Category Archives: Uruguay

A woman with a mission

Katrien Witteman bekijkt met Ramón Cadena van de International Commission of Jurists het concept manifest waarmee het congres werd afgesloten.

A woman with a mission

Dit keer niet ‘De hobby van ….’, maar ‘Het goede werk van Katrien Witteman: ‘A woman with a mission’. Katrien Witteman, (nu nog) rechter-commissaris bij de afdeling handel & insolventies, heeft als afgevaardigde van ‘Rechters voor Rechters’, een congres in Honduras bijgewoond. Een hele interessante reis voor een stichting die zeer goed werk verricht.

Rechters voor Rechters

De Stichting Rechters voor Rechters is in 1999 opgericht en zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen (of dreigen te komen) vanwege hun beroepsuitoefening. De ondersteuning is vooral immaterieel van aard. Continue reading A woman with a mission

Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

Namens de Stichting Rechters voor Rechters bezocht Katrien Witteman een congres over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Midden-Amerika dat op 31 oktober en 1 november 2013 werd gehouden in Tegucigalpa (Honduras). Het congres was georganiseerd door de Neue Deutsche Richtervereinigung en de Hondurese Asociacion de Jueces por la Democracia. Hieronder treft u de slotverklaring aan.

 

Jueces europeos y centroamericanos expresaron en Tegucigalpa su preocupación por la falta de independencia del sistema judicial en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Continue reading Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

ICJ to assess independence of judiciary in Uruguay | CIJL-ICJ

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

The ICJ is undertaking today a five-day mission to Uruguay to gather information concerning recent developments affecting the independence of the judiciary in the country.

The mission members will meet with a broad group of stakeholders in Uruguay.

The mission will also look at the impact that these developments have on the exercise of the right of victims to effective remedies for human rights violations.

The two-member mission will consist of ICJ Commissioner Belisário dos Santos Junior and Alejandro E. Salinas Rivera, member of the Advisory Committee of the ICJ Centre for the Independence of Judges and Lawyers.

Continue reading ICJ to assess independence of judiciary in Uruguay | CIJL-ICJ