Informele bijeenkomst Special Rapporteur Monica Pinto en NGO-supportgroup

Evert van der Molen overhandigt exemplaar Matters of Principle aan Monica Pinto
Evert van der Molen overhandigt exemplaar Matters of Principle aan Monica Pinto

Op uitnodiging van Monica Pinto, de speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten bij de Verenigde Naties, vond op 16 september 2015, eveneens in Genève, een informele bijeenkomst plaats waarvoor NGO’s als International Commission of Jurists (ICJ), Lawyers for Lawyers (L4L), the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), Human Right Watch (HRW)) en ook Rechters voor Rechters (RR) waren uitgenodigd. In totaal waren vertegenwoordigers van zo’n 15 NGO’s aanwezig. RR werd vertegenwoordigd door bestuurslid Evert van der Molen.

Monica Pinto vertelde in haar openingswoord dat zij erg is ingenomen met de hoge opkomst en dat zij graag ideeën zou vernemen over de thema’s die de komende tijd prioriteit moeten krijgen. Dat leverde een staalkaart van suggesties op. Om er enkele te noemen

  • Aandacht voor het toenemend gebruik door staten van special forces en de spanning die dit oplevert bij de naleving van mensenrechten
  • De moeilijke situatie van advocaten in onder andere China en Iran
  • De invloed van sociale media en de dreiging die hiervan uit kan gaan voor rechters en advocaten
  • De invloed die veiligheidsdiensten proberen uit te oefenen op de rechterlijke macht en advocaten

En ook de vraag aan welke landen specifiek aandacht zou moeten worden besteed leverde vele ideeën op. Namens Rechters voor Rechters is aandacht gevraagd voor de zorgelijke situatie van rechters, advocaten en aanklagers in Turkije.

De Special Rapporteur besloot de bijeenkomst met de opmerking dat de middelen om het Mandaat uit te voeren per definitie beperkt zijn en dat zij keuzes zal moeten maken. Daar gaat zij de komende maanden mee aan de slag. Afgesproken is dat dit geen eenmalige bijeenkomst is geweest, maar dat deze jaarlijks zal worden herhaald. Verder zullen de aanwezige organisaties onderling informatie zullen uitwisselen, ook om dubbel werk zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij deze gelegenheid overhandigde Evert van der Molen een exemplaar van Matters of Principle aan Monica Pinto.