Nieuwsflits 2014-01: RR aanwezig bij Medel

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

RR aanwezig bij Medel

Op 13-16 februari vond in Braga (Portugal) de Medelconferentie plaats. Medel staat voor Magistrats européens pour la démocratie et la liberté [www]. Rechters voor Rechters heeft daar de status van observer. Esther de Rooij heeft Rechters voor Rechters vertegenwoordigd.

Gesproken is o.a over de situatie in Turkije. Onze Turkse collega’s zijn verontrust, boos en zeer geëmotioneerd over wat er gaande is in Turkije. Na het gestarte onderzoek in december 2013 naar corruptie bij de regering van Erdogan is de situatie voor onze collega’s in snel tempo ernstig geworden. Zij zijn met stomheid geslagen dat zich deze ontwikkeling kon voordoen. Vele politiemannen, officieren en rechters zijn verplaatst omdat deze de regering onwelgevallige beslissingen hadden genomen. Zoals onze Turkse collega opende conferentie zei: het is “in, in, incredible” wat hier gebeurt. De rule of law wordt hier op grove wijze geschonden. Vooral steun uit het buitenland is belangrijk voor onze collega’s in Turkije.

RR overweegt – al dan niet samen met Medel – een statement uit te brengen omdat de positie van rechters daar ernstig onder druk staat.

Verder was het een mooi moment om onze collega’s uit Servië en Bulgarije te ontmoeten. Zij bevestigden hoe belangrijk het voor hen was geweest dat zij steun kregen van RR bij het ontslag van hun collega’s. Zij bedankten daar nogmaals hartelijk voor.

Dit alles maakt weer duidelijk hoe belangrijk het is je internationale collega’s te ontmoeten. Je hebt elkaar nodig voor het creëren van een netwerk dat je kunt gebruiken als je in actie moet komen. Wij blijven dat dus ook doen om onze effectiviteit te vergroten.