Category Archives: Oekraïne

Oleksandr Volkov to be reinstated as Supreme Court Judge on 2 February

Mr. Volkov was dismissed from his position as Supreme Court Judge in Ukraine on 17 January 2010, under then President Viktor Yanukovych. On 9 January 2013, the European Court of Human Rights ruled that his dismissal was unlawful and was a flagrant denial of the natural course of justice. On 25th December the Verkhovna Rada voted with a majority of 257 to implement the judgment of the European Court and to abrogate its  resolution of 17 January 2010 concerning the dismissal of Mr. Volkov. Continue reading Oleksandr Volkov to be reinstated as Supreme Court Judge on 2 February

Onafhankelijkheid rechter in Europa gewaarborgd?

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

In het redactioneel van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM 39-4 2014 ) wordt ook aandacht besteed aan de activiteiten van Rechters voor Rechters.

‘Bent u wel eens bang geweest?’ vraagt een Nederlandse rechter aan zijn Oekraïense (ontslagen) collega Oleksandr Volkov. ‘Als je dat toelaat, ben je verloren’, antwoordt Volkov met een sceptisch en tegelijk onverschrokken glimlachje.

Het EHRM laat er gelukkig geen misverstand over bestaan dat ‘issues concerning the functioning of the justice system constitute questions of public interest, the debate of which enjoys the protection of Article 10. Even if an issue under debate has political implications, this is not in itself sufficient to prevent a judge from making a statement of the matter.’ In het kader van de proportionaliteitstoets wijst het EHRM er vervolgens op dat ‘the fear of sanction has a “chilling effect” on the exercise of freedom of expression and in particular risks discouraging judges from making critical remarks about public institutions or policies, for fear of losing their judicial office.’ Het EHRM wijst er vervolgens op dat this chilling effect niet slechts de rechter raakt, maar society as a whole.

 

 

Continue reading Onafhankelijkheid rechter in Europa gewaarborgd?

Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: holle frase of dagelijks richtsnoer? In deze bijdrage schrijft de voorzitter van Rechters voor Rechters waarom de Stichting zich inzet voor dappere rechters als de Venezolaanse  María Lourdes Afiuni, de Servische Dragana Boljević en de Oekraïense Oleksandr Volkov.

Een onafhankelijke rechterlijke macht in een land kan alleen bestaan bij de gratie van individuele rechters die de durf en persoonlijke moed hebben om ook in zware tijden een rechte rug te houden en de ruimte te bevechten om in onpartijdigheid recht te doen zonder aanzien des persoons. En dat is voor deze rechters dan geen holle frase maar een dagelijks richtsnoer. Dit zijn mensen die op de momenten dat het erop aankomt, daadwerkelijk bereid zijn om de consequenties te aanvaarden die horen bij een integere invulling van het rechtersambt.

Artikel in Ars Aequi door Tamara Trotman. (PDF) / ArsAequi.nl

Ontslagen rechters uit Oekraine vertellen indrukwekkend verhaal

Buruma, Bachun en Volkov

Als rechter is je baan in veel landen niet zeker. Als politici last van je hebben, kunnen ze je zomaar aan de kant zetten. Dat gebeurde ook met de twee rechters uit Oekraïne die woensdag 26 maart te gast waren in Amsterdam. Op een drukbezochte bijeenkomst van ‘Rechters voor rechters’ vertelden zij hun indrukwekkende verhaal.

Bang

‘Bent u wel eens bang geweest?’, vraagt iemand uit het publiek aan Oleksandr Volkov. “Als je dat toelaat, ben je verloren”, antwoordt de ontslagen Oekraïense rechter met een sceptisch en tegelijk onverschrokken glimlachje. “Als je een weg inslaat die je collega’s en je volk kan helpen, moet je die weg ook tot het einde volbrengen.” Het volgepakte zaaltje in het Amsterdamse gerechtshof luistert met ingehouden adem naar de verhalen van Volkov en collegarechter Oleg Bachun, wiens kritiek op de Oekraïense politiek hun baan heeft gekost. Continue reading Ontslagen rechters uit Oekraine vertellen indrukwekkend verhaal

Nieuwsflits 2104-01

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

Vrienden van Rechters voor Rechters,

‘Je (wil) toch ook zélf iemand zijn, of worden, aan wie iets gevraagd kan worden’. In een mooie column van Désanne van Brederode [www] naar aanleiding van de herdenking ‘Doorbreek de Stilte rond Syrië’ schrijft zij over het je niet moeten verschuilen achter genuanceerde (zelf)kennis en scrupules (“Heeft dit eigenlijk wel zin? Of doe ik het alleen maar om me goed te voelen?”), over het maken van verschil en het bieden van handelingsperspectief.

