Wat is er nodig voor goede rechtspraak?

Matters of Principle
Matters of Principle

In het magazine Rechtspraak (september 2015 #03) werd aandacht besteed aan Matters of Principle en staat een interview met voorzitter Tamara Trotman.

In Nederland hebben we het goed voor elkaar: ons rechtssysteem behoort volgens allerlei onderzoeken tot de wereldtop. Dat rechters integer te werk gaan en te allen tijde onafhankelijk moeten kunnen zijn, vinden we niet meer dan logisch. Maar dit is niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Wat er nodig is voor een goed rechtssysteem en aan welke gedragsregels rechters zich moeten houden, is te lezen in de nieuwe editie van Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary, een uitgave van stichting Rechters voor Rechters. Onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit: zonder deze kernwaarden bestaat er geen goede rechtspraak, is uit het boek op te maken. ‘Matters of Principle laat de samenleving zien wat van de Rechtspraak verwacht mag worden en waar rechters voor staan. Ook bevat het verplichtingen voor staten om een goed functionerende rechterlijke macht te garanderen’, vertelt Tamara Trotman, voorzitter van de stichting Rechters voor Rechters. De organisatie zet zich in voor rechters in het buitenland die vanwege hun werk in moeilijkheden zijn of dreigen te komen. ‘Met dit boekje proberen we ook rechters in buitenlanden die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken’, licht Trotman toe.