RR onderzoekt bedreigingen van en moord op Filippijnse rechter(s)

In juli 2011 heeft in Manilla een gesprek plaatsgevonden tussen een bestuurslid van RR en de bedreigde Filippijnse rechter, over wie wij recentelijk summier berichtten. Hierbij bleek, gelukkig, dat recente bedreigingen aan zijn adres zijn uitgebleven. Bij dit bezoek aan Manilla is tevens gesproken met de weduwe van een op 31 december 2005 vermoorde rechter Henrick Gingoyon. Naar de moord op deze rechter is door ons bestuurslid eerder in 2006 en 2008 onderzoek gedaan. Toen bleek

Continue reading RR onderzoekt bedreigingen van en moord op Filippijnse rechter(s)

Landenoverzicht: Ecuador

Het Zuid-Amerikaanse land Ecuador kent een roerige politieke geschiedenis.

De politieke instabiliteit heeft de afgelopen decennia ook direct de rechtspraak beïnvloed. Het vertrouwen van de bevolking in de rechtspraak is nihil, mede door wijdverspreide corruptie en een zeer lage kwaliteit van de rechtspraak.

Sinds 2006 is Rafael Correa president van het land en streeft een grondige hervorming na van de staat inclusief  de rechtspraak. Een nieuwe Wet op de RO (COFJ) uit 2009 bleef echter zonder implementatie, en daarom heeft Correa in mei 2011 Continue reading Landenoverzicht: Ecuador

Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer

Rechters voor Rechters heeft op 21 juni jl. een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer met betrekking tot de schrijnende situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Eind december 2009 zijn in Servië door de High Judicial Council (HJC) in het kader van hervormingen van de rechterlijke macht meer dan 800 voor het leven benoemde rechters Continue reading Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer

Stichting Rechters voor Rechters feliciteert Çağatay Çetin

De van oorsprong Turks-Koerdische rechter Çağatay Çetin is ongeveer anderhalf jaar geleden naar Nederland gekomen als politieke vluchteling en heeft hier asiel aangevraagd. Çetin werd, vanwege zijn opvattingen over de Armeense genocide (1915) en de behandeling van Koerden in Turkije, vervolgd wegens onder andere smaad en belediging van de Turkse nationaliteit en staat. In februari 2011 is hij bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim zeventien jaar, onder meer voor het vervalsen van documenten en belediging van een officier van justitie. Volgens Çağatay Çetin is er sprake van een politiek schijnproces waarbij hij niet de mogelijkheid heeft zijn wettelijke rechten te effectueren.

Stichting Rechters voor Rechters heeft de schrijnende situatie van Çağatay Çetin middels de media en middels persoonlijke gesprekken met Çetin zelf, in bijzijn van zijn advocaat mr. Wijngaarden, nauwlettend in de gaten gehouden en bezien in hoeverre wij – op het facilitaire vlak – een helpende hand konden aanreiken.

Op donderdag 19 mei 2011 hebben wij vernomen dat de IND, na een periode van ruim anderhalf jaar, heeft besloten Çağatay Çetin een asielvergunning te verlenen. Stichting Rechters voor Rechters feliciteert Çağatay Çetin met dit heugelijke feit en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst!

Servië

Eind december 2009 zijn in Servië door de High Judicial Council (HJC) in het kader van hervormingen van de rechterlijke macht meer dan 800 voor het leven benoemde rechters (en overigens ook ruim 150 officieren van justitie; 20-25% van het totaal aantal Servische rechters en officieren van justitie) niet opnieuw benoemd oftewel ontslagen. Geen van de 837 rechters heeft een geïndividualiseerde beschikking ontvangen, er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor, noch is er een adequate beroepsprocedure opengesteld.

