Steun rechter Masuku uit Swaziland

Rechters voor Rechters zet zich in voor ontslagen en in hun positie bedreigde rechters in Swaziland en vraagt daarvoor uw financiële steun.

Rechter Masuku uit Swaziland is ontslagen omdat hij zich in een vonnis kritisch uitliet over de koning van dat land. Op 26 september 2011 was Masuku in Nederland. Rechters voor Rechters sprak toen met hem. Lees hier ons bericht daarover.

Namens Rechters voor Rechters bezocht Ilan de Vré een bijeenkomst van de International Commission of Jurists in Genève. Hij sprak daar met Masuku en met enkele van zijn collega’s uit Swaziland. Meerdere rechters daar worden in hun positie bedreigd. De ICJ ondersteunt Masuku en begeleidt hem bij de te nemen juridische vervolgstappen. Rechters voor Rechters heeft, op verzoek van de ICJ, in dit specifieke geval besloten, een financiële bijdrage te leveren. Rechters voor Rechters heeft al een bedrag gestort maar omdat deze slechts beperkt van omvang kon zijn, roepen we u op genereus te zijn en een aanvullende bijdrage te storten op bankrekeningnummer 8071562 t.n.v. Rechters voor Rechters o.v.v. Masuku.