Bijeenkomst [26/03]: Onafhankelijkheid geen vanzelfsprekendheid ~ Rechters in nood

Het bestuur van Rechters voor Rechters nodigt u uit voor een bijeenkomst op 26 maart a.s.

Tijdens deze bijeenkomst zullen twee ontslagen rechters uit Kiev, Oekraïne, hun verhaal met ons delen.

Nu de stichting zo’n vijf jaar actief is sinds haar doorstart nodigen we u graag uit voor een middag met interviews, paneldiscussie, gevolgd door een borrel. De middag zal in het teken staan van onze missie ‘Steun aan buitenlandse collega-rechters in nood’. Hoe kunnen we individuele collega’s ondersteunen en hoe kan een bijdrage worden geleverd aan procesverandering die beoogt de positie te versterken van rechters die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening? Deze en aanverwante vragen zullen tijdens het debat aan bod komen.

Sprekers:

  • Oleksandr Volkov, voormalig rechter Hoge Raad van Oekraïne
  • Oleg Bachun, voormalig rechter rechtbank Kiev, Oekraïne
  • Geert Corstens, president Hoge Raad der Nederlanden
  • Bart van Lierop, raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voorzitter van de Consultative Council of European Judges van de Raad van Europa
  • Daphne Bergsma, directeur Europa van het ministerie van Buitenlandse zaken

De klacht die Oleksandr Volkov over zijn ontslagprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ingediend is bij uitspraak van 9 januari 2013 gegrond verklaard. Het EHRM heeft een schending van de artikelen 6 (fair trial) en 8 (respect private life) van het EVRM vastgesteld. Het EHRM heeft de Oekraïense autoriteiten onder meer opgedragen Volkov te herbenoemen tot rechter in het Hoge Raad van Oekraïne, hetgeen tot op heden niet is gebeurd (uitspraak). De stichting Rechters voor Rechters heeft op verzoek van de gemachtigde van Volkov een ondersteunende brief geschreven aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa dat toezicht houdt op de tenuitvoerlegging van de uitspraken van het EHRM (brief).

Na het inhoudelijk gedeelte zal het bestuur enkele mensen speciaal in het zonnetje zetten.

  • Datum:    Woensdag 26 maart
  • Tijd:          15:00 uur inloop, 15:30 uur begin. Tot circa 17.00 uur, met aansluitend een borrel.
  • Locatie:    Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM  Amsterdam (loopafstand Amsterdam CS, [routebeschrijving])
  • NB:            Bij binnenkomst moet u zich melden bij de portier en een geldig legitimatiebewijs laten zien.

We hopen u te mogen verwelkomen en zien uw aanmelding graag uiterlijk 21 maart tegemoet via [info@rechtersvoorrechters.nl].

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Rechters voor Rechters