Gealarmeerd door dit bericht heeft Rechters voor Rechters samen met MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) van 4 tot 6 februari 2010 op uitnodiging van de Servische rechtersvereniging JAS een werkbezoek gebracht aan Belgrado. Tijdens de druk bezochte afsluitende persconferentie in Belgrado hebben RR en Medel Continue reading Servië

Venezuela

María Lourdes Afiuni, strafrechter in Venezuela, besliste op 10 december 2009 tot schorsing van de voorlopige hechtenis van Eligio Cedeño. Deze zakenman werd verdacht van witwaspraktijken en zat op dat moment al meer dan 2 jaar in voorarrest. De maximaal toegestane periode volgens de Venezuelaanse wet bedroeg 2 jaar. De voorwaarden bestonden hieruit dat Cedeño het land niet mocht verlaten, hij zich elke 15 dagen moest melden bij de rechtbank en hij zijn paspoort moest inleveren. Cedeño ontvluchtte nog die dag het land. Onmiddellijk sprak President Chavez publiekelijk zijn ongenoegen uit over de beslissing en beschuldigde Afiuni van corruptie: zij zou Cedeño hebben geholpen bij de vlucht. Afiuni werd diezelfde dag nog gearresteerd.

De beslissing van Afiuni was conform het Venezuelaanse recht en het internationale recht. Toch zat zij vanaf 10 december 2009 tot in januari 2011 gedetineerd in een vrouwengevangenis onder erbarmelijke omstandigheden. Zij was haar leven daar niet zeker, omdat Continue reading Venezuela

Lezing Georgische rechter Tamara Laliashvili

Op 22 april 2010 heeft er bij het Gerechtshof te Arnhem een lezing plaatsgevonden door de voormalige Georgische rechter Tamara Laliashvili. Zij vertelde over haar ervaringen als lid van de Hoge Raad in Georgië en haar disciplinaire vervolging eindigend in haar ontslag in augustus 2006. Zij heeft met drie andere ontslagen leden van de Hoge Raad een klacht ingediend bij het EHRM in Straatsburg. Deze zaak is nog altijd niet behandeld. Onderstaand treft u haar speech aan.

Judiciary in Georgia

Dear ladies and gentlemen,

First of all, please let me express my gratitude for your interest in the judiciary in Georgia. I do believe that the Association Judges for judges  can play an important role for the democracy and rule of law in our country. It is a crucial moment for any further democratic development in Georgia, and in the Continue reading Lezing Georgische rechter Tamara Laliashvili

Rusland

De Russische rechter Olga Kudeshkina is in 2004 ontslagen, omdat ze hooggeplaatste leden van de rechterlijke macht had bekritiseerd. Kudeshkina had in een interview in kranten en op de radio verteld dat ze onder druk was gezet in verband met een grote strafzaak die ze behandelde. Kudeshkina bekritiseerde de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en vertelde dat haar voorval niet op zichzelf stond: “(…), as far as I am aware, this is not the only case where the courts of law are used as an instrument of commercial, political or personal manipulation. This is a dangerous state of affairs because no one can rest assured that his case – whether civil or criminal or administrative – will be resolved in accordance with the law, and not just to please someone … I do realise what kind of statement I have just made. But if all judges keep quiet this country may soon end up in a [state of] judicial lawlessness

Kudeshkina heeft haar ontslag aangekaart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Hof oordeelde in een arrest van 26 februari 2009 dat haar ontslag een schending van haar vrijheid van meningsuiting was. Haar werd schadevergoeding toegekend. Omdat zij daarmee haar baan niet terug heeft, vraagt RR aandacht voor Olga’s zaak bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Olga’s zaak staat daar op de agenda. Op verzoek van Olga is een interview georganiseerd met NRC Handelsblad. Dat interview is gepubliceerd op 13 februari 2010. Sindsdien vindt geregeld contact met haar plaats.

Filipijnen

In 2006 organiseerde de stichting Advocaten voor Advocaten op verzoek van een Filippijnse zustervereniging een factfinding missie in verband met het groot aantal onopgeloste moorden op advocaten en rechters. Van die missie werd een uitgebreid verslag opgesteld en onder andere onder de aandacht van de Special Rapporteur van de Verenigde Naties gebracht, destijds de Argentijnse advocaat Despouy. Op verzoek van een Filipijnse advocatenorganisatie vond in 2008 een vervolgmissie plaats. Ook daarvan werd een uitgebreid verslag opgesteld en aan tal van organisaties ter beschikking gesteld. Beide malen bestond de missie uit 8 personen, 7 uit Nederland en Continue reading Filipijnen