Oproep deelname Colombia Caravana 2016

In augustus 2014 hebben Peter Ingelse en Anne-Marie Smit namens Rechters voor Rechters deelgenomen aan de Colombia Caravana. Een buitengewoon caravanainteressante reis georganiseerd door de Caravana UK Lawyers’ Group in samenwerking met de Human Rights Lawyers (ACADEHUM) uit Bogota. De opzet van deze vierde Caravana was een bezoek aan Colombia om de situatie van mensenrechtenadvocaten en verdedigers van de mensenrechten te monitoren en tevens de toegang tot de rechter voor slachtoffers in het geval van mensenrechtenschendingen in Colombia te bezien. Aan de Caravana namen ook zeven rechters deel uit vijf verschillende landen.

Het algemene rapport dat op grond van de ervaringen gedurende deze Caravana is geschreven is op 28 mei 2015 aan de Colombiaanse ambassadeur in Den Haag aangeboden. Het rapport dat specifiek ziet op de positie van Colombiaanse rechters is aangeboden aan de ambassadeur van Colombia op 14 februari jongstleden.

Van 20 tot 28 augustus 2016 is de volgende Colombia Caravana gepland. Voor deze reis zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • to prevent/reduce threats against lawyers and other defenders and the communities they work with by shining a spotlight on their work and making the Colombian authorities aware of the international concern;
  • to identify and through first-hand accounts and open discussion, gather information on the current challenges facing Colombian human rights lawyers in several regions of the country, with special attention to challenges posed by the transitional justice process.
  • to hold workshops on relevant subjects aiming to share expertise and information.
  • to influence the government by engaging in dialogue with officials from relevant departments and raising ACADEHUM’s concerns, to encourage these departments to take action on them.
  • to use the information gathered to compile a report detailing the findings of the mission and including a series of recommendations for future action on the part of both the Colombian authorities and the international community.
  • to draw up a framework with Colombian lawyers for future collaboration, support and exchange.

De Caravana richt zich op verschillende gebieden in Colombia en betrekt het transitieproces in relatie tot de vredesbesprekingen in het programma.

Als (voorzitter van) Caravana Nederland wil ik bewerkstelligen dat de (moeilijke) positie van rechters in Colombia nadrukkelijk in het programma wordt opgenomen en daarbij in het bijzonder te focussen op de problemen voor rechters rond het land restitutieprogramma. Met Edwin Rubio is besproken dat de contacten met rechters in Bogota waaronder die met de Sala Penal (het hoogste rechtscollege) via ACADEHUM wordt georganiseerd. De overige contacten met rechterlijke colleges waaronder de Consejo Superior de la Judicatura (vgl. de Raad voor de Rechtspraak) en de contacten met rechters in de te bezoeken steden worden door ons zelf gelegd (uiteraard in overleg met ACADEHUM en de Colombia Caravana UK). De eerste contacten, waaronder met Medellín, zijn inmiddels gelegd.

Iedereen die interesse heeft in de Colombia Caravana Nederland en/of deelname aan de Colombia Caravana 2016 nodig ik van harte uit om contact op te nemen (a.m.smit@rechtspraak.nl). Het spreken en lezen van de Spaanse taal is een pre, maar geen must.

Voor nadere informatie over de Colombia Caravana 2014 zie hier en voor nadere informatie over Colombia Caravana Nederland zie hier.