Mensenrechtenraad (15 juni – 3 juli 2015)

United NationsOp dit moment (15 juni – 3 juli 2015) vindt in Geneve de 29ste sessie plaats van de Human Rights Council (HRC) van de Verenigde Naties. Nederland is van 2015- 2017 lid van deze Mensenrechtenraad.

Deze week presenteert ook Gabriela Knaul, de Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers haar nieuwste rapport ‘Protecting Children’s Rights in the Justice System’.Rechters voor Rechters is voor een aantal bijeenkomsten uitgenodigd die in de marge van deze grote internationale vergadering plaatsvinden. Immers niet alleen de landendelegaties zijn op dit moment in Geneve, ook vele vertegenwoordigers van NGO’s op mensenrechtengebied verblijven deze weken korter of langer in deze mooie stad.

Een hele nuttige manier dus om veel verschillende mensen te zien en te spreken en nuttige contacten te leggen of te verdiepen voor Rechters voor Rechters.

Op 16 juni is eerst een zogenaamde informal drafting meeting bijgewoond die betrekking had op de of the HRC resolution on the independence of judges and lawyers die zal worden ingediend (supported) door Hongarije, Australië, Botswana, de Malediven, Mexico en Thailand. De strekking van deze resolutie is om het mandaat en het werk van de Special Rapporteur te ondersteunen.

Later die middag vond de bijeenkomst plaats die door het ICJ is georganiseerd met als doel:

“to reflect together with the Rapporteur on the last six years of the mandate, while at the same time jointly anticipating the challenges and possible recommendations for the new Special Rapporteur.”

Een goede discussie-bijeenkomst waar vertegenwoordigers van zo’n 20 NGO’s bij aanwezig waren (live of via Skype).

v.l.n.r. Jolien Schukking, Gabriela Knaul en Tamara Trotman
v.l.n.r. Jolien Schukking, Gabriela Knaul en Tamara Trotman

Op die dag is ook de tweede herziene druk van het boekje Matters of Principle aangeboden aan Gabriela Knaul (zie foto).

Op woensdagmiddag 17 juni zou de presentatie plaatsvinden van het rapport door Gabriela Knaul, maar omdat andere onderdelen van het programma uitliepen, is dit verplaatst naar donderdagochtend 18 juni.

In de ochtend een ‘side-event’ bijgewoond met als thema ‘Council of Europe initiatives for the independence and effectiveness of the judiciary’.

Georg Stawa, president van European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) en Bart van Lierop van Consultative Council of European Judges (CCJE) vertelden over wat hun werk inhoudt en waar de verschillen en de raakvlakken liggen met het werk van de Special Rapporteur, die ook in het panel zat. De bijeenkomst werd gemodereerd door Matt Pollard van de ICJ. Door een verplaatsing op het laatste moment van de locatie waren er wat minder mensen dan gehoopt, maar dat deed aan de levendigheid van de discussie niet af.

Tot slot zal op 18 juni – behalve de doorgeschoven presentatie van het rapport en de clustered interactive dialogue met de Special Rapporteur in de middag – op uitnodiging een bijeenkomst worden bijgewoond georganiseerd door het IBAHRI om met een groepje NGO’s die werkzaam zijn binnen het mandaatsgebied van de Special Rapporteur te praten over de mogelijkheden om een ‘informal NGO Support Group on the independence of judges and lawyers at the level of the UN’ te formeren. Een uitstekend initiatief wat ons betreft!

Aan het einde van deze sessie van de Mensenrechtenraad zal ook bekend zijn wie Gabriela Knaul als nieuwe Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers zal opvolgen.

De consultative group heeft uit de 39 kandidaten de volgende top 3 samengesteld:

  1. Mónica PINTO (Argentina)
  2. Christine CHANET (France)
  3. Boštjan ZUPANČIČ (Slovenia)

Wij houden u op de hoogte van de uitslag en hopen op (opnieuw) goede contacten met de nieuwe Special Rapporteur.