Category Archives: Algemeen

ICJ & HRW call for Venezuela to withdraw charges against Judge Maria Lourdes Afiuni | CIJL-ICJ

The ICJ today called on the UN Human Rights Council to urge Venezuela to withdraw charges brought against Judge Maria Lourdes Afiuni (photo) for the legitimate exercise of her professional functions.

In a General Debate under Item 5 (human rights bodies and mechanisms), the ICJ made reference to Judge Afiuni’s case as one profiled in the report of the UN Secretary-General on cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field. Judge Afiuni was arrested in December 2009 for ordering the release on bail of Mr Eligio Cedeno, reportedly in part on the basis that his detention had been declared arbitrary by the UN Working Group on Arbitrary Detention. Continue reading ICJ & HRW call for Venezuela to withdraw charges against Judge Maria Lourdes Afiuni | CIJL-ICJ

RR verwelkomt nieuwe bestuursleden

Ybo Buruma

Ybo Buruma

Rechters hebben volgens mij de taak bij te dragen aan de rechtvaardigheid in hun land. In een land als het onze is dat in de praktijk al niet altijd gemakkelijk, maar in landen met een slechtere politieke situatie is die opdracht veel moeilijker en soms levensgevaarlijk. Ik beschouw het daarom als een belangrijke maatschappelijke opdracht om collega’s die desondanks die taak proberen uit te voeren daarbij te steunen. Mijn affiniteit met activiteiten ten behoeve van mensen in treurige landen – ik leverde lang geleden waterputten en wc’s aan een klein dorpje in Mexico en heb het Wetboek van Strafrecht van Albanië proberen te kuisen voor de Raad van Europa – is daar niet vreemd aan. Juist vanuit mijn huidige functie kan ik misschien wat extra deuren ontsluiten om het werk van Rechters voor Rechters te laten slagen.

 

Evert van der Molen

Evert van der Molen

Ik ga meedoen als bestuurslid van Rechters voor Rechters omdat ik me wil inzetten voor collega’s die vanwege hun werk in de problemen komen. Rechtspraak en onafhankelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een belangrijk kroonjuweel waarop we erg zuinig moeten zijn. Rechters voor Rechters komt op voor collega’s in het buitenland die persoonlijk met schending van de onafhankelijkheid hebben te maken. En als je over voorbeelden leest van rechters die vanwege hun onafhankelijke opstelling door regimes worden ontslagen of gevangen worden gezet, dan word je niet vrolijk en realiseer je je dat het goed is dat hiervoor aandacht wordt gevraagd. Ik was zelf toen ik nog studeerde, lang geleden dus, lid van een zogeheten adoptiegroep van Amnesty International. Dat betekende onder andere brieven schrijven aan autoriteiten, maar ook aan politieke gevangenen zelf. In mijn geval iemand in het toenmalige Rhodesië (nu Zimbabwe). Ik kreeg ook antwoorden terug en hij schreef hoe belangrijk het was te weten dat ook elders in de wereld aan hem werd gedacht. Dat motiveerde mij enorm. Hij is gelukkig (wel veel later) in vrijheid gesteld. Later heb ik mij als advocaat een tijd uitgebreid beziggehouden met de verbetering van de rechtspositie van cateringpersoneel op booreilanden in het Nederlands deel van het Continentaal Plateau. Dat betekende niet alleen de nodige procedures voeren, maar ook, samen met plaatselijke politieke partijen, de nodige actie ondernemen. Die activiteiten speelden zich ook af op het grensvlak van nationaal en internationaal en waren niet alleen inspirerend maar ook heel leerzaam. Bij de activiteiten van Rechters voor Rechters komt het, denk ik, ook aan op het op zoek te gaan naar middelen om op creatieve wijze aandacht te vragen voor collega’s die in benarde omstandigheden verkeren. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan!

 

Esther de Rooij

Esther de Rooij

Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was ik verbonden aan de rechtbank Haarlem, waar ik sectorvoorzitter familie en jeugd, kanton en bestuur ben geweest. Voor de Raad voor de Rechtspraak maak ik deel uit van een internationaal project “Judicial reform in Europe”, met als doel rechtssystemen in Europa te versterken door samen aanbevelingen uit te brengen. Toen is mij gebleken dat wij ons er eigenlijk veel te weinig bewust zijn dat in ons land wel voldaan wordt aan de basisvoorwaarden voor een onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak, maar dat deze kernwaarden bepaald niet overal vanzelfsprekend zijn. In veel landen kunnen rechters niet zo vrij hun beroep uitoefenen als wij dat kunnen. Soms komen zij onder druk te staan, van de regering of van de maatschappij. En dan kan het helpen als je steun krijgt van collega’s uit andere landen. Ik vind het tot mijn verantwoordelijkheid als rechter behoren om een bijdrage te leveren waar dat mogelijk is. Want ook al is Nederland een klein land, internationaal staat onze rechtspraak in hoog aanzien.

