Category Archives: Matters of Principle

Minister ontvangt nieuwe druk ‘Matters of Principle’

Op 29 november 2019 hield de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een conferentie over de rechtsstaat. In het Vredespaleis in Den Haag heeft voorzitter Tamara Trotman namens Rechters voor Rechters de nieuwe druk van ‘Matters of Principle’ overhandigd aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

Continue reading Minister ontvangt nieuwe druk ‘Matters of Principle’

Solidair met de collega’s

Tamara Trotman (foto: Serge Lichtenberg)
Tamara Trotman (foto: Serge Lichtenberg)

In het magazine Rechtspraak (september 2015 #03) werd aandacht besteed aan Matters of Principle en staat een interview met voorzitter Tamara Trotman.

Opkomen voor buitenlandse rechters in nood. Dat is de missie van de stichting Rechters voor Rechters. Voorzitter Tamara Trotman: ‘Je staat er soms versteld van hoe dapper die collega’s zijn.’

Een rechter die wordt ontslagen, overgeplaatst of gearresteerd. Reden: hij of zij deed een uitspraak die de machthebber niet aanstaat, ook al was het vonnis juridisch correct. Er zijn landen waar het gebeurt. ‘Omdat rechters
simpelweg hun wérk doen’, zegt een verontwaardigde Tamara Trotman, raadsheer bij het gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Nederlandse stichting Rechters voor Rechters. Doel van deze stichting: het aan de kaak stellen van situaties waarbij de onafhankelijkheid van buitenlandse rechters in het geding is.

[…]

Lees hier het hele interview online of download het pdf-bestand.

Lees hier het stukje over over Matters of Principle.

 

Wat is er nodig voor goede rechtspraak?

Matters of Principle
Matters of Principle

In het magazine Rechtspraak (september 2015 #03) werd aandacht besteed aan Matters of Principle en staat een interview met voorzitter Tamara Trotman.

In Nederland hebben we het goed voor elkaar: ons rechtssysteem behoort volgens allerlei onderzoeken tot de wereldtop. Dat rechters integer te werk gaan en te allen tijde onafhankelijk moeten kunnen zijn, vinden we niet meer dan logisch. Maar dit is niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Wat er nodig is voor een goed rechtssysteem en aan welke gedragsregels rechters zich moeten houden, is te lezen in de nieuwe editie van Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary, een uitgave van stichting Rechters voor Rechters. Onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit: zonder deze kernwaarden bestaat er geen goede rechtspraak, is uit het boek op te maken. ‘Matters of Principle laat de samenleving zien wat van de Rechtspraak verwacht mag worden en waar rechters voor staan. Ook bevat het verplichtingen voor staten om een goed functionerende rechterlijke macht te garanderen’, vertelt Tamara Trotman, voorzitter van de stichting Rechters voor Rechters. De organisatie zet zich in voor rechters in het buitenland die vanwege hun werk in moeilijkheden zijn of dreigen te komen. ‘Met dit boekje proberen we ook rechters in buitenlanden die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken’, licht Trotman toe.

 

 

Informele bijeenkomst Special Rapporteur Monica Pinto en NGO-supportgroup

Evert van der Molen overhandigt exemplaar Matters of Principle aan Monica Pinto
Evert van der Molen overhandigt exemplaar Matters of Principle aan Monica Pinto

Op uitnodiging van Monica Pinto, de speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten bij de Verenigde Naties, vond op 16 september 2015, eveneens in Genève, een informele bijeenkomst plaats waarvoor NGO’s als International Commission of Jurists (ICJ), Lawyers for Lawyers (L4L), the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), Human Right Watch (HRW)) en ook Rechters voor Rechters (RR) waren uitgenodigd. In totaal waren vertegenwoordigers van zo’n 15 NGO’s aanwezig. RR werd vertegenwoordigd door bestuurslid Evert van der Molen.

Monica Pinto vertelde in haar openingswoord dat zij erg is ingenomen met de hoge opkomst en dat zij graag ideeën zou vernemen over de thema’s die de komende tijd prioriteit moeten krijgen. Dat leverde een staalkaart van suggesties op. Om er enkele te noemen Continue reading Informele bijeenkomst Special Rapporteur Monica Pinto en NGO-supportgroup

Mensenrechtenraad (15 juni – 3 juli 2015)

United NationsOp dit moment (15 juni – 3 juli 2015) vindt in Geneve de 29ste sessie plaats van de Human Rights Council (HRC) van de Verenigde Naties. Nederland is van 2015- 2017 lid van deze Mensenrechtenraad.

Deze week presenteert ook Gabriela Knaul, de Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers haar nieuwste rapport ‘Protecting Children’s Rights in the Justice System’.Rechters voor Rechters is voor een aantal bijeenkomsten uitgenodigd die in de marge van deze grote internationale vergadering plaatsvinden. Immers niet alleen de landendelegaties zijn op dit moment in Geneve, ook vele vertegenwoordigers van NGO’s op mensenrechtengebied verblijven deze weken korter of langer in deze mooie stad.

Een hele nuttige manier dus om veel verschillende mensen te zien en te spreken en nuttige contacten te leggen of te verdiepen voor Rechters voor Rechters. Continue reading Mensenrechtenraad (15 juni – 3 juli 2015)

Rechters voor Rechters ontvangt award Servische rechtersorganisatie

JAS award 2012

Tijdens de viering van de 15e verjaardag van de Judges Association of Serbia (JAS) op 29 juni 2012 in Belgrado werd een aantal awards uitgereikt aan personen of instellingen die zich – naar het oordeel van deze vereniging – bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de Rule of Law in Servië en de ondersteuning van de JAS. Eén van die awards werd – in de vorm van een oorkonde – verstrekt aan Rechters voor Rechters. Een scan van de award kunt u hier (pdf) zien. Gerritjan van Oven heeft de oorkonde en een dankwoord in ontvangst genomen. Als blijk van waardering heeft hij een exemplaar van het boekje “Matters of Principle“, uitgegeven door RR, gegeven aan de voorzitter van de JAS, Dragana Boljevic.

Rechters voor Rechters presenteert ‘Matters of Principle’: een bundel met regelgeving over de positie van rechters

Op initiatief van de Stichting Rechters voor Rechters is onlangs het boekje ‘Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary’ uitgebracht met daarin de belangrijkste internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes. 

Op maandag 25 juni 2012 heeft de voorzitter Gerritjan van Oven het eerste exemplaar na afloop van de vergadering van de presidenten van de Nederlandse gerechten uitgereikt aan Fred van de Winkel, voorzitter van de presidentenvergadering, Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en aan Reinier van Zutphen, voorzitter van de NVvR.

Gerritjan van Oven (rechts) overhandigt de eerste exemplaren van Matters of Principle op 25 juni 2012

De kernwaarden die in alle codes worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. “Het gaat om vanzelfsprekendheden die in de praktijk niet vanzelf spreken. Zij moeten voortdurend worden bevochten”, aldus Van Oven in zijn toespraak gisteren. Zijn hele speech kunt u hier nalezen (pdf).

Een dag eerder, op 24 juni 2012, werd in Geneve Continue reading Rechters voor Rechters presenteert ‘Matters of Principle’: een bundel met regelgeving over de positie van rechters