RR roept Comité van Ministers op toe te zien op naleving EHRM-arrest Kudeshkina

Eerder berichtten we al over de zaak van de Russische rechter Olga Kudeshkina. Ze werd in 2004 ontslagen, omdat ze hooggeplaatste leden van de rechterlijke macht had bekritiseerd. In 2009 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat haar ontslag in strijd was met de uitingsvrijheid zoals vastgelegd in art. 10 van het EVRM. 

Rusland had de plicht om een schadevergoeding te betalen, maatregelen te nemen met betrekking tot de individuele situatie van Kudeshkina en algemene maatregelen om te voorkomen dat in de toekomst vergelijkbare schendingen van de uitingsvrijheid zullen plaatsvinden. De schadevergoeding is betaald, maar Rusland heeft op dit moment nog altijd niet voldaan aan de overige verplichtingen. Een verzoek van Kudeshkina om weer als rechter te worden geïnstalleerd is zelfs, tot in hoogste instantie, afgewezen. Kudeshkina heeft op 5 augustus 2011 het  Comité van Ministers van de Raad van Europa benaderd over haar situatie.

Het Comité is belast met het toezicht op de naleving van arresten van het EHRM. In het jaarrapport over 2011 over de naleving van arresten van het EHRM (Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights) van de Raad van Europa staat dat “prompt and effective execution of the Courts judgments and decisions is essential for the credibility and effectiveness of the Convention system.” Het Comité komt van 4 t/m 6 juni 2012 weer bijeen. RR heeft op 2 mei jl. in een open brief het Comité opgeroepen tijdens die bijeenkomst aandacht te schenken aan de zaak van Kudeshkina.