Comité van Ministers van de Raad van Europa voert druk verder op: Volkov (Oekraïne)

Comité van Ministers van de Raad van Europa voert druk verder op: Oekraïne dient de ontslagen rechter Oleksandr Volkov ‘without further delay’  in zijn functie te laten terugkeren. 

De zaak is in de vergadering van Comité van Ministers van 3 tot 5 december 2013 opnieuw aan de orde geweest.

Ter herinnering: op 9 januari 2013, definitief geworden op 27 mei 2013, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat Oekraïne maatregelen moet treffen om de ontslagen rechter in het Hooggerechtshof Volkov zo snel als mogelijk is weer te benoemen tot rechter in dit hof. Oekraïne heeft tot op heden geen concrete stappen gezet om het oordeel van het EHRM uit te voeren.

Rechters voor Rechters heeft eerder in een brief van 29 augustus 2013 aan het Comité aandacht voor de zaak van Volkov gevraagd.

Het Comité heeft er tijdens de september vergadering al op gewezen dat Oekraïne onvoorwaardelijk verplicht is te regelen dat Volkov weer wordt benoemd als rechter van het Hooggerechtshof. Oekraïne werd toen opgeroepen deze verplichting zo spoedig mogelijk na te komen, mede gelet op het feit dat er toen twee vacatures waren in het Hooggerechtshof.

Ditmaal in de december vergadering heeft het Comité zijn zorg geuit ‘that Parliament did not reinstate the applicant in his position of judge of the Supreme Court of Ukraine when filling one of the two vacancies at the Supreme Court of Ukraine on 5 November 2013.’

Rechters voor Rechters is tevreden dat het Comité opnieuw bij de Oekraïense autoriteiten heeft aangedrongen op executie van het Straatsburgse vonnis. Maar het is te hopen dat Oekraïne deze beslissing van het Comité niet slechts als kennisgeving naast zich neerlegt.

Het zou toch mooi zijn als op de volgende vergadering van 4 tot 6 Maart 2014 kan worden bericht dat Volkov weer aan de slag is.