Uitspraak in zaak Lopez Lone e.a. – Honduras

Gepubliceerd op: 18 november 2015 in: Honduras | Nog geen reacties

Op 5 oktober jl. heeft de Inter-American Court of Human Rights uitspraak gedaan in de zaak Lopez Lone e.a. tegen de Hondurese staat. Guillermo Lopez Lone, z1000px-Flag_of_Honduras_svgijn vrouw Tirza Flores Lanza en twee andere rechters waren door de Hondurese Corte Suprema ontslagen omdat zij hadden geprotesteerd tegen de staatsgreep in 2009, waarbij president Zelaya werd afgezet. De uitspraak heeft even op zich laten wachten: de mondelinge behandeling vond op 2 en 3 februari van dit jaar plaats. In een eerdere nieuwsbrief deed ik hiervan verslag. Maar het wachten is beloond. In zijn uitspraak stelt het Hof voorop dat de machtsovername in 2009 naar internationale maatstaven onrechtmatig was, en klagers met hun protesten het herstel van de democratie en de rechtsstaat hadden beoogd. Zij hadden niet alleen een hun toekomend recht uitgeoefend, maar zelfs voldaan aan hun morele plicht om op te komen voor de democratie, aldus het Hof. Hiermee zet het de toon voor de verdere uitspraak, waarin klagers op alle punten in het gelijk worden gesteld. Het Hof oordeelt dat de Hondurese staat de het legaliteitsbeginsel heeft geschonden, als ook klagers’ politieke rechten, vrijheid van meningsuiting en recht van vereniging en vergadering, en legt Honduras de verplichting op om de betrokkenen hun positie binnen de rechterlijke macht terug te geven.

Katrien Witteman – Eulex-rechter in Kosovo

Actie voor de vermoorde Filipijnse rechter Erwin Alaba

Gepubliceerd op: 5 november 2015 in: Activiteiten, Algemeen, Filippijnen | Comments Off on Actie voor de vermoorde Filipijnse rechter Erwin Alaba

Vlag FilipijnenOp 1 september 2015 is de Filipijnse rechter Erwin Alaba vlak voor het gerechtsgebouw doodgeschoten. Rechters voor Rechters heeft in samenwerking met Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) een brief aan Alfredo Benjamin S. Caguioa, de nieuwe staatssecretaris van Justitie van de Filipijnen gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor deze gebeurtenis. Er bestaan indicaties dat zijn moord samenhangt met het rechterlijk werk van Alaba. Rechter Alaba had gewerkt aan een aantal gevoelige zaken. Rechters voor Rechters en LRWC roepen de Filipijnse autoriteiten in de brief onder verwijzing naar o.a. de Basic Principles on the Independence of Judges en de Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions van de Verenigde Naties op om een gedegen onderzoek te verrichten naar de moord. Daarnaast is in de brief verzocht om op de hoogte gehouden te worden.

Lees de brief hier.

CMJA Statement on the setting up of a tribunal to impeach four Justices in Botswana

Gepubliceerd op: 4 oktober 2015 in: Botswana, CMJA | Nog geen reacties
CMJA_120

Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association

Statement on the setting up of a tribunal to impeach Justices Dingake, Letsididi, Garakwe and Busang of the High Court of Botswana.

At its General Assembly on 19 September 2015, the Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association (CMJA) expressed its concern about the processes put in place to impeach the Justices of the High Court mentioned above.

The setting up of a tribunal must be consistent with the rule of law and the Constitutional safeguards that are afforded to everyone in the country concerned. The judiciary like other members of society may not be subjected to violations of their fundamental human rights no matter what the charges are against them. The existence of an independent and impartial judiciary is one of the cardinal features of any country governed by the rule of law. By virtue of its membership of the Commonwealth, Botswana is committed to the shared fundamental values and principles of the Commonwealth, at the core of which is a shared belief in, and adherence to, democratic principles including an independent and impartial judiciary. Any measure which is capable of being seen as eroding the independence and impartiality of the judiciary, or the fundamental rights that they are entitled to as citizens or residents of the Botswana is a matter of serious concern. Lees verder…;

Solidair met de collega’s

Gepubliceerd op: 29 september 2015 in: Activiteiten, Matters of Principle | Nog geen reacties
Tamara Trotman (foto: Serge Lichtenberg)

Tamara Trotman (foto: Serge Lichtenberg)

In het magazine Rechtspraak (september 2015 #03) werd aandacht besteed aan Matters of Principle en staat een interview met voorzitter Tamara Trotman.

