Category Archives: Venezuela

A woman with a mission

Katrien Witteman bekijkt met Ramón Cadena van de International Commission of Jurists het concept manifest waarmee het congres werd afgesloten.

A woman with a mission

Dit keer niet ‘De hobby van ….’, maar ‘Het goede werk van Katrien Witteman: ‘A woman with a mission’. Katrien Witteman, (nu nog) rechter-commissaris bij de afdeling handel & insolventies, heeft als afgevaardigde van ‘Rechters voor Rechters’, een congres in Honduras bijgewoond. Een hele interessante reis voor een stichting die zeer goed werk verricht.

Rechters voor Rechters

De Stichting Rechters voor Rechters is in 1999 opgericht en zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen (of dreigen te komen) vanwege hun beroepsuitoefening. De ondersteuning is vooral immaterieel van aard. Continue reading A woman with a mission

10 December een dag om stil te staan bij collega Maria Afiuni uit Venezuela

Tien december is de Internationale Dag van de mensenrechten.

Maar op 10 december 2013 is het ook precies 4 jaar geleden dat onze Venezolaanse collega Maria Lourdes Afiuni werd opgepakt en vastgezet door de Venezolaanse autoriteiten omdat zij een verdachte op borgtocht had vrijgelaten (klik hier voor eerdere berichten).

In februari 2011 werd haar detentie omgezet in huisarrest en sinds 14 juni 2013 is zij in verband met haar gezondheidsproblemen voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Klik hier voor een Spaanstalig bericht met een kort chronologisch overzicht van haar zaak tot dat moment. (Google vertaling)

Sindsdien gelden de volgende schorsingsvoorwaarden: Afiuni mag het land niet verlaten, elke 14 dagen dient zij zich te melden bij de rechtbank, zij heeft een mediacontactverbod en bovendien mag zij geen gebruik maken van social media. En van die laatste voorwaarde heeft Maria Afiuni ook echt last, nu zij tijdens haar periode van huisarrest is uitgegroeid tot een actieve polemische twitteraar @mariafiuni. Continue reading 10 December een dag om stil te staan bij collega Maria Afiuni uit Venezuela

Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

Namens de Stichting Rechters voor Rechters bezocht Katrien Witteman een congres over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Midden-Amerika dat op 31 oktober en 1 november 2013 werd gehouden in Tegucigalpa (Honduras). Het congres was georganiseerd door de Neue Deutsche Richtervereinigung en de Hondurese Asociacion de Jueces por la Democracia. Hieronder treft u de slotverklaring aan.

 

Jueces europeos y centroamericanos expresaron en Tegucigalpa su preocupación por la falta de independencia del sistema judicial en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Continue reading Slotverklaring conferentie Honduras inzake de verdediging van de rechterlijke onafhankelijkheid in Midden-Amerika

Proces tegen María Lourdes Afiuni onderbroken

Het proces tegen rechter María Lourdes Afiuni is afgelopen week, 23 oktober 2013 onderbroken, aangezien de OvJ Emilce Ramos, die belast is met de vervolging, niet ter terechtzitting verschenen is.

Voor deze datum was een confrontatie voorzien tussen de OvJ William Guerrero en verschillende andere getuigen, op grond van de evidente contradicties waar de eerstgenoemde tegenaan liep toen hij getuigenis aflegde.

De OvJ Guerrero was de aanklager in de zaak van Eligio Cedeño en hij verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid bij een terechtzitting, vastgesteld op 10 december 2009, waarbij hij aanvoerde dat deze voor hem samenviel met een andere rechtszaak. Uitgerekend gezien zijn afwezigheid bij voornoemde terechtzitting stelde rechter Afiuni een nieuwe datum vast en verleende zij aan Cedeño voorwaardelijke vrijheid, overeenkomstig de geldende regels, die stellen dat vrijheidsbenemende maatregelen op ieder moment kunnen worden herzien, zonder dat daarvoor een terechtzitting noodzakelijk is. Merkwaardig genoeg verscheen Continue reading Proces tegen María Lourdes Afiuni onderbroken

ICJ & HRW call for Venezuela to withdraw charges against Judge Maria Lourdes Afiuni | CIJL-ICJ

The ICJ today called on the UN Human Rights Council to urge Venezuela to withdraw charges brought against Judge Maria Lourdes Afiuni (photo) for the legitimate exercise of her professional functions.

