Ontslagen Oekraïnse rechter Volkov zo spoedig mogelijk terug in functie

Comité van Ministers van de Raad van Europa: Oekraïne dient de ontslagen rechter Oleksandr Volkov zo spoedig mogelijk in zijn functie te laten terugkeren en te komen met hervormingen van het justitiële systeem

Op 9 januari 2013, definitief geworden op 27 mei 2013, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat Oekraïne maatregelen moet treffen om de ontslagen rechter in het Hooggerechtshof Volkov zo snel als mogelijk is weer te benoemen tot rechter in dit hof. Oekraïne heeft tot op heden geen concrete stappen gezet om het oordeel van het EHRM uit te voeren. De zaak is in de vergadering van Comité van Ministers van 24 tot 26 september 2013 opnieuw aan de orde geweest.

Het Comité wijst erop dat Oekraïne onvoorwaardelijk verplicht is te regelen dat Volkov weer wordt benoemd als rechter van het Hooggerechtshof en roept Oekraïne op deze verplichting zo spoedig mogelijk na te komen, mede gelet op het feit dat er momenteel twee vacatures zijn in het Hooggerechtshof.

In aanvulling hierop roept het Comité in herinnering dat het EHRM erop heeft aangedrongen dat Oekraïne algemene hervormingen van het justitiële system dient door te voeren. Het Comité verwijst daarbij naar “the serious systemic problems as regards the functioning of the Ukrainian judiciary disclosed by the present case.”

Oekraïne heeft een actieplan ingediend, maar dat gaat het Comité niet ver genoeg. Het Comité wenst een aanvullend actieplan, en wel voor eind oktober 2013, waarin de te treffen individuele en algemene maatregelen in de zaak Volkov nader worden uitgewerkt.

Rechters voor Rechters heeft in een brief van 29 augustus 2013 aan het Comité aandacht voor de zaak van Volkov gevraagd. Rechters voor Rechters is ingenomen met het nadere standpunt van het Comité en hoopt dat Oekraïne nu zonder verder uitstel de beslissing van het EHRM zal uitvoeren zodat Volkov weer zijn rechterswerk kan gaan doen.