Rechters voor Rechters presenteert ‘Matters of Principle’: een bundel met regelgeving over de positie van rechters

Op initiatief van de Stichting Rechters voor Rechters is onlangs het boekje ‘Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary’ uitgebracht met daarin de belangrijkste internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes. 

Op maandag 25 juni 2012 heeft de voorzitter Gerritjan van Oven het eerste exemplaar na afloop van de vergadering van de presidenten van de Nederlandse gerechten uitgereikt aan Fred van de Winkel, voorzitter van de presidentenvergadering, Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en aan Reinier van Zutphen, voorzitter van de NVvR.

Gerritjan van Oven (rechts) overhandigt de eerste exemplaren van Matters of Principle op 25 juni 2012

De kernwaarden die in alle codes worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. “Het gaat om vanzelfsprekendheden die in de praktijk niet vanzelf spreken. Zij moeten voortdurend worden bevochten”, aldus Van Oven in zijn toespraak gisteren. Zijn hele speech kunt u hier nalezen (pdf).

Een dag eerder, op 24 juni 2012, werd in Geneve al een exemplaar uitgereikt aan Gabriela Knaul, de VN Special Rapporteur for the Independence of Judges and Lawyers. Zij heeft ook een van de inleidingen geschreven voor dit boekje en heeft in haar speech voor de sessie van de Human Rights Council op 25 juni 2012 dit boekje zelfs genoemd.

Tamara Trotman (rechts) van Rechters voor Rechters overhandigt een exemplaar van Matters of Principle aan Gabriela Knaul, de VN Special Rapporteur for the Independence of Judges and Lawyers

Het “Matters of Principle” boekje wordt binnenkort ook verspreid onder alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers en toekomstige rechters in Nederland. Download hier (pdf) de digitale versie.

Het bestuur van de Stichting Rechters voor Rechters dankt de Raad voor de Rechtspraak voor het financieren van de uitgave. Wij hopen dat het tot lezen en doorbladeren uitnodigende boekje zowel leidt tot persoonlijke reflectie op de kernwaarden van het rechterswerk als inspireert tot het nemen van actie waar nodig in de wereld.