Mooie donaties voor RR

Rechters voor Rechters heeft onlangs twee mooie donaties mogen ontvangen. Ter gelegenheid van het afscheid van Willy Thomassen bij de Hoge Raad der Nederlanden is bijna € 900 voor de stichting ingezameld. Bij de opheffing van het International Moot Court (IMC) is besloten het batig saldo van bijna € 4.000 aan Rechters voor Rechters te doneren.

Willy Thomassen is een juriste met een indrukwekkende carrière en een grote staat van dienst op het gebied van grondrechten. Ze was onder meer rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg tussen 1998 en 2004, is gasthoogleraar aan de Erasmus universiteit sinds 2006 en was voorzitter van de staatscommissie Grondwet in 2009-2010. Sinds 2004 zat ze als raadsheer in de Strafkamer van de Hoge Raad. Op 14 februari 2012 nam ze afscheid bij de Hoge Raad. Voorafgaand aan en tijdens de afscheidsreceptie riep zij genodigden op om aan Rechters voor Rechters te doneren. Er is royaal aan de oproep gehoor gegeven. In totaal is € 890 opgehaald.

Het IMC was jarenlang een platform voor de uitwisseling van kennis over en begrip van verschillende rechtssystemen. Het IMC werd georganiseerd door de Stichting International Moot Court. Die stichting was gelieerd aan de Raad voor de Rechtspraak. Grofweg eens in de twee jaar werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij teams van juristen uit verschillende landen tijdens een in scène gezette zitting een fictieve zaak behandelden vanuit het perspectief van hun eigen rechtssysteem. De teams bestonden met name uit rechters en advocaten. De zittingen waren  niet alleen toegankelijk voor alle deelnemende teams, maar ook voor het publiek. De laatste editie van het IMC is gehouden in 2009. De stichting International Moot Court houdt op te bestaan. Bij de vereffening resteert een saldo van € 3.913,99. Dat bedrag wordt nu, in overleg met de Raad voor de Rechtspraak, volledig gedoneerd aan Rechters voor Rechters. Bert van Delden, oprichter van zowel het IMC als Rechters voor Rechters: “Een betere bestemming is niet denkbaar.

Rechters voor Rechters is zeer blij met deze mooie donaties. Deze maken het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die (dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor haar inkomsten namelijk volledig afhankelijk van giften. U kunt ons ook steunen door geld over te maken op rekeningnummer 8071562 t.n.v. Stichting Rechters voor Rechters. Als u ook een inzamelingsactie wilt houden, dan kunt u contact opnemen met info@rechtersvoorrechters.nl. Vast veel dank!