Onafhankelijkheid rechter in Europa gewaarborgd?

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

In het redactioneel van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM 39-4 2014 ) wordt ook aandacht besteed aan de activiteiten van Rechters voor Rechters.

‘Bent u wel eens bang geweest?’ vraagt een Nederlandse rechter aan zijn Oekraïense (ontslagen) collega Oleksandr Volkov. ‘Als je dat toelaat, ben je verloren’, antwoordt Volkov met een sceptisch en tegelijk onverschrokken glimlachje.

Het EHRM laat er gelukkig geen misverstand over bestaan dat ‘issues concerning the functioning of the justice system constitute questions of public interest, the debate of which enjoys the protection of Article 10. Even if an issue under debate has political implications, this is not in itself sufficient to prevent a judge from making a statement of the matter.’ In het kader van de proportionaliteitstoets wijst het EHRM er vervolgens op dat ‘the fear of sanction has a “chilling effect” on the exercise of freedom of expression and in particular risks discouraging judges from making critical remarks about public institutions or policies, for fear of losing their judicial office.’ Het EHRM wijst er vervolgens op dat this chilling effect niet slechts de rechter raakt, maar society as a whole.

 

 


Hyperlinks uit de voetnoten:
1 Verslag bijeenkomst Rechters voor Rechters d.d. 26 maart 2014 te Amsterdam: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Ontslagen-rechters-uit-Oekraine-vertellen-indrukwekkend-verhaal.aspx.
3 Per 1 januari 2014 is de Nieuwe Initiële Opleiding voor rechters gestart: http://www.ssr.nl/index.php?page=riostudiegids&hl=nl_NL.
10 T.B. Trotman, ‘Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters’, Ars Aequi 2014, p. 497 e.v.
12 Matters of Principle, compilation of codes on the independence and impartiality of the judiciary: http://www.rechtersvoorrechters.nl/downloads/.
14 AIV-advies nr. 87, te vinden op www.aiv-advies.nl.

 

Deze publicatie is met toestemming van het NJCM geplaatst.