 

Jolien Schukking en Gerrard Boot blijven met Tamara Trotman in het bestuur.
 

 

RR neemt afscheid van voorzitter Gerritjan van Oven

Gerritjan van Oven

Op 9 december 2009 startte een nieuw bestuur van de stichting Rechters voor Rechters onder mijn voorzitterschap. Op instigatie van de eerste voorzitter Bert van Delden vond de herstart plaats van de stichting die zich beijvert “rechters in nood” te steunen. Samen met Tamara Trotman, Jolien Schukking, Gerrard Boot, en Esther van der Laan, later opgevolgd door Vera Willemsen hebben we de stichting opnieuw op de rails gezet. Ik ben blij dat het gerechtshof Den Haag daar telkens alle ruimte voor heeft gegeven.

 

Dat was geen klein karwei: de organisatie moest op poten gezet, de administratie georganiseerd, financiën geadministreerd. Het veld moest worden verkend (nationaal en internationaal) en natuurlijk moesten er concrete acties worden ondernomen.

 

Op het resultaat ben ik trots: we hebben nu ongeveer 120 min of meer actieve aanhangers. Rechters voor Rechters is in binnen- en buitenland (“Judges for Judges”) een begrip geworden. De financiën lopen. De stichting werkt nauw samen met de VN-rapporteur voor onafhankelijke juristen, de International Commission of Jurists in Genève en MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et la Liberté). Nationaal bestaat er samenwerking met de RvdR en de NVVR. We hebben instrumenten ontwikkeld: de nieuwsbrief (nu in Engels en Spaans vertaald), de website (aanvankelijk beheerd door Ilan de Vré, nu door Douwe Sikkema) en er gaan zelfs nieuwsflitsen uit zoals deze.

 

En inhoudelijk? Continue reading RR neemt afscheid van voorzitter Gerritjan van Oven

RR informeert over bestuurswisselingen

Tamara Trotman

Vrienden van Rechters voor Rechters,

Gisteren heeft Rechters voor Rechters afscheid genomen van Gerritjan van Oven als voorzitter van de stichting. Tijdens de vergadering en een aansluitend etentje werd hij door zijn medebestuursleden in het zonnetje gezet. Gerritjan beschrijft hieronder zijn overweging om te stappen als voorzitter en geeft een klein overzicht van wat Rechters voor Rechters de afgelopen vier jaar heeft bereikt.

De nieuwe voorzitter is Tamara Trotman.

Het bestuur is verheugd u te melden dat zij thans maar liefst drie nieuwe bestuursleden heeft mogen verwelkomen. Gisteren traden zij toe tot het stichtingsbestuur. Esther de Rooij, Ybo Buruma, en Evert van der Molen vertellen wat hen beweegt om zich in te zetten voor Rechters voor Rechters.

Met zonnige groet!

 

 

Conference on impunity in Central America | CIJL-ICJ

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

Judges from Central America meet in Guatemala on 4-5 June at the International Conference on Impunity and Independence of the Judiciary.

The conference will be followed by a public debate on the role of judges in confronting the phenomenom of impunity.

The event is organized with the support of the EU, the Canton de Genève, Dan Churchaid and medico international.

Below, listen to Ramón Cadena, ICJ Regional Director for Central America, who talks (in Spanish) about the importance of this conference.

==================================================

Jueces de Centroamérica tratan el tema de la impunidad

Las actividades de la Conferencia Regional sobre Independencia Judicial y fenómeno de la impunidad en Centroamérica, con la participación de aproximadamente 25 jueces de la región el 4 y 5 de junio en Guatemala, se llevarán a cabo precisamente una semana después de que la Corte de Constitucionalidad emitiera el controversial fallo que anulara la sentencia que por el delito de Genocidio y Delito Contra los Deberes de Humanidad emitiera en contra del militar retirado José Efraín Ríos Montt el Tribunal de Mayor Riesgo A, Presidido por la Jueza Jazmín Barrios. Continue reading Conference on impunity in Central America | CIJL-ICJ

RR en Advocaten voor Advocaten publiceren rapport “Caravana 2012”

Advocaten voor Advocaten en Rechters voor Rechters publiceren rapport “Caravana 2012”: Protecting access to justice.

 

Onze grootste zorg is dat moorden, bedreigingen en stigmatisatie van advocaten en rechters in Colombia niet afnemen.

