Venezuela

María Lourdes Afiuni, strafrechter in Venezuela, besliste op 10 december 2009 tot schorsing van de voorlopige hechtenis van Eligio Cedeño. Deze zakenman werd verdacht van witwaspraktijken en zat op dat moment al meer dan 2 jaar in voorarrest. De maximaal toegestane periode volgens de Venezuelaanse wet bedroeg 2 jaar. De voorwaarden bestonden hieruit dat Cedeño het land niet mocht verlaten, hij zich elke 15 dagen moest melden bij de rechtbank en hij zijn paspoort moest inleveren. Cedeño ontvluchtte nog die dag het land. Onmiddellijk sprak President Chavez publiekelijk zijn ongenoegen uit over de beslissing en beschuldigde Afiuni van corruptie: zij zou Cedeño hebben geholpen bij de vlucht. Afiuni werd diezelfde dag nog gearresteerd.

De beslissing van Afiuni was conform het Venezuelaanse recht en het internationale recht. Toch zat zij vanaf 10 december 2009 tot in januari 2011 gedetineerd in een vrouwengevangenis onder erbarmelijke omstandigheden. Zij was haar leven daar niet zeker, omdat een aantal medegevangen door haar zelf veroordeeld waren. Ze is bedreigd en er is geprobeerd brand te stichten bij haar cel. Zelfs toen bij haar kanker werd geconstateerd werd haar aanvankelijk passende medische zorg onthouden.

Uiteindelijk werd zij in januari opgenomen in een kankerziekenhuis alwaar zij is geopereerd ter verwijdering van tumoren.  Op 2 februari 2011 is haar detentie door de rechtbank omgezet in huisarrest.

De strafzaak tegen Afiuni loopt nog altijd. Deze lijkt bewust te worden getraineerd. De special rapporteur on the independence of judges and lawyers van de VN, mevrouw Gabriëla e Silva, heeft haar zorgen over de situatie uitgesproken. Ook Amnesty International, Human Rights Watch en diverse andere internationale organisaties hebben verzocht om een eerlijk proces.

Acties Rechters voor Rechters

Rechters voor Rechters zond een oproep aan de Venezolaanse president met het verzoek Judge Afiuni vrij te laten. Ook organiseerde Rechters voor Rechters een kaartenactie; rechters konden een groet ter bemoediging aan haar sturen. Judge Afiuni was er erg blij mee.

Rechters voor Rechters beraadt zich nu, in overleg met diverse contactpersonen in Venezuela, op welke manier het kan bijdragen aan een eerlijk proces voor Judge Afiuni.