van Eligio Cedeño. Deze zakenman werd verdacht van witwaspraktijken en zat op dat moment al meer dan 2 jaar in voorarrest. De maximaal toegestane periode volgens de Venezuelaanse wet bedroeg 2 jaar. De voorwaarden bestonden hieruit dat Cedeño het land niet mocht verlaten, hij zich elke 15 dagen moest melden bij de rechtbank en hij zijn paspoort moest inleveren. Cedeño ontvluchtte nog die dag het land. Onmiddellijk sprak President Chavez publiekelijk zijn ongenoegen uit over de beslissing en beschuldigde Afiuni van corruptie: zij zou Cedeño hebben geholpen bij de vlucht. Afiuni werd diezelfde dag nog gearresteerd.

De beslissing van Afiuni was conform het Venezuelaanse recht en het internationale recht. Toch zat zij vanaf 10 december 2009 tot in januari 2011 gedetineerd in een vrouwengevangenis onder erbarmelijke omstandigheden. Zij was haar leven daar niet zeker, omdat Continue reading Venezuela