In a General Debate under Item 5 (human rights bodies and mechanisms), the ICJ made reference to Judge Afiuni’s case as one profiled in the report of the UN Secretary-General on cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field. Judge Afiuni was arrested in December 2009 for ordering the release on bail of Mr Eligio Cedeno, reportedly in part on the basis that his detention had been declared arbitrary by the UN Working Group on Arbitrary Detention. Continue reading ICJ & HRW call for Venezuela to withdraw charges against Judge Maria Lourdes Afiuni | CIJL-ICJ

Venezuela must release judge Afiuni who suffered sexual violence in jail – UN experts

A group of United Nations experts urged Venezuela to immediately release Judge María Lourdes Afiuni, who has been in detention for the past three years and was the victim of sexual violence and aggression during the time she was incarcerated.

“It is unacceptable that Venezuelan authorities are not acting with due diligence to investigate the acts perpetrated against Judge Afiuni in an immediate and impartial manner, and severely punish those responsible,” said the Special Rapporteur on violence against women, Rashida Manjoo.

Ms. Afiuni was imprisoned in December 2009 after she allowed the release of a businessman charged with subverting currency controls. She said that the man, Eligio Cedeño, had been held in prison while awaiting trial longer than Venezuelan law generally permitted, and that her ruling complied with a recommendation by a UN human rights organ.

Since then, Ms. Afiuni has been held in pre-trial detention. According to her lawyer, Ms. Afiuni was raped while in prison and consequently had an abortion. Last year, she was granted house arrest in Caracas, the capital, due to medical problems.

“Judge Afiuni’s situation is an emblematic case of reprisal for having cooperated with one of the UN’s human rights organs,” Continue reading Venezuela must release judge Afiuni who suffered sexual violence in jail – UN experts

Experts VN verontrust over verlenging voorarrest Afiuni

Drie onafhankelijke experts van de Verenigde Naties (VN) zijn verontrust over de verlenging van het voorarrest van Venezolaanse rechter Maria Afiuni, zo meldt de VN in een persbericht. Zoals wij eerder berichtten, is op 13 december 2011 haar voorarrest met twee jaar verlengd. In de aanloop naar de kerstperiode eind 2011 hebben onder meer Rechters voor Rechters, de International Commission of Jurists en de bekende wetenschapper Noam Chomsky president Chavez opgeroepen om Afiuni amnestie te verlenen en haar vrij te laten (zie hier en hier), maar Chavez heeft aan die oproepen geen gehoor gegeven.

De experts hebben zware kritiek op het procesverloop en het gebrek aan onpartijdigheid van Continue reading Experts VN verontrust over verlenging voorarrest Afiuni

ICJ en RR vragen in persbericht om invrijheidstelling Afiuni

De International Comission of Jurists en Rechters voor Rechters hebben gisteren, 22 december 2011, gezamenlijk een Spaanstalig persbericht uitgebracht waarin zorgen worden geuit over de verlenging van de voorlopige hechtenis van Venezolaanse rechter Maria Afiuni zonder daar aan voorafgaande hoorzitting en over de condities van het huisarrest waar zij sinds februari onder staat.
Gevraagd wordt om een eerlijk proces en onvoorwaardelijke invrijheidstelling.

Chomsky roept president Chavez op Afiuni vrij te laten

Noam Chomsky, een vooraanstaande linguïst en filosoof, heeft in een recente open brief president Chavez van Venezuela opgeroepen rechter Afiuni vrij te laten. Dat bericht de Britse krant The Guardian. Wij berichtten al eerder over de situatie van rechter Afiuni, die al ruim 2 jaar vast zit in afwachting van haar proces nadat ze conform de Venezolaanse wetgeving het ruim twee jaar durende voorarrest van een zakenman, die werd verdacht van witwaspraktijken, had beëindigd. De wet schrijft voor dat voorarrest Continue reading Chomsky roept president Chavez op Afiuni vrij te laten