Category Archives: Algemeen

From our partner: CIJL Newsletter – N°2

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

This newsletter informs you on recent activities and ongoing situations related to the work of the Centre for the Independence of Judges and Lawyers.

EDITORIAL

Annually the ICJ’s Centre for the Independence of Judges and Lawyers organizes the Geneva Forum for Judges and Lawyers, aiming to stimulate reflection among the international legal community on judicial independence issues and on the role of the legal profession in the protection of human rights. The 2012 Geneva Forum for Judges and Lawyers (last December) centred on the role of the domestic court in improving access to justice for victims of human rights violations. The participants reflected inter alia on ways to support and reinforce the use of international human rights norms in the domestic court.

A wide range of legal, political, socio-economic and cultural factors that influence the domestic court’s application of international human rights law were discussed. Legal knowledge and integrity emerged as crucial to the use of international human rights norms by the domestic judge. That is, it is essential to domestic proceedings judges and lawyers know well the substance of international human rights law and that they are aware of techniques to overcome real or ‘invented’ obstacles in its application, on the one hand, and that judges are willing to hear arguments based on international human rights law and comprise them in their reasoning, on the other.

Forum participants outlined three avenues to build legal capacity and stimulate judges to exercise the choice based on integrity. Firstly, both judges and lawyers require education on human rights law; moreover, this training should not be limited to one specific course on international human rights law, but be integrated into criminal law and other courses too. Next, participants adhered much value to the “inter-judicial dialogue”, which allows judges to exchange views and get acquainted with foreign decisions they can use to support their own reasoning. Lastly, this dialogue can be turned into pressure, as judges generally wish to be respected by their peers and accordingly will be more reluctant to exercise the choice that lacks integrity, if they are aware their colleagues are watching.

The ICJ is well placed to put this assessment into action and to contribute to improving access to justice to victims of human rights violations. Continue reading From our partner: CIJL Newsletter – N°2

Rechters voor Rechters helpt rechters in nood in het buitenland

In de septemberuitgave van Mr. (Magazine voor juristen) is een groot artikel gewijd aan de werkzaamheden van Stichting Rechters voor Rechters.

Mr. sprak met voorzitter Gerritjan van Oven, secretaris Jolien Schukking en oprichter Bert van Delden over aanpak, ambities en persoonlijke drijfveren.

“Graag zouden we meer rechters in Nederland mobiliseren.”

Rechters voor Rechters ontvangt award Servische rechtersorganisatie

JAS award 2012

Tijdens de viering van de 15e verjaardag van de Judges Association of Serbia (JAS) op 29 juni 2012 in Belgrado werd een aantal awards uitgereikt aan personen of instellingen die zich – naar het oordeel van deze vereniging – bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de Rule of Law in Servië en de ondersteuning van de JAS. Eén van die awards werd – in de vorm van een oorkonde – verstrekt aan Rechters voor Rechters. Een scan van de award kunt u hier (pdf) zien. Gerritjan van Oven heeft de oorkonde en een dankwoord in ontvangst genomen. Als blijk van waardering heeft hij een exemplaar van het boekje “Matters of Principle“, uitgegeven door RR, gegeven aan de voorzitter van de JAS, Dragana Boljevic.

Rechters voor Rechters presenteert ‘Matters of Principle’: een bundel met regelgeving over de positie van rechters

Op initiatief van de Stichting Rechters voor Rechters is onlangs het boekje ‘Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary’ uitgebracht met daarin de belangrijkste internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes. 

Op maandag 25 juni 2012 heeft de voorzitter Gerritjan van Oven het eerste exemplaar na afloop van de vergadering van de presidenten van de Nederlandse gerechten uitgereikt aan Fred van de Winkel, voorzitter van de presidentenvergadering, Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en aan Reinier van Zutphen, voorzitter van de NVvR.

