Nieuwsflits 2104-01

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

Vrienden van Rechters voor Rechters,

‘Je (wil) toch ook zélf iemand zijn, of worden, aan wie iets gevraagd kan worden’. In een mooie column van Désanne van Brederode [www] naar aanleiding van de herdenking ‘Doorbreek de Stilte rond Syrië’ schrijft zij over het je niet moeten verschuilen achter genuanceerde (zelf)kennis en scrupules (“Heeft dit eigenlijk wel zin? Of doe ik het alleen maar om me goed te voelen?”), over het maken van verschil en het bieden van handelingsperspectief.

Een korte nieuwsflits daarom om u te attenderen op de mogelijkheid om namens Rechters voor Rechters deel te nemen aan de Caravana de Juristas in Colombia, een land waar het vervullen van het rechterlijk ambt vaak veel persoonlijke moed vereist. [www]

Ook een bericht van bestuurslid Esther de Rooij die in Braga (Portugal) deelnam aan een internationale bijeenkomst van Medel en daar de banden met andere rechtersverenigingen heeft versterkt. [www]

Tot slot – mocht u deze eerder hebben gemist – de uitnodiging voor onze bijeenkomst in Amsterdam op 26 maart a.s. waar wij stil zullen staan bij de situatie van rechters in de Oekraïne. Het belooft een interessante middag te worden. Ook is het een mooie gelegenheid om andere sympathisanten van onze stichting te ontmoeten en wie weet om daar nieuwe initiatieven mee te ontplooien. [www]

Met warme groet!

Tamara Trotman

Voorzitter