Minister ontvangt nieuwe druk ‘Matters of Principle’

Op 29 november 2019 hield de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een conferentie over de rechtsstaat. In het Vredespaleis in Den Haag heeft voorzitter Tamara Trotman namens Rechters voor Rechters de nieuwe druk van ‘Matters of Principle’ overhandigd aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

 

 

Daarbij sprak zij de volgende woorden:

“Hartelijk dank.

Want ja, met enige trots bied ik u de nieuwe druk aan van het door de Stichting Rechters voor Rechters samen met Boom Uitgevers uitgegeven boekje Matters of Principle. Deze stichting zet zich in voor buitenlandse collega’s die in het kader van hun beroepsuitoefening worden bedreigd en onder druk worden gezet.

Het boekje ziet er van buiten mooi uit, en van binnen zult u zien dat dit een collectie is van alle Nederlandse rechterscodes, ook die van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en daarnaast een selectie bevat van de belangrijkste internationale codes voor rechters.

Nu vraagt u zich misschien af wat u als minister moet met een boekje vol rechtercodes. Eerlijk gezegd stelde ik mijzelf ook die vraag toen de NVvR dit voorstelde. Maar de gedachte om deze nieuwe druk juist aan u als minister voor Rechtsbescherming te geven is natuurlijk helemaal niet zo gek. Twee van de hierin opgenomen internationale codes gaan immers weliswaar over de onafhankelijkheid van rechters maar zijn gericht aan de lidstaten.

Zo is de eerste code die hierin is opgenomen de VN code: Basic principles on the independence of the judiciary en de derde code bevat de Aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten over de onafhankelijkheid, efficiëntie en verantwoordelijkheden van rechters. In deze codes worden de bevoegde autoriteiten, u dus, opgeroepen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht hoog te houden.

Dit boekje bevat voor u ook nog een bijzondere opdracht. De huidige VN Special Rapporteur voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht Diego García-Sayán – een hele ervaren rechter maar ook een aantal jaren minister in Peru geweest – was tot onze vreugde bereid om een voorwoord te schrijven voor deze druk. Hij doet daarin een klemmend appel op de lidstaten om de VN Basic Principles uit 1985 niet alleen uit te dragen maar ook te actualiseren en uit te breiden met artikelen over raden voor de rechtspraak (judicial councils) en in verband met het toenemend aantal bedreigingen en uitdagingen voor de rechterlijke onafhankelijkheid zoals corruptie en georganiseerde misdaad. Het zou mooi zijn als Nederland daarin binnen VN-verband een voortrekkersrol zou kunnen innemen.

Op deze boeiende dag zijn veel woorden gesproken over de rechtsstaat en de waarde daarvan, in binnen- en buitenland. Als het goed is beschouwen wij ons allemaal als vaandeldragers van die rechtsstaat, dat is wat mij betreft niet zozeer een etiket maar een opdracht.

Dit boekje kan ons daarbij zeker inspireren. Ik bied het u daarom graag aan en ben blij dat alle aanwezigen dit straks ook mee naar huis krijgen.”

Klik hier om het boek als pdf te downloaden.

Foto: Martijn Beekman