Rusland

De Russische rechter Olga Kudeshkina is in 2004 ontslagen, omdat ze hooggeplaatste leden van de rechterlijke macht had bekritiseerd. Kudeshkina had in een interview in kranten en op de radio verteld dat ze onder druk was gezet in verband met een grote strafzaak die ze behandelde. Kudeshkina bekritiseerde de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en vertelde dat haar voorval niet op zichzelf stond: “(…), as far as I am aware, this is not the only case where the courts of law are used as an instrument of commercial, political or personal manipulation. This is a dangerous state of affairs because no one can rest assured that his case – whether civil or criminal or administrative – will be resolved in accordance with the law, and not just to please someone … I do realise what kind of statement I have just made. But if all judges keep quiet this country may soon end up in a [state of] judicial lawlessness

Kudeshkina heeft haar ontslag aangekaart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Hof oordeelde in een arrest van 26 februari 2009 dat haar ontslag een schending van haar vrijheid van meningsuiting was. Haar werd schadevergoeding toegekend. Omdat zij daarmee haar baan niet terug heeft, vraagt RR aandacht voor Olga’s zaak bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Olga’s zaak staat daar op de agenda. Op verzoek van Olga is een interview georganiseerd met NRC Handelsblad. Dat interview is gepubliceerd op 13 februari 2010. Sindsdien vindt geregeld contact met haar plaats.