Filipijnen

In 2006 organiseerde de stichting Advocaten voor Advocaten op verzoek van een Filippijnse zustervereniging een factfinding missie in verband met het groot aantal onopgeloste moorden op advocaten en rechters. Van die missie werd een uitgebreid verslag opgesteld en onder andere onder de aandacht van de Special Rapporteur van de Verenigde Naties gebracht, destijds de Argentijnse advocaat Despouy. Op verzoek van een Filipijnse advocatenorganisatie vond in 2008 een vervolgmissie plaats. Ook daarvan werd een uitgebreid verslag opgesteld en aan tal van organisaties ter beschikking gesteld. Beide malen bestond de missie uit 8 personen, 7 uit Nederland en 1 uit Belgie. Zes van de acht waren advocaten, twee waren rechters; een huidig bestuurslid van RR maakte van de missies deel uit. Sedert 2008 vindt  geregeld contact plaats met bedreigde advocaten en rechters in de Filippijnen, alsmede met nabestaanden van vermoorde juristen. Er wordt overwogen om, zodra dit door de Flippijnse juristenorganisaties zinvol wordt geacht, een vervolgmissie te laten plaatsvinden.