Opkomen voor buitenlandse rechters in nood. Dat is de missie van de stichting Rechters voor Rechters. Voorzitter Tamara Trotman: ‘Je staat er soms versteld van hoe dapper die collega’s zijn.’

Een rechter die wordt ontslagen, overgeplaatst of gearresteerd. Reden: hij of zij deed een uitspraak die de machthebber niet aanstaat, ook al was het vonnis juridisch correct. Er zijn landen waar het gebeurt. ‘Omdat rechters
simpelweg hun wérk doen’, zegt een verontwaardigde Tamara Trotman, raadsheer bij het gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Nederlandse stichting Rechters voor Rechters. Doel van deze stichting: het aan de kaak stellen van situaties waarbij de onafhankelijkheid van buitenlandse rechters in het geding is.

[…]

Lees hier het hele interview online of download het pdf-bestand.

Lees hier het stukje over over Matters of Principle.

 

Wat is er nodig voor goede rechtspraak?

Gepubliceerd op: 29 september 2015 in: Activiteiten, Matters of Principle | Comments Off on Wat is er nodig voor goede rechtspraak?
Matters of Principle

Matters of Principle

In het magazine Rechtspraak (september 2015 #03) werd aandacht besteed aan Matters of Principle en staat een interview met voorzitter Tamara Trotman.

In Nederland hebben we het goed voor elkaar: ons rechtssysteem behoort volgens allerlei onderzoeken tot de wereldtop. Dat rechters integer te werk gaan en te allen tijde onafhankelijk moeten kunnen zijn, vinden we niet meer dan logisch. Maar dit is niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Wat er nodig is voor een goed rechtssysteem en aan welke gedragsregels rechters zich moeten houden, is te lezen in de nieuwe editie van Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary, een uitgave van stichting Rechters voor Rechters. Onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit: zonder deze kernwaarden bestaat er geen goede rechtspraak, is uit het boek op te maken. ‘Matters of Principle laat de samenleving zien wat van de Rechtspraak verwacht mag worden en waar rechters voor staan. Ook bevat het verplichtingen voor staten om een goed functionerende rechterlijke macht te garanderen’, vertelt Tamara Trotman, voorzitter van de stichting Rechters voor Rechters. De organisatie zet zich in voor rechters in het buitenland die vanwege hun werk in moeilijkheden zijn of dreigen te komen. ‘Met dit boekje proberen we ook rechters in buitenlanden die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken’, licht Trotman toe.

 

 

J4J, IBAHRI, L4L, SALC Joint Report to the 2nd Cycle Universal Periodic Review of Swaziland

Gepubliceerd op: 29 september 2015 in: Activiteiten, IBAHRI, Swaziland | Comments Off on J4J, IBAHRI, L4L, SALC Joint Report to the 2nd Cycle Universal Periodic Review of Swaziland

Between April and May 2016, the Kingdom of Swaziland will have its human rights record reviewed by a peer of states in a process known as the Universal Periodic Review (UPR). This is the second time Swaziland will be reviewed under the UPR. Prior to this, civil society organisations are provided an opportunity to present their own report regarding the country’s human rights record. As part of this process, Judges for Judges (J4J), the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), Lawyers for Lawyers (L4L) and the Southern Africa Litigation Centre (SALC) prepared a joint report.

The report covers the organisations’ concerns regarding the continued suppression of freedom of expression, association and assembly in the country; violations of the rights of arrested and detained persons; the absence of the rule of law, lack of external and internal independence of the judiciary; as well as the failure of Swaziland to guarantee effective access to legal services provided by an independent legal profession as set out in the UN Basic Principles on the Role of Lawyers.

Full Joint Shadow Report readable via issuu or download the pdf.

