Fokke en Sukke – limited edition! De enige echte RR-cartoon.

Fokke & Sukke | Leggen de eed af
Fokke & Sukke | Leggen de eed af

Het bestuur van Rechters voor Rechters is de makers van Fokke & Sukke zeer erkentelijk voor het maken van een speciale Rechters voor Rechters-cartoon.

Deze is in een zogenaamde limited edition van 50 stuks worden gemaakt (en ingelijst) en is bedoeld om mensen te bedanken die ons op bijzondere wijze steunen.

Zo is het al een aantal keer voorgekomen dat collega’s de opbrengst van een speciale bijeenkomst (bijvoorbeeld een afscheidsborrel) bestemmen voor Rechters voor Rechters. Wij zijn met deze bijzondere financiële bijdragen uiteraard erg gelukkig, want daardoor zijn wij in staat ons werk te doen. Met de cartoon hebben we een mooie en exclusieve blijk van waardering voor de gulle gevers.

Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening NL12INGB0008071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den Haag. Meer informatie over ondersteuning leest u hier.

Bastiaan Geleijnse, John Reid, en Jean-Marc van Tol: zeer bedankt!