Gerritjan van Oven (rechts) overhandigt de eerste exemplaren van Matters of Principle op 25 juni 2012

De kernwaarden die in alle codes worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. “Het gaat om vanzelfsprekendheden die in de praktijk niet vanzelf spreken. Zij moeten voortdurend worden bevochten”, aldus Van Oven in zijn toespraak gisteren. Zijn hele speech kunt u hier nalezen (pdf).

Een dag eerder, op 24 juni 2012, werd in Geneve Continue reading Rechters voor Rechters presenteert ‘Matters of Principle’: een bundel met regelgeving over de positie van rechters

Word actief bij Rechters voor Rechters!

Rechters voor rechters zoekt nieuwe leden. De activiteiten van RR en het aantal landen waar we ons op richten zijn de laatste tijd flink uitgebreid. Om ons actief te kunnen blijven inzetten voor de rechters-in-problemen, zijn we op zoek naar meer mankracht. Met name zoeken we versterking voor onze werkgroepen voor de landen Colombia, Honduras en Slowakije. Ook zoeken we mensen die vertaalwerk willen verrichten, met name van en naar het Engels, Frans en Spaans.

Meer informatie is te vinden op de pagina Word actief. Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met info@rechtersvoorrechters.nl.

.

Ilan de Vré wordt lid van bestuur RR

Het bestuur is recentelijk uitgebreid met Ilan de Vré, gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Ilan was in de praktijk al bezig als webmaster van onze website en gaat deze activiteit nu verbreden naar interne en externe communicatie.

Mooie donaties voor RR

Rechters voor Rechters heeft onlangs twee mooie donaties mogen ontvangen. Ter gelegenheid van het afscheid van Willy Thomassen bij de Hoge Raad der Nederlanden is bijna € 900 voor de stichting ingezameld. Bij de opheffing van het International Moot Court (IMC) is besloten het batig saldo van bijna € 4.000 aan Rechters voor Rechters te doneren.

Willy Thomassen is een juriste met een indrukwekkende carrière en een grote staat van dienst op het gebied van grondrechten. Ze was onder meer rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg tussen 1998 en 2004, is gasthoogleraar aan de Erasmus universiteit sinds 2006 en was voorzitter van de staatscommissie Grondwet in 2009-2010. Sinds 2004 zat ze als raadsheer in de Strafkamer van de Hoge Raad. Op 14 februari 2012 nam ze afscheid bij de Hoge Raad. Voorafgaand aan en tijdens de afscheidsreceptie riep zij genodigden op om aan Rechters voor Rechters te doneren. Er is royaal aan de oproep gehoor gegeven. In totaal is € 890 opgehaald.

Het IMC was jarenlang een platform voor de uitwisseling van kennis over en begrip van verschillende rechtssystemen. Het IMC werd georganiseerd door de Stichting International Moot Court. Die stichting was gelieerd aan de Raad voor de Rechtspraak. Grofweg eens in de twee jaar werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij teams van juristen uit verschillende landen tijdens een in scène gezette zitting een fictieve zaak behandelden vanuit het perspectief van hun eigen rechtssysteem. De teams bestonden met name uit rechters en advocaten. De zittingen waren  niet alleen toegankelijk voor alle deelnemende teams, maar ook voor het publiek. De laatste editie van het IMC is gehouden in 2009. De stichting International Moot Court houdt op te bestaan. Bij de vereffening resteert een saldo van € 3.913,99. Dat bedrag wordt nu, in overleg met de Raad voor de Rechtspraak, volledig gedoneerd aan Rechters voor Rechters. Bert van Delden, oprichter van zowel het IMC als Rechters voor Rechters: “Een betere bestemming is niet denkbaar.

Rechters voor Rechters is zeer blij met deze mooie donaties. Deze maken het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die (dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor haar inkomsten namelijk volledig afhankelijk van giften. U kunt ons ook steunen door geld over te maken op rekeningnummer 8071562 t.n.v. Stichting Rechters voor Rechters. Als u ook een inzamelingsactie wilt houden, dan kunt u contact opnemen met info@rechtersvoorrechters.nl. Vast veel dank!