Rechters voor Rechters ontvangt award Servische rechtersorganisatie

JAS award 2012

Tijdens de viering van de 15e verjaardag van de Judges Association of Serbia (JAS) op 29 juni 2012 in Belgrado werd een aantal awards uitgereikt aan personen of instellingen die zich – naar het oordeel van deze vereniging – bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de Rule of Law in Servië en de ondersteuning van de JAS. Eén van die awards werd – in de vorm van een oorkonde – verstrekt aan Rechters voor Rechters. Een scan van de award kunt u hier (pdf) zien. Gerritjan van Oven heeft de oorkonde en een dankwoord in ontvangst genomen. Als blijk van waardering heeft hij een exemplaar van het boekje “Matters of Principle“, uitgegeven door RR, gegeven aan de voorzitter van de JAS, Dragana Boljevic.