Europese organisaties van rechters en openbare aanklagers ondersteunen Turkse rechter Murat Arslan

Association of European Administrative Judges (AEAJ) European Association of Judges (EAJ), Judges for Judges, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)

Het Platform voor Onafhankelijke Rechtspraak in Turkije (AEAJ, EAJ, Medel en Rechters voor Rechters) heeft een brief gestuurd aan de Turkse minister van Justitie, waarin wordt opgeroepen tot een eerlijke en onpartijdige heroverweging van het verzoek om voorwaardelijke invrijheidstelling van Murat Arslan. Ook aan de EU en de Raad van Europa is een brief gestuurd waarin om hun interventie wordt gevraagd ten behoeve van een faire behandeling van het verzoek om invrijheidstelling en waarin wordt verzocht om bij de Turkse autoriteiten aan te dringen op het treffen van maatregelen tot herstel van de Turkse rechtstaat. 

Murat Arslan, rechter en voorzitter van de onafhankelijke magistratenvereniging YARSAV, en winnaar van de Václav Havel-prijs voor de mensenrechten in 2017, zit sinds oktober 2016 gedetineerd. Klik hierna voor het lezen van de brieven.

 

20240409 Letter to Minister of Justice about Murat Arslan

20240409 Letter to European institutions about Murat Arslan