Een korte nieuwsflits daarom om u te attenderen op de mogelijkheid om namens Rechters voor Rechters deel te nemen aan de Caravana de Juristas in Colombia, een land waar het vervullen van het rechterlijk ambt vaak veel persoonlijke moed vereist. [www]

Ook een bericht van bestuurslid Esther de Rooij die in Braga (Portugal) deelnam aan een internationale bijeenkomst van Medel en daar de banden met andere rechtersverenigingen heeft versterkt. [www]

Tot slot – mocht u deze eerder hebben gemist – de uitnodiging voor onze bijeenkomst in Amsterdam op 26 maart a.s. waar wij stil zullen staan bij de situatie van rechters in de Oekraïne. Het belooft een interessante middag te worden. Ook is het een mooie gelegenheid om andere sympathisanten van onze stichting te ontmoeten en wie weet om daar nieuwe initiatieven mee te ontplooien. [www] Continue reading Nieuwsflits 2104-01

Ukraine: Dismissal and criminal prosecution of judges undermine independence of the judiciary | CIJL-ICJ

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

The International Commission of Jurists (ICJ) today called on the Ukrainian authorities to discontinue criminal prosecutions and dismissals of Constitutional Court judges.

These measures, which came at a time of crisis in the country, were taken due to disagreement with a ruling made by the judges in 2010.

The measures interfere with the independence of the judiciary, and are inconsistent with the principle of separation of powers and respect for the rule of law.

Wilder Tayler, ICJ Secretary General underscored that “In times of crisis the stability and continuity of the judiciary is essential. Judges should not be subject to arbitrary removal, individually or collectively, by the executive, legislative or judicial branches”. Continue reading Ukraine: Dismissal and criminal prosecution of judges undermine independence of the judiciary | CIJL-ICJ

Bijeenkomst [26/03]: Onafhankelijkheid geen vanzelfsprekendheid ~ Rechters in nood

Het bestuur van Rechters voor Rechters nodigt u uit voor een bijeenkomst op 26 maart a.s.

Tijdens deze bijeenkomst zullen twee ontslagen rechters uit Kiev, Oekraïne, hun verhaal met ons delen.

Nu de stichting zo’n vijf jaar actief is sinds haar doorstart nodigen we u graag uit voor een middag met interviews, paneldiscussie, gevolgd door een borrel. De middag zal in het teken staan van onze missie ‘Steun aan buitenlandse collega-rechters in nood’. Hoe kunnen we individuele collega’s ondersteunen en hoe kan een bijdrage worden geleverd aan procesverandering die beoogt de positie te versterken van rechters die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening? Deze en aanverwante vragen zullen tijdens het debat aan bod komen.

Sprekers:

Comité van Ministers van de Raad van Europa voert druk verder op: Volkov (Oekraïne)

Comité van Ministers van de Raad van Europa voert druk verder op: Oekraïne dient de ontslagen rechter Oleksandr Volkov ‘without further delay’  in zijn functie te laten terugkeren. 

De zaak is in de vergadering van Comité van Ministers van 3 tot 5 december 2013 opnieuw aan de orde geweest.

Ter herinnering: op 9 januari 2013, definitief geworden op 27 mei 2013, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat Oekraïne maatregelen moet treffen om de ontslagen rechter in het Hooggerechtshof Volkov zo snel als mogelijk is weer te benoemen tot rechter in dit hof. Oekraïne heeft tot op heden geen concrete stappen gezet om het oordeel van het EHRM uit te voeren.

Rechters voor Rechters heeft eerder in een brief van 29 augustus 2013 aan het Comité aandacht voor de zaak van Volkov gevraagd.

Het Comité heeft er tijdens de september vergadering al op gewezen dat Oekraïne onvoorwaardelijk verplicht is Continue reading Comité van Ministers van de Raad van Europa voert druk verder op: Volkov (Oekraïne)

Ontslagen Oekraïnse rechter Volkov zo spoedig mogelijk terug in functie

Comité van Ministers van de Raad van Europa: Oekraïne dient de ontslagen rechter Oleksandr Volkov zo spoedig mogelijk in zijn functie te laten terugkeren en te komen met hervormingen van het justitiële systeem

Op 9 januari 2013, definitief geworden op 27 mei 2013, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat Oekraïne maatregelen moet treffen om de ontslagen rechter in het Hooggerechtshof Volkov zo snel als mogelijk is weer te benoemen tot rechter in dit hof. Oekraïne heeft tot op heden geen concrete stappen gezet om het oordeel van het EHRM uit te voeren. De zaak is in de vergadering van Comité van Ministers van 24 tot 26 september 2013 opnieuw aan de orde geweest.

Het Comité wijst erop dat Oekraïne onvoorwaardelijk verplicht is te regelen dat Volkov weer wordt benoemd als rechter van het Hooggerechtshof en roept Oekraïne op deze verplichting zo spoedig mogelijk na te komen, mede gelet op het feit dat er momenteel twee vacatures zijn in het Hooggerechtshof.

In aanvulling hierop Continue reading Ontslagen Oekraïnse rechter Volkov zo spoedig mogelijk terug in functie