Word actief

Rechters voor Rechters zoekt nieuwe mensen om een aantal landenteams te versterken en om vertaalwerk te verrichten. Word nu actief!

Inmiddels is het aantal landen waar RR zich mee bezig houdt flink uitgebreid. Dit betekent een groei aan activiteiten voor de stichting. Om zich actief te kunnen blijven inzetten voor de rechters-in-problemen in de verschillende landen heeft RR meer menskracht nodig.

Als u zich actief zou willen inzetten voor RR, dan kunt u ons een berichtje sturen via het e-mailadres [info@rechtersvoorrechters.nl], zo mogelijk onder vermelding van kennis over, ervaring met of interesse in een land of regio waaraan u aandacht zou willen besteden.

Indien u rechters of raadsheren kent die geïnteresseerd (zouden kunnen) zijn in het werk van de stichting, schroomt u dan ook niet om hen over ons werk in te lichten.