Informele bijeenkomst Special Rapporteur Monica Pinto en NGO-supportgroup

Gepubliceerd op: 19 september 2015 in: Activiteiten, CIJL_ICJ, IBAHRI, Matters of Principle, Special Rapporteur, Turkije | Comments Off on Informele bijeenkomst Special Rapporteur Monica Pinto en NGO-supportgroup
Evert van der Molen overhandigt exemplaar Matters of Principle aan Monica Pinto

Evert van der Molen overhandigt exemplaar Matters of Principle aan Monica Pinto

Op uitnodiging van Monica Pinto, de speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten bij de Verenigde Naties, vond op 16 september 2015, eveneens in Genève, een informele bijeenkomst plaats waarvoor NGO’s als International Commission of Jurists (ICJ), Lawyers for Lawyers (L4L), the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), Human Right Watch (HRW)) en ook Rechters voor Rechters (RR) waren uitgenodigd. In totaal waren vertegenwoordigers van zo’n 15 NGO’s aanwezig. RR werd vertegenwoordigd door bestuurslid Evert van der Molen.

Monica Pinto vertelde in haar openingswoord dat zij erg is ingenomen met de hoge opkomst en dat zij graag ideeën zou vernemen over de thema’s die de komende tijd prioriteit moeten krijgen. Dat leverde een staalkaart van suggesties op. Om er enkele te noemen Lees verder…;

25/30 jaar Basic Principles on the Independence van rechters en advocaten

Gepubliceerd op: 19 september 2015 in: Activiteiten, CIJL_ICJ, IBAHRI, Special Rapporteur | Comments Off on 25/30 jaar Basic Principles on the Independence van rechters en advocaten

20150915_Side Event UNRechters voor rechters bij bijeenkomst Genève op 15 september 2015 ter gelegenheid van 25/30 jaar Basic Principles on the Independence van rechters en advocaten

Op uitnodiging van de International Bar Association’s Human Right Institute (IBAHRI) en de International Commission of Jurists (ICJ) werd op dinsdag 15 september 2015 met een bijeenkomst in het Palais de Nations in Geneve de 25/30 ste verjaardag gemarkeerd van de Basic Pinciples. Namens Rechters voor Rechters was bestuurslid Evert van der Molen hierbij aanwezig. De bijeenkomst was een “side-event” van de Mensenrechtenraad.

Inleidingen werden verzorgd door onder meer Monica Pinto, de kersverse Special Rapporteur on the independence of judges en lawyers, Anne Ramberg, secretaris generaal van de Zweedse balie, Irene Patras, uitvoerend directeur van de Zimbabwe Lawyers for Human Rights en Nazir Afzal, een gepensioneerd procureur generaal uit Groot Brittannië. Lees verder…;

UN Side Event: 30 Years Protecting Legal Professionals

Gepubliceerd op: 13 september 2015 in: Activiteiten, Algemeen, CIJL_ICJ, IBAHRI, Special Rapporteur | Comments Off on UN Side Event: 30 Years Protecting Legal Professionals

Judges, lawyers, prosecutors and human rights: 30 years of UN action

Tuesday 15 September 2015, 1600 – 1800

Room XXII, Palais des Nations, Geneva

Followed by a drinks reception hosted by the IBA’s Human Rights Institute
in Bar Serpent, Palais des Nations

The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) and the International Commission of Jurists (ICJ) invite you to attend a side event at the Palais des Nations marking the 30th Anniversary of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary and the 25th Anniversary of the Basic Principles on the Role of Lawyers and Guidelines on the Role of Prosecutors. This side-event, taking place during the 30th session of the Human Rights Council, will look back on the progress that has been made in the protection of judges, lawyers and prosecutors over the past 30 years and the continuing challenges for implementation of the UN standards. Lees verder…;

J4J condemns the unreasoned removal of Murat Arslan against his will

Gepubliceerd op: 26 augustus 2015 in: Activiteiten, Turkije | Comments Off on J4J condemns the unreasoned removal of Murat Arslan against his will

Constitutional Court of the Republic of Turkey

Dear Mr. President,

The Dutch Foundation Judges for Judges — which aims to support fellow judges abroad who have experienced or may experience problems related to their profession — kindly draws your attention to the case of our Turkish colleague Murat Arslan.

Murat Arslan, chairman of Judges and Prosecutors Association (YARSAV) was recently removed from his duty as reporter in the Constitutional Court. He was informed earlier this month by the Court’s Secretary-General that he had been relieved of his post which he had held for the past 10 years. No reasons therefore were given.

[…]

We condemn the unreasoned removal of Murat Arslan against his will to his former judicial post, we therefore ask you as the President of the Constitutional Court for reinstatement of Murat Arslan to his duty as reporter in your Court.

[Read the whole letter (pdf)]

See also: J4J concerned by the arrest and ongoing detention of two Turkish judges