Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer

Rechters voor Rechters heeft op 21 juni jl. een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer met betrekking tot de schrijnende situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Eind december 2009 zijn in Servië door de High Judicial Council (HJC) in het kader van hervormingen van de rechterlijke macht meer dan 800 voor het leven benoemde rechters (en overigens ook ruim 150 officieren van justitie; 20-25% van het totaal aantal Servische rechters en officieren van justitie) niet opnieuw benoemd oftewel ontslagen. Geen van de 837 rechters heeft toen een individueel gemotiveerde beschikking ontvangen, er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor, noch is er een adequate beroepsprocedure opengesteld.

Gealarmeerd door dit bericht heeft Rechters voor Rechters samen met MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) van 4 tot 6 februari 2010 op uitnodiging van de Servische rechtersvereniging JAS (Judges Association Serbia) een werkbezoek gebracht aan Belgrado. Rechters voor Rechters acht het van groot belang dat deze kwestie rond de het ontslag en de benoeming van Servische rechters in het kader van het Servische EU toetredingsproces nauwgezet wordt geobserveerd door de EU-lidstaten.

Rechters voor Rechters heeft de Commissie in de petitie verzocht om bij de beoordeling omtrent de toetreding van Servië tot de EU aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre de huidige Servische aanpak van de herziening van de ontslagprocedure van de rechters ook daadwerkelijk voldoet aan Europese standaarden. De petitie kunt u hier bekijken.

RR overhandigt petitie Servie aan Commissie Tweede Kamer