Rechters voor Rechters en Advocaten voor Advocaten publiceren deze week het rapport (pdf) van het derde bezoek van De Caravana de Juristas aan Colombia. De Caravana is een tweejaarlijkse internationale delegatie van juristen, waarin ook beide Nederlandse organisaties vertegenwoordigd zijn. Het rapport geeft een overzicht van de informatie die is verkregen uit de vele interviews en besprekingen van deelnemers aan de Caravana met betrokkenen bij de Colombiaanse rechtsstaat. Een paar voorbeelden:

  • Bij het hoofd van de Human Rights Division van het OM is een lijst bekend van maar liefst 4400 incidenten tegen advocaten tussen 2002 en 2012 bij, waarvan 97 procent niet werd vervolgd.
  • In meerdere regio’s vernam de Caravana dat de Colombiaanse overheid mensenrechtenadvocaten stelselmatig stigmatiseert en bekritiseert.
  • Sinds 1995 zijn er al meer dan 300 mensen in het juridische bestel vermoord. Het merendeel van deze moorden is niet adequaat onderzocht en vervolgd.
  • In het kader van de toenemende mijnbouw en industrie vinden vele schendingen plaats van rechten van inheemse bevolking. Advocaten die de slachtoffers bijstaan, krijgen vaak te maken met ernstige bedreigingen.
  • Ook veel rechters (en hun familieleden) worden ernstig bedreigd in verband met de zaken die zij moeten berechten. Zij krijgen niet steeds adequate bescherming (zoals gepantserde auto, kogelvrij vest, bodyguard en bescherming voor kinderen naar en van school). Er is een apart rapport opgesteld met betrekking tot de situatie van rechters (zie hier).

Stichting Rechters voor Rechters nam in 2012 voor de eerste maal deel aan de Caravana de Juristas Continue reading RR en Advocaten voor Advocaten publiceren rapport “Caravana 2012”

Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

Donderdag 14 maart aanstaande is de Tunesische advocate Radhia Nasraoui, laureaat van de Geuzenpenning 2013, te gast in het Verzetsmuseum Amsterdam. Radhia Nasraoui is mensenrechtenadvocate en komt, ongeacht hun achtergrond, sinds decennia op voor politiek gedetineerden. Zij richtte in 2003 een organisatie tegen martelingen in Tunesië op. Nasroui is eregast bij een debatprogramma dat het Verzetsmuseum Amsterdam en Amnesty International Nederland naar aanleiding van de Geuzenpenning 2013 organiseren rond Transitional Justice in Tunesië en het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid. Transitional justice is het herstel van recht na een periode van dictatuur of oorlog. Transitional justice behelst maatregelen aangaande waarheidsvinding; initiatieven voor gerechtigheid, berechting, herstel en compensatie; en het creëren van een betrouwbare en wettige basis waarop het land verder kan. De bijeenkomst op 14 maart in het Verzetsmuseum start om 14.00 uur en is Engelstalig. Op 13 maart krijgt Nasraoui in Vlaardingen de Geuzenpenning 2013 uitgereikt.

 

Overige sprekers bij de bijeenkomst zijn: Continue reading Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

From our partner: CIJL Newsletter – N°2

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

This newsletter informs you on recent activities and ongoing situations related to the work of the Centre for the Independence of Judges and Lawyers.

EDITORIAL

Annually the ICJ’s Centre for the Independence of Judges and Lawyers organizes the Geneva Forum for Judges and Lawyers, aiming to stimulate reflection among the international legal community on judicial independence issues and on the role of the legal profession in the protection of human rights. The 2012 Geneva Forum for Judges and Lawyers (last December) centred on the role of the domestic court in improving access to justice for victims of human rights violations. The participants reflected inter alia on ways to support and reinforce the use of international human rights norms in the domestic court.

A wide range of legal, political, socio-economic and cultural factors that influence the domestic court’s application of international human rights law were discussed. Legal knowledge and integrity emerged as crucial to the use of international human rights norms by the domestic judge. That is, it is essential to domestic proceedings judges and lawyers know well the substance of international human rights law and that they are aware of techniques to overcome real or ‘invented’ obstacles in its application, on the one hand, and that judges are willing to hear arguments based on international human rights law and comprise them in their reasoning, on the other.

Forum participants outlined three avenues to build legal capacity and stimulate judges to exercise the choice based on integrity. Firstly, both judges and lawyers require education on human rights law; moreover, this training should not be limited to one specific course on international human rights law, but be integrated into criminal law and other courses too. Next, participants adhered much value to the “inter-judicial dialogue”, which allows judges to exchange views and get acquainted with foreign decisions they can use to support their own reasoning. Lastly, this dialogue can be turned into pressure, as judges generally wish to be respected by their peers and accordingly will be more reluctant to exercise the choice that lacks integrity, if they are aware their colleagues are watching.

The ICJ is well placed to put this assessment into action and to contribute to improving access to justice to victims of human rights violations. Continue reading From our partner: CIJL Newsletter – N°2