Nieuwsflits 2014-01: RR oproep voor deelname aan Caravana de Juristas in Colombia

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

RR oproep voor deelname aan Caravana de Juristas in Colombia

Dit jaar zal van 23 – 31 augustus 2014 de vierde internationale Colombia Caravana missie worden georganiseerd.

Tijdens de vorige missie (augustus 2012) reisden er voor het eerst ook (twee) rechters mee. Namens Rechters voor Rechters maakte Peter Ingelse deel uit van de missie. Hij schreef mee aan het rapport ‘Judges at risk‘ [rechtersvoorrechters.nl/colombia-caravana-presentatie-rapport-judges-at-risk] waarin de zeer moeilijke en vaak (levens)gevaarlijke werksituatie van rechters in Colombia werd beschreven.

Het thema van deze missie is ‘Lawyers and the struggle for land rights’. Zie voor nadere informatie: [colombiancaravana.org.uk/launch-of-the-iv-colombian-caravana-lawyers-delegation-to-colombia]

De organisatoren van de Colombia Caravana hechten eraan dat er opnieuw (en dit jaar zo mogelijk meer) rechters uit verschillende landen meegaan. Rechters voor Rechters heeft hier aandacht voor gevraagd tijdens de Medel bijeenkomst in Braga (zie hierboven). Ook wij zouden graag weer een deelnemer afvaardigen.

Rechters voor Rechters is daarom op zoek naar vrijwilligers die belangstelling hebben voor deelname aan deze international missie. Als u dat zelf bent of als u iemand weet die daar geknipt voor zou zijn, dan horen wij dat graag vóór 18 april 2014 [info@rechtersvoorrechters.nl]. Beheersing van de Spaanse taal is een groot pré.

Het spreekt voor zich dat u bereid bent om na afloop de daar opgedane kennis en ervaring te delen met anderen binnen en buiten de stichting, om voor Rechters voor Rechters Colombia te blijven volgen en om initiatief te nemen in het – samen met anderen – op effectieve wijze aan de kaak stellen van geconstateerde misstanden.