Word actief

Als u zich actief zou willen inzetten voor RR, dan kunt u ons een berichtje sturen via het e-mailadres [info@rechtersvoorrechters.nl], zo mogelijk onder vermelding van kennis over, ervaring met of interesse in een land of regio waaraan u aandacht zou willen besteden.

Indien u rechters of raadsheren kent die geïnteresseerd (zouden kunnen) zijn in het werk van de stichting, schroomt u dan ook niet om hen over ons werk in te lichten.