Klachten tegen Garzon in Franco-kwestie ongegrond, wel ontzegging ambtsuitoefening in Gurtel-zaak

Eerder heeft RR in nieuwsbrieven al aandacht besteed aan de vervolging van de Spaanse onderzoeksrechter Garzon. De aanklacht hield in dat hij zonder geldige jurisdictie een onderzoek zou hebben ingesteld naar de tienduizenden oorlogsexecuties en verdwijningen van burgers door de troepen van generaal Francisco Franco tijdens en vlak na de Spaanse Burgeroorlog.

Aan Garzon is door het Spaanse Hooggerechtshof op 9 februari 2012 in het kader van een andere zaak, de zogenaamde Gurtel-zaak, de ontzegging uitgesproken om gedurende 11 jaar zijn vak uit te oefenen. Deze veroordeling was gebaseerd op het door Garzon laten afluisteren van gesprekken tussen verdachten en hun advocaten.

Op 26 februari 2012 werden de tegen Garzon ingediende klachten terzake van de Franco slachtoffers door ditzelfde hof ongegrond bevonden. De veroordeling van Garzon heeft veel vragen opgeroepen, met name of er niet (mede) politieke motieven aan ten grondslag liggen. RR heeft deze zaak besproken met de Special VN Rapporteur Gabriela Knaul. Er is contact opgenomen met Garzon om te bespreken of aan hem in het kader van eventuele vervolgstappen ondersteuning kan worden geboden.