Nieuwsbrief 2014-02

Vrienden van Rechters voor Rechters,

‘We zetten ons al schrap en hielden onze adem in, maar dat bleek tot onze verrassing helemaal niet nodig’ aldus de twee leden van de Zimbabwaanse delegatie van de International Commission of Jurists (ICJ) toen mede-bestuurslid Evert van der Molen de deur naar de cellengang openzwaaide tijdens een rondleiding in ‘zijn’ gerechtsgebouw De Appelaar in Haarlem.

[.. lees verder in de nieuwsbrief (pdf) ..]

In deze nieuwsbrief treft u daarom in het kader van andere internationale uitwisselingen wat leesvoer voor ’n lome middag in de tuin dan wel voor ‘n zwoele zomeravond op het terras.

Onze blik is ditmaal voornamelijk naar het oosten gericht.

Bestuurslid Jolien Schukking schrijft over haar deelname aan een ICJ-missie naar Rusland rond het thema Selectie, Benoeming en Promotie van Rechters. Werner Stemker Köster – jawel de collega waar op onze bijeenkomst van 26 maart 2014 [www] oud-ambassadeur (thans directeur Europa) Daphne Bergsma zo enthousiast over sprak – schrijft over de ontwikkelingen in de rechterlijke macht in ‘zijn’ Slowakije [www]. Ten slotte schetst Janneke Bockwinkel (onze trial-watcher in Bulgarije [www]) de inbreng van Rechters voor Rechters bij het bezoek in juni van een groep Bulgaarse rechters aan Nederland in het kader van een twinningproject georganiseerd door de NVvR.

[.. lees verder in de nieuwsbrief (pdf) ..]

Zo beschrijft Justice Chinengo in dat kader een trial observation waarbij het groepje uit verschillende Afrikaanse landen afkomstige gezaghebbende rechters van ’s ochtends vroeg tot het einde van de zittingsdag inclusief lunch en alle theepauzes de rechters in (Afrikaanse) solidariteit heeft ‘begeleid’ . Dit opdat de betrokken rechters weten dat er met ze wordt meegekeken en dat zij zich realiseren dat ‘they have to do, what they have to do’, rechtspreken dus en niets anders. En geldt dat eigenlijk ook niet voor ons allen.

’n Mooie zomer toegewenst, met warme groet!

Tamara Trotman

Voorzitter

 

[ archief  ]